Klik hier
voor foto's van het
Fraude Film Festival 2016
5 oktober en 6 oktober in  eye-black
New Zealand International Fraud Film Festival

De tweede editie van het Fraude Film Festival in Nieuw Zeeland vindt plaats op 2 en 3 maart in Auckland. Tijdens het tweedaagse festival worden drie belangrijke thema’s belicht: Dishonesty, Technology en Corruption.

Lees meer
Save the date!

Dit jaar vindt op 4 en 5 oktober de vijfde editie plaats van het Fraude Film Festival. Middels het vertonen van inspirerende documentaires en het aangaan van kritische debatten beoogt het FFF actuele fraudeproblematieken te belichten en de (internationale) bewustwording rondom de impact van fraude te vergroten.

Lees meer
Inhouse Fraude Film Festival

Nog niet uitgekeken? Of wil jij je favoriete documentaire nog eens terug zien? Dit kan! Tijdens een FFF Inhouse wordt een actuele documentaire gecombineerd met een paneldiscussie of expert sessie. Deze sessies zijn met name bedoeld om de interne awareness rondom bepaalde problematieken te versterken.

Lees meer

Nieuws

08/02/18

New Zealand International Fraud Film Festival

De tweede editie van het Fraude Film Festival in Nieuw Zeeland vindt plaats op 2 en 3 maart in Auckland. Tijdens het tweedaagse festival worden drie belangrijke thema’s belicht: Dishonesty, Technology en Corruption....

De tweede editie van het Fraude Film Festival in Nieuw Zeeland vindt plaats op 2 en 3 maart in Auckland. Tijdens het tweedaagse festival worden drie belangrijke thema’s belicht: Dishonesty, Technology en Corruption.


Deel dit op Facebook

08/02/18

Save the date!

Dit jaar vindt op 4 en 5 oktober de vijfde editie plaats van het Fraude Film Festival. Middels het vertonen van inspirerende documentaires en het aangaan van kritische debatten beoogt het FFF actuele fraudeproblematieken te belichten en de (internationale) bewustwording rondom de impact van fraude te vergroten....

Dit jaar vindt op 4 en 5 oktober de vijfde editie plaats van het Fraude Film Festival. Middels het vertonen van inspirerende documentaires en het aangaan van kritische debatten beoogt het FFF actuele fraudeproblematieken te belichten en de (internationale) bewustwording rondom de impact van fraude te vergroten.


Deel dit op Facebook

14/11/17

Inhouse Fraude Film Festival

Nog niet uitgekeken? Of wil jij je favoriete documentaire nog eens terug zien? Dit kan! Tijdens een FFF Inhouse wordt een actuele documentaire gecombineerd met een paneldiscussie of expert sessie. Deze sessies zijn met name bedoeld om de interne awareness rondom bepaalde problematieken te versterken....

Nog niet uitgekeken? Of wil jij je favoriete documentaire nog eens terug zien? Dit kan! Tijdens een FFF Inhouse wordt een actuele documentaire gecombineerd met een paneldiscussie of expert sessie. Deze sessies zijn met name bedoeld om de interne awareness rondom bepaalde problematieken te versterken.


Deel dit op Facebook

14/11/17

Fraude Film Festival bij La Notte

Op 24 november en 1 december is het Fraude Film Festival te zien bij La Notte. La Notte, de nacht van de andere film, bestaat uit twaalf filmfestivals die samen één programma maken. Het Fraude Film Festival vertoont tijdens de filmnacht de meeslepende documentaire ‘Abacus: Small Enough to Jail’....

Op 24 november en 1 december is het Fraude Film Festival te zien bij La Notte. La Notte, de nacht van de andere film, bestaat uit twaalf filmfestivals die samen één programma maken. Het Fraude Film Festival vertoont tijdens de filmnacht de meeslepende documentaire ‘Abacus: Small Enough to Jail’.


Deel dit op Facebook

18/10/17

Team High Tech Crime winnaar Anti Fraude Award 2017!

Op donderdag 5 oktober is tijdens het Fraude Film Festival de vierde Anti Fraude Award uitgereikt aan Team High Tech Crime. De Anti Fraude Award is bedoeld als blijk van waardering voor een persoon, een organisatie of een initiatief die of dat zich aantoonbaar heeft onderscheiden bij de bestrijding van fraude en daarmee een voorbeeldfunctie......

Op donderdag 5 oktober is tijdens het Fraude Film Festival de vierde Anti Fraude Award uitgereikt aan Team High Tech Crime. De Anti Fraude Award is bedoeld als blijk van waardering voor een persoon, een organisatie of een initiatief die of dat zich aantoonbaar heeft onderscheiden bij de bestrijding van fraude en daarmee een voorbeeldfunctie en een bron van inspiratie is voor anderen.


Deel dit op Facebook

03/10/17

Frank Serpico guest of honor

Frank Serpico, de Amerikaanse politieman die in de jaren 60 en 70 de wijdverbreide en systematische corruptie binnen de New York Police Department (NYPD) aan de kaak stelde en naar buiten bracht, komt naar het Fraude Film Festival op 5 en 6 oktober in EYE in Amsterdam. Regisseur Antonino D’Ambrosio maakte de documentaire ‘Frank Serpico’......

Frank Serpico, de Amerikaanse politieman die in de jaren 60 en 70 de wijdverbreide en systematische corruptie binnen de New York Police Department (NYPD) aan de kaak stelde en naar buiten bracht, komt naar het Fraude Film Festival op 5 en 6 oktober in EYE in Amsterdam.

Regisseur Antonino D’Ambrosio maakte de documentaire ‘Frank Serpico’ over het leven van de oud-politieman, die tijdens het Fraude Film Festival zijn Nederlandse première beleeft. In deze film blikt Serpico (1936) terug op de benarde periode waarin zijn NYPD-collega’s hem het leven zuur maakten, omdat hij niet meedeed aan hun corrupte praktijken. Bij een inval in een drugspand werd Serpico door een verdachte in zijn gezicht geschoten, omdat hij onvoldoende dekking kreeg van twee collega’s. Was dat mogelijk opzet?

Serpico getuigde in 1971 voor de Knapp-commissie, die werd ingesteld om de aanhoudende geruchtenstroom over corruptie en wangedrag binnen de NYPD te onderzoeken. Er volgde een grootscheepse sanering binnen de politiedienst. Serpico nam ontslag en vertrok – met een Medal of Honor op zak – naar Europa om te ontkomen aan de aanhoudende bedreigingen aan zijn adres. Hij woonde in die periode enkele jaren in Haarlem. In 1980 keerde hij terug naar de VS.

Frank Serpico kreeg een internationale heldenstatus door Sidney Lumet’s film ‘Serpico’ (1973), waarin Al Pacino de rol van de onbuigzame undercover agent vertolkte.

Volgens Frank Serpico is het er niet beter op geworden bij de politie sinds zijn vertrek. Op de première van ‘Frank Serpico’ in New York sprak hij van “uitzaaiingen. Het is doorgedrongen tot de top.”

Serpico heeft nog niets van zijn idealisme verloren. Hij blijft zich inzetten voor een onkreukbare en rechtschapen politiemacht. Hij steunt de protesten tegen onnodig politiegeweld in de VS van de Black Lives Matter-beweging.

Welke adviezen heeft hij voor Nederland? Bezoek de documentaire ‘Frank Serpico’ en discussieer met ons mee!


Deel dit op Facebook

03/10/17

Hoe voorkom je valsspelen en ongelukken in de voedselbranche?

Voedselfraude is lastig om vast te stellen. Consumenten kunnen niet zelf zien of de koffie die zij kopen het Max Havelaar keurmerk echt verdient of dat de kip die zij eten illegaal met antibiotica is behandeld....

Deze blog is geschreven ter gelegenheid van de 4e editie van het Fraude Film Festival door Lysbeth van Brederode, werkzaam als coördinerend/specialistisch inspecteur bij de Inlichtingen en Opsporingsdienst van de NVWA.

Voedselfraude is lastig om vast te stellen. Consumenten kunnen niet zelf zien of de koffie die zij kopen het Max Havelaar keurmerk echt verdient of dat de kip die zij eten illegaal met antibiotica is behandeld. Dergelijke fraude is ook lastig vast te stellen door de overheid. Ten eerste omdat de sector primair zelf verantwoordelijk is voor de voedselveiligheid. De overheid houdt toezicht, maar kan niet overal komen en kijken. Ten tweede speelt fraude zich altijd buiten het gezichtsveld af. Valspelen in de voedselketen leidt soms tot veel maatschappelijke onrust, zoals recent de fipronilaffaire en een paar jaar terug het paardenvleesschandaal.

Opsporingsdienst NVWA onderzoekt voedselfraude
De NVWA heeft een kleine, maar goed geëquipeerde opsporingsdienst die o.a. onderzoek doet naar voedselfraude. In de periode 2012-2016 heeft de Inlichtingen en Opsporingsdienst van de NVWA tientallen onderzoeken naar voedselfraude gedaan.
In de pluimveeketen, nu een actueel onderwerp, deed de NVWA-IOD in deze periode onderzoek naar fraude op het gebied van antibiotica, voedselfraude, productie en handel, transport en mest. De IOD ontving tientallen signalen over fraude in de pluimveeketen en was betrokken bij ca. 30 onderzoeken, waarvan 13 over voedselfraude inclusief 5 over illegaal antibioticagebruik. De informatie die deze opsporingsonderzoeken oplevert wordt samen met andere informatiebronnen continue door analisten geanalyseerd. Uit deze analyses blijkt dat het soms om grootschalige fraude gaat, bijvoorbeeld met illegaal antibioticagebruik:

In een onderzoek werd duidelijk dat tenminste dertig vleeskuikenhouders illegale antibiotica afnamen van een specifieke handelaar. Deze bedrijven waren allemaal gevestigd in één bepaald postcodegebied. Als we deze dertig vleeskuikenhouders afzetten tegen het totaal aantal vleeskuikenhouders in dat postcodegebied dan was dat bijna de helft van het aantal vleeskuikenhouders in dat gebied.

Ook het omkatten van eieren gebeurde op grote schaal:

In een strafrechtelijk onderzoek naar de classificatie van eieren bleek dat de verdachte broederij in een periode van drie jaar ca. 500 facturen valselijk had opgemaakt voor ca. 150 leghenhouders. Hierdoor zijn ca. meer dan een half miljoen leghennen buiten het zicht van de toezichthouder aan leghenhouderijen geleverd. Het frauderen met classificatie van eieren gebeurde op grote schaal, meer dan een miljard eieren werden omgekat. Deze eieren werden ten onrechte als scharrel- of vrije-uitloop eieren verkocht. Dit leverde betrokken bedrijven tonnen extra op.

Veehouder niet altijd de ‘intellectuele dader’
Slechts een klein deel (ca. 5%) van de vleeskuikenhouders opereert als ‘vrije mester’; het overgrote merendeel heeft zich vooraf gecommitteerd aan prijsgarantieafspraken met grote spelers als slachthuis of voerleverancier. Uit onze opsporingsonderzoeken blijkt dat deze grote spelers in sommige gevallen druk uitoefenen op de pluimveehouders om dierenwelzijns- of diergeneesmiddelenregels te overtreden om zo goedkoop mogelijk te kunnen produceren. Sterker nog: het is nog maar de vraag of de pluimveehouders zelf wel de ‘intellectuele daders’ zijn van de fraude die ze plegen. Overigens blijft de pluimveehouder als materieel dader net zo goed strafbaar, ook al heeft hij het niet zelf bedacht.

Pluimveeketen heeft fraudegevoelige kenmerken
De pluimveevleesketen kenmerkt zich door grote volumes, kleine winstmarges en een strakke logistieke planning; de opfoktijden zijn kort (circa zes weken voor een reguliere kip).
Dierziektes kunnen tijdens de opfok voor enorme logistieke problemen zorgen. Kuikens zijn dan te laat slachtrijp, waardoor het voor de slachter moeilijker is om aan de afzetverplichting aan de vleesmarkt te voldoen. Preventief antibiotica toedienen om dit risico in te perken mag niet meer. Om de resistentieproblematiek tegen te gaan is ook niet-preventief antibioticagebruik onlangs aan veel strengere regels gebonden.

Beperkte zakelijke controle
Uit diverse opsporingsonderzoeken ontstaat het beeld dat de onderlinge controle in de pluimveeketen beperkt is. Ketenpartners ondernamen dikwijls geen actie ondanks dat zij vermoedelijk wisten dat verdachte activiteiten plaatsvonden of ketenpartners werkten zelfs mee aan de fraude. Hierbij kun je denken aan dierenartsen en slachterijen die (zouden moeten) weten dat hun klanten illegale middelen gebruikten. Of handelaren die meer kippen verkopen dan wettelijk is toegestaan voor een bepaalde stal en dit maskeren op de factuur. Ook het recente fipronil incident roept de vraag op in hoeverre leghenhouders (hadden kunnen) weten dat er een illegaal middel werd gebruikt.

Motieven voor fraude
Wanneer de ondernemer te maken krijgt met kleine marges en met economische tegenslagen, dan is de verleiding om fraude te plegen soms groot, zo wordt duidelijk in strafrechtelijke onderzoeken.
Als legitimatie wordt wel opgevoerd dat illegale middelen al jarenlang en sector breed gebruikt worden. Door de omvang van de geconstateerde fraude en specifieke kenmerken van het productiesysteem, waaronder de strakke logistieke planning, krijg ik soms associaties met de
Tour de France. De situatie onder profwielrenners is wel verbeterd, maar dopinggebruik is nog steeds aan de orde van de dag. En dan kun je inzetten op frequenter en slimmer controleren, maar als de etappes even zwaar blijven en de verwachtingen even hooggespannen, leidt dat eerder tot een zoektocht naar nieuwe middelen dan tot een schone Tour.

Hoe maken we de pluimveeketen weerbaar tegen fraude?
Als we een veilige, duurzame en diervriendelijke productie willen van eieren en vlees, dan is enkel inzetten op meer toezicht niet toereikend. We moeten erkennen dat het huidig productiesysteem omstandigheden creëert die de drempel tot frauderen laag maakt. Met het bedrijfsleven, de maatschappelijke organisaties en overheden dienen we te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om het productiesysteem tegen deze ongezonde verleidingen weerbaar te maken.


Deel dit op Facebook

26/09/17

FFF inhouse bij opening Innovatiehuis ROC Mondriaan

Ben jij nog niet uitgekeken of zeer geïnspireerd door één van onze films? Wij bieden de mogelijkheid tot een inhouse Fraude Film Festival bij jou op locatie. Zo is het Fraude Film Festival vrijdag 6 oktober aanwezig bij de opening van het Innovatie Huis van ROC Mondriaan in Den Haag....

Ben jij nog niet uitgekeken of zeer geïnspireerd door één van onze films? Wij bieden de mogelijkheid tot een inhouse Fraude Film Festival bij jou op locatie. Zo is het Fraude Film Festival vrijdag 6 oktober aanwezig bij de opening van het Innovatie Huis van ROC Mondriaan in Den Haag. Tijdens deze bijzondere opening vertonen wij de documentaire Deep Web. Deze documentaire verkent de opkomst van een nieuw Internet: gedecentraliseerd,
versleuteld, gevaarlijk, uit het gezichtsveld en buiten de wet.

Het Techniek Innovatie Huis biedt een aantrekkelijke technische leeromgeving, waarin de scholen voor Techniek en ICT nauw samenwerken met het bedrijfsleven. Het is de plek waar kennis en innovaties van het bedrijfsleven de school in worden gebracht.


Deel dit op Facebook

26/09/17

Pre-opening Fraude Film Festival bij De Nederlandsche Bank

Dit jaar opent het Fraude Film Festival met een exclusieve pre-opening bij De Nederlandsche Bank op 4 oktober. Deze opening is exclusief toegankelijk voor partners van het Fraude Film Festival....

Dit jaar opent het Fraude Film Festival met een exclusieve preopening bij De Nederlandsche Bank op 4 oktober. Deze opening is exclusief toegankelijk voor partners van het Fraude Film Festival. We vinden het een grote eer dat De Nederlandsche Bank, als gastvrouw, deze specialeopening mogelijk maakt. De Bank onderstreept daarmee het belang van de aandacht
voor het onderwerp fraudebestrijding.

Deel dit op Facebook

25/09/17

Genomineerden Anti Fraude Award 2017 bekend!

Benieuwd welke drie fraudebestrijders en fraude-initiatieven dit jaar genomineerd zijn voor de Anti Fraude Award? Lees het hier!...

Benieuwd welke drie fraudebestrijders en fraude-initiatieven dit jaar genomineerd zijn voor de Anti Fraude Award? Lees het hier! De Anti Fraude Award wordt elk jaar uitgereikt aan een persoon, organisatie, of initiatief die zich heeft onderscheiden bij de bestrijding van fraude en wat dat betreft een voorbeeld en inspiratie is voor anderen. De prijs dient als een blijk van waardering. Vorig jaar ging onderzoeksjournalist Peter Olsthoorn er met de Award vandoor.


Deel dit op Facebook

Thema’s

Integriteit in moeilijke tijden

Sluiten

Integriteit in moeilijke tijden

Een graai uit de kassa van de werkgever om van een gokschuld af te komen; bedrijven die zich tijdens de economische crisis schuldig maakten aan ‘cooking the books’; Griekenland dat bij toetreding tot de Eurozone het eigen begrotingskort flatteerde. Zo maar wat voorbeelden waarbij integriteit het aflegt tegen lastige omstandigheden.

In de fraudedriehoek van Cressey vormen drie elementen de noodzakelijke voorwaarden voor fraude: gelegenheid, druk en rationalisatie. Omstandigheden spelen dus een grote rol. Moeilijke tijden hebben een aanwakkerend effect op integriteitsincidenten en normafwijkend gedrag. Mensen en organisaties zijn bereid ver te gaan om te overleven.

Is dit vooral een fenomeen van onze tijd of is het van alle tijden? Op welke schaal vindt het plaats? Hoe ver kan een complete samenleving afglijden als de omstandigheden maar moeilijk genoeg zijn?

Ons dagelijks voedsel

Sluiten

Ons dagelijks voedsel

De moderne consument is steeds bewuster bezig met voedsel en stelt hoge eisen aan de producten die in de supermarkt liggen. Dat heeft niet kunnen verhinderen dat we de afgelopen jaren opgeschrikt zijn door verschillende schandalen in de voedselindustrie. Paardenvlees dat als rundvlees wordt verkocht, misstanden in slachthuizen en verboden middelen in voedselproducten. De afgelopen zomer stond het nieuws grotendeels in het teken van het Fipronil-schandaaleen insecticide dat nooit in eieren terecht had mogen komen.

Dergelijke misstanden leiden tot veel maatschappelijke onrust. en ze tasten het vertrouwen in de voedselproductie aan. In Europa houden verschillende organisaties – publiek en privaat – zich bezig met het toezicht op een verantwoorde en veilige voedselproductie. In Nederland is dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

De pluimvee-industrie heeft niet alleen met het Fipronil-schandaal te kampen. Eerder waren er salmonella- en dioxinebesmettingen, meerdere constateringen van gebrekkige hygiëne en misstanden bij het slachten van kippen. Ook met eieren wordt gesjoemeld. Gewone eieren worden verkocht als vrije-uitloop- of scharreleieren. Hoeveel schandalen gaan er nog komen? En wat kunnen we ertegen doen?

03/10/17

Hoe voorkom je valsspelen en ongelukken in de voedselbranche?

Voedselfraude is lastig om vast te stellen. Consumenten kunnen niet zelf zien of de koffie die zij kopen het Max Havelaar keurmerk echt verdient of dat de kip die zij eten illegaal met antibiotica is behandeld....

Deze blog is geschreven ter gelegenheid van de 4e editie van het Fraude Film Festival door Lysbeth van Brederode, werkzaam als coördinerend/specialistisch inspecteur bij de Inlichtingen en Opsporingsdienst van de NVWA.

Voedselfraude is lastig om vast te stellen. Consumenten kunnen niet zelf zien of de koffie die zij kopen het Max Havelaar keurmerk echt verdient of dat de kip die zij eten illegaal met antibiotica is behandeld. Dergelijke fraude is ook lastig vast te stellen door de overheid. Ten eerste omdat de sector primair zelf verantwoordelijk is voor de voedselveiligheid. De overheid houdt toezicht, maar kan niet overal komen en kijken. Ten tweede speelt fraude zich altijd buiten het gezichtsveld af. Valspelen in de voedselketen leidt soms tot veel maatschappelijke onrust, zoals recent de fipronilaffaire en een paar jaar terug het paardenvleesschandaal.

Opsporingsdienst NVWA onderzoekt voedselfraude
De NVWA heeft een kleine, maar goed geëquipeerde opsporingsdienst die o.a. onderzoek doet naar voedselfraude. In de periode 2012-2016 heeft de Inlichtingen en Opsporingsdienst van de NVWA tientallen onderzoeken naar voedselfraude gedaan.
In de pluimveeketen, nu een actueel onderwerp, deed de NVWA-IOD in deze periode onderzoek naar fraude op het gebied van antibiotica, voedselfraude, productie en handel, transport en mest. De IOD ontving tientallen signalen over fraude in de pluimveeketen en was betrokken bij ca. 30 onderzoeken, waarvan 13 over voedselfraude inclusief 5 over illegaal antibioticagebruik. De informatie die deze opsporingsonderzoeken oplevert wordt samen met andere informatiebronnen continue door analisten geanalyseerd. Uit deze analyses blijkt dat het soms om grootschalige fraude gaat, bijvoorbeeld met illegaal antibioticagebruik:

In een onderzoek werd duidelijk dat tenminste dertig vleeskuikenhouders illegale antibiotica afnamen van een specifieke handelaar. Deze bedrijven waren allemaal gevestigd in één bepaald postcodegebied. Als we deze dertig vleeskuikenhouders afzetten tegen het totaal aantal vleeskuikenhouders in dat postcodegebied dan was dat bijna de helft van het aantal vleeskuikenhouders in dat gebied.

Ook het omkatten van eieren gebeurde op grote schaal:

In een strafrechtelijk onderzoek naar de classificatie van eieren bleek dat de verdachte broederij in een periode van drie jaar ca. 500 facturen valselijk had opgemaakt voor ca. 150 leghenhouders. Hierdoor zijn ca. meer dan een half miljoen leghennen buiten het zicht van de toezichthouder aan leghenhouderijen geleverd. Het frauderen met classificatie van eieren gebeurde op grote schaal, meer dan een miljard eieren werden omgekat. Deze eieren werden ten onrechte als scharrel- of vrije-uitloop eieren verkocht. Dit leverde betrokken bedrijven tonnen extra op.

Veehouder niet altijd de ‘intellectuele dader’
Slechts een klein deel (ca. 5%) van de vleeskuikenhouders opereert als ‘vrije mester’; het overgrote merendeel heeft zich vooraf gecommitteerd aan prijsgarantieafspraken met grote spelers als slachthuis of voerleverancier. Uit onze opsporingsonderzoeken blijkt dat deze grote spelers in sommige gevallen druk uitoefenen op de pluimveehouders om dierenwelzijns- of diergeneesmiddelenregels te overtreden om zo goedkoop mogelijk te kunnen produceren. Sterker nog: het is nog maar de vraag of de pluimveehouders zelf wel de ‘intellectuele daders’ zijn van de fraude die ze plegen. Overigens blijft de pluimveehouder als materieel dader net zo goed strafbaar, ook al heeft hij het niet zelf bedacht.

Pluimveeketen heeft fraudegevoelige kenmerken
De pluimveevleesketen kenmerkt zich door grote volumes, kleine winstmarges en een strakke logistieke planning; de opfoktijden zijn kort (circa zes weken voor een reguliere kip).
Dierziektes kunnen tijdens de opfok voor enorme logistieke problemen zorgen. Kuikens zijn dan te laat slachtrijp, waardoor het voor de slachter moeilijker is om aan de afzetverplichting aan de vleesmarkt te voldoen. Preventief antibiotica toedienen om dit risico in te perken mag niet meer. Om de resistentieproblematiek tegen te gaan is ook niet-preventief antibioticagebruik onlangs aan veel strengere regels gebonden.

Beperkte zakelijke controle
Uit diverse opsporingsonderzoeken ontstaat het beeld dat de onderlinge controle in de pluimveeketen beperkt is. Ketenpartners ondernamen dikwijls geen actie ondanks dat zij vermoedelijk wisten dat verdachte activiteiten plaatsvonden of ketenpartners werkten zelfs mee aan de fraude. Hierbij kun je denken aan dierenartsen en slachterijen die (zouden moeten) weten dat hun klanten illegale middelen gebruikten. Of handelaren die meer kippen verkopen dan wettelijk is toegestaan voor een bepaalde stal en dit maskeren op de factuur. Ook het recente fipronil incident roept de vraag op in hoeverre leghenhouders (hadden kunnen) weten dat er een illegaal middel werd gebruikt.

Motieven voor fraude
Wanneer de ondernemer te maken krijgt met kleine marges en met economische tegenslagen, dan is de verleiding om fraude te plegen soms groot, zo wordt duidelijk in strafrechtelijke onderzoeken.
Als legitimatie wordt wel opgevoerd dat illegale middelen al jarenlang en sector breed gebruikt worden. Door de omvang van de geconstateerde fraude en specifieke kenmerken van het productiesysteem, waaronder de strakke logistieke planning, krijg ik soms associaties met de
Tour de France. De situatie onder profwielrenners is wel verbeterd, maar dopinggebruik is nog steeds aan de orde van de dag. En dan kun je inzetten op frequenter en slimmer controleren, maar als de etappes even zwaar blijven en de verwachtingen even hooggespannen, leidt dat eerder tot een zoektocht naar nieuwe middelen dan tot een schone Tour.

Hoe maken we de pluimveeketen weerbaar tegen fraude?
Als we een veilige, duurzame en diervriendelijke productie willen van eieren en vlees, dan is enkel inzetten op meer toezicht niet toereikend. We moeten erkennen dat het huidig productiesysteem omstandigheden creëert die de drempel tot frauderen laag maakt. Met het bedrijfsleven, de maatschappelijke organisaties en overheden dienen we te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om het productiesysteem tegen deze ongezonde verleidingen weerbaar te maken.


Deel dit op Facebook

Ambtelijke corruptie

Sluiten

Ambtelijke corruptie

Om onze democratische samenleving goed te laten functioneren, is het van belang dat de burgers vertrouwen hebben in het openbaar bestuur. Dit vertrouwen komt in het geding, wanneer een bestuurder of ambtenaar zich schuldig maakt aan corruptie. Volgens Transparency International (TI) betekent corruptie in de kern ‘het oneigenlijk gebruik van macht of bevoegdheid voor eigen gewin, ten nadele van anderen die vertrouwen stellen in het integer handelen van de corrupte persoon’.

Ambtelijke omkoping kent twee kanten: actieve omkoping door de omkoper en passieve omkoping door de bestuurder of ambtenaar die er ontvankelijk voor is. Ambtelijke corruptie kan zich zowel in de publieke als in de private sector voordoen en kan leiden tot concurrentievervalsing en economische schade. Voor de strafbaarheid is het van belang dat er sprake is van een verband tussen de gift (belofte/dienst) enerzijds en een handeling of nalating ervan in de ambtelijke dienstverlening anderzijds. Volgens de wet moet er sprake zijn van een transactie (ruilrelatie) tussen de omkoper en de ambtenaar, waarbij geen van beide partijen aan te merken is als slachtoffer van de omkoping.

Mogen of moeten bepaalde functionarissen zoals topambtenaren, politici of bestuurders in het bedrijfsleven aan hogere standaarden voldoen dan de gemiddelde ambtenaar of burger? En moeten ze harder worden aangepakt als ze in de fout gaan?

Het Fraude Film Festival onderwerpt met dit thema de begrippen integriteit, corruptie en machtsmisbruik aan een nadere beschouwing.

Misconduct Resilient Organisation

Sluiten

Misconduct Resilient Organisation

De maatschappij is in onrust. Niet alleen door geopolitieke onrust of technologische disruptie, ook door continue stroom van incidenten in het bedrijfsleven. Malversaties met voedsel of heimelijke aanpassingen in auto’s, misbruik van offshore vennootschappen, corruptie en machtsmisbruik. In de volksmond al gauw op de grote fraude-berg gegooid. In een samenleving waarin alles met elkaar verbonden is, brengt dit grote reputatierisico’s met zich mee. Dit sterkt de maatschappelijke roep, gevoed door de mediacratie, dat organisaties adequaat en snel reageren op dergelijke gebeurtenissen. Het wantrouwen neemt snel toe en vergevingsgezindheid neemt af.

Hoe bescherm je nu je organisatie tegen wangedrag? En hoe zoek je in het web van toenemende regels, controles en audits naar de juiste manier om optimaal te presteren?

In eerste instantie door de alertheid in uw organisatie te vergroten; medewerkers helpen in het maken van – de juiste – keuzes en waakzaamheid op de dunne lijn tussen compliance en onethisch gedrag. Met een strak zittend harnas gaat geen ridder ten strijde. Geen harnas met veel en dure preventieve controles voor incidenten die waarschijnlijk niet of juist toch wel zullen gebeuren. Naast alertheid en waakzaam zijn voor risico’s en inbreuken, is veerkrachtig bij incidenten de tweede pijler. We noemen dit Misconduct Resilient Organisations.

De film “All the Queen’s horses” vertelt het verhaal van de grootste gemeentelijke fraudeur in de Amerikaanse geschiedenis. Deze film van filmmaker Kelly Richmond Pope gaat over Rita Crundwell die voor meer dan 53 miljoen dollar aan publieke middelen heeft verduisterd in haar functie als penningmeester van Dixon, Illionois, een klein stadje met een bevolking van slechts 16.000.

Hoe was het mogelijk dat Crundwell elke dag meer dan 37.000 dollar kon wegnemen uit een stad met een jaarlijks budget van ongeveer 6 miljoen dollar? Hoe kon een dergelijke verduistering ongemerkt worden in strakke budgetcontroles, jaarlijkse audits door twee onafhankelijke accountants en in jaarlijkse beoordelingen door overheidsinstanties? Waarom vonden de plaatselijke bewoners Crundwell’s buitensporige rijkdom en frivole uitgaven niet verdacht?

En de meest belangrijke vraag: zou deze fraude ook hebben kunnen plaatsvinden in een Misconduct Resilient Organisation?

 

Corruptiebestrijding in Brazilië: Operation Car Wash

Sluiten

Corruptiebestrijding in Brazilië: Operation Car Wash

Operatie Car Wash begon in maart 2014 als een lokaal onderzoek naar het witwassen van geld, maar is sindsdien is uitgegroeid tot het meest omvangrijke corruptieonderzoek ooit in Brazilië. Car Wash, genoemd naar de autowasbedrijven die gebruikt werden om crimineel geld wit te wassen, is inmiddels in zijn 24e fase terecht gekomen, waarbij elke fase staat voor een nieuwe, nog niet onderzochte corruptieconnectie. Spil in het geheel is oliemaatschappij Petrobras, die sinds 2003 met enkele van de grootste bouwbedrijven van het land samenspande, om openbare aanbestedingen en andere contracten tegen verhoogde prijzen toegekend te krijgen. Het corruptieschandaal vertakte zich ook naar de politiek en naar andere bedrijven en intussen zijn al vele personen uit de toplaag van de politiek en het bedrijfsleven aangeklaagd voor hun rol in het schandaal. Een van hen is oud-president Lula. Diens opvolgster Dilma Rousseff werd tot aftreden gedwongen vanwege haar betrokkenheid. Ook haar opvolger Temer is onlangs officieel aangeklaagd voor corruptie. De kwetsbare politieke situatie duurt dus nog voort en in het land neemt de polarisatie toe. Operatie Car Wash zou door zijn grootscheepse opzet echter het begin kunnen zijn van een nieuw, minder corrupt tijdperk in het land. Het Fraude Film Festival onderzoekt met dit thema of een dergelijke transformatie in Brazilië kans van slagen heeft.

Fraude en corruptie in de zorgindustrie

Sluiten

Fraude en corruptie in de zorgindustrie

Overal in Europa en de VS staan zorgsystemen onder druk. Patiënten worden mondiger en veeleisender, de kosten lopen op en door complexe wet- en regelgeving voelen artsen en andere werkers in de zorg zich steeds meer beknot in hun werk.

Overheid en zorgverzekeraars versterken hun greep op de zorg om de kosten in toom te houden, terwijl de farmaceutische industrie eenzijdig de prijs bepaalt voor nieuwe, gepatenteerde geneesmiddelen en artsen en ziekenhuisbestuurders bestookt met miljardenverslindende marketingcampagnes.

Dat er in dit krachtenspel ook gefraudeerd wordt staat buiten kijf. Sinds de invoering van het nieuwe zorgstelsel in 2006 is de aandacht voor frauderisico’s toegenomen, niet alleen aan de kant van de zorgvrager, maar ook aan de kant van de zorgaanbieders. Die laatste maken het opsporingsinstanties soms lastig om fraude op te sporen met een beroep op de privacy en de vertrouwelijkheid van patiëntengegevens.

Kwetsbare infrastructuren

Sluiten

Kwetsbare infrastructuren

Deze zomer werden de containerterminals van APM in de Rotterdamse haven stilgelegd met ransomware. Eerder was al een elektriciteitsnetwerk in Oekraïne gehackt, evenals een dam in de buurt van New York en het vliegveld in Kiev…Volgens het Amerikaanse informatiebeveiligingsbedrijf Symantec wisten hackers zich door middel van het installeren van een trojanvirus, toegang te verschaffen tot vitale onderdelen van de computersystemen.

Op dit moment bewegen tophackers zich door de digitale infrastructuur van bedrijven, fabrieken en banken. Wat gebeurt er als dit ze ook lukt bij vitale infrastructuren als energie- en drinkwatervoorziening, of wegensystemen, bruggen en waterwerken? Hoe kunnen we die beschermen tegen kwaadaardige hackers?

Europese overheden zijn zich bewust van de dreiging, maar ze kunnen niet altijd iets ondernemen.  Veel van de vitale infrastructuren zijn in handen van private bedrijven en dat maakt het lastig om problemen vanuit de overheid aan te pakken.

De gevolgen kunnen diep ingrijpen in de samenleving en de economie. Zijn we niet te afhankelijk geworden van computers, software en telefoons?

Privacy

Sluiten

Privacy

Nog geen jaar geleden zei Rob Bertholee, hoofd van de veiligheidsdienst AIVD, dat men in de strijd tegen terreur niet te veel moet zeuren over privacy.

Met de komst van the internet of things en big data wordt de discussie privacy versus veiligheid alleen maar scherper. Privacy en veiligheid zijn immers belangrijke waarden in onze samenleving.

Hoeveel vrijheid ben je bereid in te leveren, hoeveel informatie wil je geven aan bedrijven, in ruil voor je veiligheid? Is die veiligheid wel daadwerkelijk veiligheid of is er sprake van een schijnveiligheid? Dit zijn belangrijke vragen voor alle lagen in de samenleving. Privacy, en met name de bescherming van persoonsgegevens, is vandaag de dag een hot topic. De één vindt dat ‘ze toch al alles van me weten, privacy bestaat niet’, terwijl de ander juist vindt dat ‘de wet- en regelgeving moet worden aangepast ter bescherming van het individu’.

In mei 2018 treedt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking waardoor er in de hele Europese Unie dezelfde wetgeving geldt omtrent privacy.

Hoe zorgen we er als transparante samenleving voor dat ons recht op privacy niet wordt wegbeveiligd?

Het is een discussie die iedereen in de samenleving aangaat. Want veiligheid zonder privacy heeft geen betekenis en privacy zonder veiligheid ook niet.

Blockchain en Bitcoins

Sluiten

Blockchain en Bitcoins

Blockchain en Bitcoins staan volop in de aandacht van de media, het bedrijfsleven, de banken, overheden en de politiek. En dat is niet voor niets. Blockchain heeft een positieve invloed op veiligheid, fraude en kosten met betrekking tot transacties en contracten.

Binnen onze economie heerst een groot gevoel van wantrouwen. Wantrouwen is een van de drijfveren van Blockchain. We hebben tot op heden transacties en contracten nodig gehad om ons vertrouwen tijdens het zaken doen te vergroten. Maar wat nou als we op een andere manier voor dat vertrouwen kunnen zorgen? De blockchain technologie stelt ons in staat om op een minder complexe manier ons werk veiliger en met meer vertrouwen te doen.

Het internet zoals we dat nu kennen is enorm gecentraliseerd. Alles wat we doen, bekijken en opslaan op internet gaat via de servers van een paar grote spelers zoals Facebook, Amazon, Google en Airbnb. We vertrouwen al onze data toe aan deze ‘big boys’ zonder dat we weten wat er met die data wordt gedaan.

In 2008 publiceerde Satoshi Nakamoto, een pseudoniem van een anoniem persoon, een artikel over zijn vondst: Bitcoin, de digitale valuta. Hij richtte tevens de eerste Blockchain database op. Dankzij Blockchain wordt het mogelijk om buiten de gevestigde netwerken om zelfstandig digitale transacties te doen, de digitale informatie gedecentraliseerd op te slaan en op dergelijke wijze de macht over je eigen data te behouden. De Blockchain technologie maakt het mogelijk een geheel nieuw internet te bouwen dat door niemand kan worden afgesloten. Het is als het ware een extra laag bovenop het internet. Het is de technologie achter bitcoin, maar is tot veel meer in staat dan alleen het creëren van een virtuele valuta. Wat wordt de functie van de banken in de toekomst?

De Blockchain technologie kan door niemand worden afgesloten. De mogelijkheden en toepassingen lijken eindeloos: denk bijvoorbeeld aan het tegengaan van zwarte handel met concertkaartjes, het tegengaan van identiteitsfraude van bedrijven en het beheren van je eigen vertrouwelijke (medische-) gegevens. Too good to be true?

Het onderwerp Blockchain en Bitcoins mag niet ontbreken op het Fraude Film Festival: het is een nieuwe virtuele identiteit, een nieuwe realiteit, die ook weer fraude- en hackgevoelig is en nieuwe mogelijkheden tot frauderen uitlokt.

Lab sessies 2017

Het Fraude Film Festival probeert elk jaar vernieuwend en innovatief te zijn en wil haar bezoekers daarom dit jaar wat extra’s bieden naast het reguliere film- en documentaire programma op 5 en 6 oktober in EYE. Nieuw dit jaar zijn daarom de LAB sessies in A Lab: in samenwerking met de community van A Lab en een aantal andere partners organiseert het Fraude Film Festival dit jaar drie inhoudelijke LAB sessies die qua onderwerpen en thema’s aansluiten bij de programmering en thema’s in EYE.

A Lab is de broedplaats waarbij creativiteit, technologie en sociale relevantie bij elkaar komen. Het experiment staat hierbij centraal. Zo’n 300 creatieve members zijn hier dagelijks mee bezig in het voormalige grootlaboratorium van Shell. A Lab en een aantal van haar members zijn partner van het Fraude Film Festival.

Verwacht een prikkelend en vernieuwend programma waarbij beleving centraal staat. We zien je graag in het (A) Lab.

The Future of Fraud

Sluiten

The Future of Fraud

In dit LAB ga je zelf als toekomstexpert en scenariodenker aan de slag. Minority Report, Black Mirror, denk toekomst scenario’s. We gaan scifi denken inzetten om dieper die toekomst in te gaan. Op zoek naar details die op het eerste gezicht nog niet voor het oprapen liggen, maar waar de eerste signalen al wel van zichtbaar zijn. Er van uitgaande dat de toekomst zich eerder aandient dan wij ons kunnen voorstellen… want als we het ons kunnen verbeelden, dan is de realiteit niet ver weg.

Deze sessie wordt mede mogelijk gemaakt door:

Organisaties willen hun marketing effectiviteit verhogen door 1:1 marketing. Hun klantendata is echter verspreid over meerdere off- en online silo’s en ze kunnen geen tijd en betaalbare methode vinden om bruikbare data te genereren. MI8 Marketing heeft een gemakkelijk te implementeren, betaalbare manier om meerdere en verschillende on- en offline datasets te combineren, te analyseren en verbeteren om succesvolle 1:1 marketing te realiseren.

A Lab is de broedplaats waarbij creativiteit, technologie en sociale relevantie bij elkaar komen. Het experiment staat hierbij centraal. Zo’n 300 creatieve members zijn hier dagelijks mee bezig in het voormalige grootlaboratorium van Shell.

Met Schluss bepaal jij, en jij alleen, wie wat van jou mag weten op het internet. In een digitale kluis kun je al jouw gegevens kwijt: van simpele adressen tot ingewikkelde financiële en medische gegevens. Jij bepaalt wie je inzage geeft. En die ander kan jouw gegevens nooit  kopiëren of verkopen.De software wordt Open Source en onze entiteit een coöperatie.


Andrea Wiegman is Trendwatching en forecast expert bij de FIOD en is al sinds 2003 bezig met storytelling als tool voor toekomst onderzoek, ze noemt dit scifi denken als strategische tool.

De Verleiding

Sluiten

De Verleiding

In dit LAB gaan we dieper in op de psychologie achter Fraude: welke individuele factoren spelen een rol? onder welke omstandigheden pleeg je fraude? In hoeverre ben je te beïnvloeden door groepsdruk? Aan de hand van een real life game zoeken we antwoord op de vraag: “hoe groot moet de verleiding zijn om fraude te plegen?” Wie weet schuilt er in ieder van ons wel een fraudeur…

Deze sessie wordt mede mogelijk gemaakt door:

David Stam heeft een achtergrond in neuropsychologie (bsc) en criminologie (master), en is zich – na anderhalf jaar te hebben gewerkt als onderzoeker / docent – gaan richten op film en video. Met behoud van zijn grote interesse voor het gedrag van mens en dier, en meer specifiek onrecht en bedrog. Hij werkt momenteel aan een documentaire over straatcultuur en onderwijs, en produceert daarnaast video’s voor bedrijven. www.redwiremedia.nl
 

De FIU-Nederland is vanuit wetgeving de aangewezen organisatie, waar onder meer banken, notarissen, accountants en autohandelaren ongebruikelijke transacties dienen te melden. Dergelijke transacties worden gemeld als het vermoeden bestaat dat ze te maken hebben met witwassen van geld of financiering van terrorisme. De FIU-Nederland analyseert deze gegevens om nationaal en internationaal misdrijven te voorkomen en op te sporen. De FIU-Nederland stelt haar dossiers ter beschikking aan opsporingsdiensten en openbaar ministerie.

Kan Blockchain fraude uitbannen?

Sluiten

Kan Blockchain fraude uitbannen?

In dit Lab krijg je eindelijk de kans om te investeren in de toekomst, mocht je Bitcoin en Ethereum gemist hebben. Ervaar zelf hoe je tokens kunt aanschaffen, investeren en misschien zelfs winst kan maken… Leer meer over Blockchain, haar toepassingen, mogelijkheden én risico’s en discussieer mee over de vraag of Blockchain fraude kan uitbannen.

Deze sessie wordt mede mogelijk gemaakt door:

Blockchain Workspace (BCWS) geeft training in blockchain en doet Proofs of Concept projecten waarin mensen die iets kunnen en mensen die iets willen met deze fundamentele innovatie met elkaar leren en creëren. Onderscheidend is BCWS’ train the teacher programma en de aanpak om eigen kracht te ontwikkelen bij deelnemers. A-lab en BWCS runnen het Blockchain-lab in Amsterdam.

Vandaag de dag zijn vrijwel alle banken op zoek naar mogelijkheden om met blockchain te experimenteren. Naast efficiëntie en kostenreductie, wordt blockchain vooral ook veiliger genoemd. Maar klopt deze gedachte? In media en vakbladen wordt de komst van de kwantumcomputer opvallend vaak als grootste bedreiging genoemd voor de toekomst. Wat kan er nu al mis gaan? De laatste tijd worden applicaties op een blockchain gehacked (DOA hack, smart contract lek), exhanges of wallet providers gehacked door fouten (Mt. Gox), etc. Daarnaast worden cryptocurrencies vaak gebruikt om mee wit te wassen, deze zomer is er nog een Rus opgepakt die 4 miljard heeft witgewassen, wil je daar wel in investeren? De belangrijkste vraag vandaag de dag is misschien wel: moeten we in blockchain en bijhorende applicaties/currencies investeren zonder alle risico’s te kennen of moeten we wachten tot het veilig genoeg is? Wat vind jij?

OKcomply borgt maatregelen die voortkomen uit bedrijfsbeleid en wet- en regelgeving, zoals periodieke taken, keuringen en inspecties. Wij zetten onze technologie in om de veiligheid in Nederland te vergroten door deze maatregelen aantoonbaar en controleerbaar te maken. Nieuwe toepassingen als Blockchain worden in onze visie ingezet om de fraudegevoeligheid te verminderen.


FIOD is de opsporingsdienst van de Belastingdienst. Ze sporen financiële fraude en belastingfraude op. En ze bestrijden die. Aan de hand van fraudesignalen starten ze een onderzoek om bewijzen te verzamelen en de verdachten voor de rechter te brengen. Fraude kent vele gezichten en komt in het groot en klein voor.

 

Films

13.00 - 14.00
donderdag 05 oktober
16:00 - 17:00
vrijdag 06 oktober

VPRO Tegenlicht: Kwestie van Vertrouwen (2017)

Fake news en gehackte verkiezingen

Door fake news, gehackte verkiezingen en leugens van wereldleiders heeft het vertrouwen in politici, media en bedrijven een dieptepunt bereikt. Is dat nog te herstellen?

Door fake news, gehackte verkiezingen en leugens van wereldleiders heeft het vertrouwen in politici, media en bedrijven een dieptepunt bereikt. Is dat nog te herstellen?

In 2017 gebeurde iets opmerkelijks. Volgens het mondiaal opererende communicatie- en marketingbureau Edelman daalde voor het eerst sinds de start van de 21e eeuw het vertrouwen van burgers in politici, media en bedrijven. Dit concludeerden zij op basis van onderzoek dat het bureau al jaren produceert voor hun jaarlijkse ‘Trust Barometer‘. Harde feiten hebben concurrentie gekregen van ‘alternative facts’, waarin machtsbeluste politici als Trump, Poetin en Erdogan grossieren, Twitterbots en buitenlandse hackers blijken verkiezingen te hebben gemanipuleerd.

Geproduceerd door VPRO

18:30 - 19.30
donderdag 05 oktober
13:30 - 15:30
vrijdag 06 oktober

Citizenfour (2014)

Het bloedstollende verslag van Edward Snowden

Citizenfour is het spannende beeldverslag van de aanloop naar en het moment waarop Edward Snowden zijn eerste onthullingen doet over de wereldwijde privacyschendingen van de Amerikaanse inlichtingendienst NSA.

Citizenfour is het spannende beeldverslag van de aanloop naar en het moment waarop Edward Snowden zijn eerste onthullingen doet over de wereldwijde privacyschendingen van de Amerikaanse inlichtingendienst NSA. Snowden werkte een tijdlang in opdracht van de NSA en wist daar toegang te verkrijgen tot tienduizenden documenten over afluisterprogramma’s en andere spionagepraktijken. Hij komt tot de slotsom dat de handelwijze van de NSA illegaal en ondemocratisch is en besluit – na naar een veilige plek in Hong-Kong te zijn gevlucht – een karrevracht aan geheime documenten wereldkundig te maken.

In zijn schuilplaats nodigt hij daarom in 2013 in het grootste geheim een aantal journalisten uit, onder wie Glenn Greenwald van de Britse krant The Guardian en de Amerikaanse documentairemaakster Laura Poitras.

Poitras maakte er in 2014 de film Citizenfour over, vernoemd naar de codenaam waarmee Snowden het eerste contact met haar legde. Hoewel de uitkomst inmiddels bekend is, is haar minutieuze verslag van de gebeurtenissen in een hotelkamer in Hongkong bloedstollend spannend.

Geproduceerd door Praxis Films

13.00 - 14.00
donderdag 05 oktober
11:30 - 12:30
vrijdag 06 oktober

The Blockchain and us (2017

Gaat Blockchain onze wereld op zijn kop zetten

Toen in 1903 de gebroeders Wright hun eerste vlucht maakten, kon niemand zich voorstellen dat 100 jaar later op elk tijdstip van de dag meer dan 500.000 mensen door de lucht zouden vliegen. Onder het pseudoniem Satoshi Nakamoto introduceerde in 2008 een onbekend persoon het open source digitale betaalmiddel bitcoin en de blockchain database

Toen in 1903 de gebroeders Wright hun eerste vlucht maakten, kon niemand zich voorstellen dat 100 jaar later op elk tijdstip van de dag meer dan 500.000 mensen door de lucht zouden vliegen. Onder het pseudoniem Satoshi Nakamoto introduceerde in 2008 een onbekend persoon het open source digitale betaalmiddel bitcoin en de blockchain database, die het mogelijk maakt om op een veilige manier over de hele wereld waarde (geld of digitale assets) uit te wisselen zonder tussenkomst van banken, overheden of andere instanties.

Veel mensen zijn van mening dat de blockchain een even grote gamechanger is als het vliegtuig van een eeuw geleden.

Deze documentaire schetst de ontstaansgeschiedenis van bitcoin en blockchain. Interviews met ingewijden op alle aspecten van de blockchain geven ons een kijkje in de keuken van deze technologische innovatie. Zal de blockchain onze wereld op zijn kop gaan zetten? En kan deze vinding worden ingezet ten nutte van de economie?

17:45 - 19:30
donderdag 05 oktober
08.45- 11.15
vrijdag 06 oktober

Polícia Federal: A Lei é Para Todos (2017)

Hét Braziliaanse corruptieonderzoek

Corruptie is al jaren een van de grootste problemen waar Brazilië mee te kampen
heeft. In maart 2014 startte de Braziliaanse federale politie operatie Lava Jato
of Car Wash.

Corruptie is al jaren een van de grootste problemen waar Brazilië mee te kampen
heeft. In maart 2014 startte de Braziliaanse federale politie operatie Lava Jato
of Car Wash. Begonnen als onderzoek naar witwassen, breidde het speurwerk
zich al snel uit naar corruptieverdenkingen bij het staatsoliebedrijf Petrobras,
dat smeergeld geaccepteerd zou hebben in ruil voor lucratieve opdrachten aan
bouwbedrijven, en naar de politiek.

Het ware verhaal achter dit grootse en meest succesvolle corruptieonderzoek,
krijgen we te zien in de film Polícia Federal: A Lei é Para Todos. In het voetspoor
van federaal politierechercheur Ivan en zijn team zijn we getuige van de conflicten
en gevaren waarmee de onderzoekers van de operatie te maken kregen.
Welke cruciale rol speelde de federale rechter in deze operatie? En hoe leidde
het onderzoek naar de machtigste politicus van het land, ex-president Luíz Lula
da Silva? En naar de huidige president Michel Temer? In deze film volgen we
rechercheur Ivan en zijn team in hun strijd tegen de wijdverspreide corruptie in
Brazilië. Een spannend verhaal van een manmoedig gevecht voor gerechtigheid.

Geproduceerd door Downtown Filmes

16:30 - 17.45
donderdag 05 oktober
14:30 - 15:45
vrijdag 06 oktober

Horizon: Cyber Attack – The Day the NHS Stopped (2017)

De ingrijpende gevolgen van een grote cyberattack

Het was op 12 mei 2017, dat de Britse National Health Service (NHS) te maken kreeg met een grote en ingrijpende cyber attack. BBC Horizon zocht uit hoe die aanval in zijn werk ging en wat er gebeurde in de chaotische periode die volgde op de cyber attack.

Het was op 12 mei 2017, dat de Britse National Health Service (NHS) te maken kreeg met een grote en ingrijpende cyber attack. BBC Horizon zocht uit hoe die aanval in zijn werk ging en wat er gebeurde in de chaotische periode die volgde op de cyber attack. Onder andere laboratoria, röntgenapparaten en CT-scanners werden besmet met virussen, waardoor niet alleen de gegevens gevaar liepen, maar – veel erger nog – ook de patiënten zelf.

Een vrij nieuwe fraudetechniek is het plaatsen van ransomware, een virus dat de bestanden op computers vergrendelt en er pas weer toegang toe geeft nadat er geld voor is betaald. Soms worden de bestanden niet meer vrijgegeven, wat het maken van een back-up in deze tijden cruciaal maakt.

Ook de NHS kreeg met ransomware te maken, waarbij er niet alleen een betaling werd geëist om de bestanden terug te krijgen, maar ook in het vooruitzicht werd gesteld dat na een paar dagen het te betalen bedrag zou worden verdubbeld. Als er binnen een week nog niks betaald was, dreigden de hackers de gegevens definitief te vernietigen. Er volgden hectische uren, waarin snel beslissingen moesten worden genomen en er gehandeld moest worden.

Deze bijzondere documentaire toont de belangrijkste momenten na de cyberaanval en houdt de kijker tot op het laatste moment in spanning over de afloop. Ongewild ga je nadenken over de vraag of zoiets in Nederland ook zou kunnen gebeuren en wat dan de gevolgen zouden kunnen zijn…

16.30 - 17.30
donderdag 05 oktober
13:30 - 14:30
vrijdag 06 oktober

Die Eierlüge (2017)

Dat is het hele eiereneten

Met z’n allen eten we miljarden eieren per jaar. Daarom is het van belang dat we kunnen vertrouwen op de kwaliteit van de eieren die we eten. In 2001 werd de stempelplicht op eieren ingevoerd in Europa. Aan de code op het ei kunnen we sindsdien zien hoe diervriendelijk de eieren geproduceerd zijn en uit welk land en van welk bedrijf en zelfs uit welke stal ze komen.

Met z’n allen eten we miljarden eieren per jaar. Daarom is het van belang dat we kunnen vertrouwen op de kwaliteit van de eieren die we eten. In 2001 werd de stempelplicht op eieren ingevoerd in Europa. Aan de code op het ei kunnen we sindsdien zien hoe diervriendelijk de eieren geproduceerd zijn en uit welk land en van welk bedrijf  en zelfs uit welke stal ze komen. We weten nu dat eieren met de code 0 biologisch geproduceerd zijn. De kippen die ze gelegd hebben krijgen biologisch voer, hebben méér ruimte en daglicht in de stal en moeten overdag naar buiten kunnen. Code 1 staat voor een vrije-uitloop-ei, code 2 voor een scharrel-ei en code 3 voor een ei uit de legbatterij. Prettig en transparant geregeld voor de kritische consument die zelf bij aankoop de eicode kan checken en voor een betere kwaliteit diervriendelijke eieren ook bereid is meer te betalen.

Maar klopt die code wel altijd? De documentaire Die Eierlüge laat zien dat niet alle kippenboeren het even nauw nemen met de afgesproken regels. Er worden nogal eens meer kippen gehouden, dan waarvoor vergunning is verleend en voedsel en verzorging zijn soms zwaar onder de norm. Het Fipronil-schandaal getuigt daarvan. Ook het toezicht laat te wensen over. ‘Elk systeem is zo goed als het toezicht dat erop gehouden wordt,’ zegt levensmiddeleneconoom professor Markus Mau. Volgens dierenarts Matthias Wolfschmidt van FoodWatch biedt het eicodesysteem geen enkele garantie voor dierenwelzijn en ook geen transparantie voor de consument.

Daarvoor moet een oplossing komen, zodat we allemaal weer met een gerust hart een eitje kunnen tikken.

14.15 -16.00
donderdag 05 oktober

Menschliches Versagen (2008)

Hoe ga jij om met integriteit in moeilijke tijden?

De Tweede Wereldoorlog is de meest betreurde episode uit de moderne westerse geschiedenis. De verschrikkingen van de oorlog zelf en van de Jodenvervolging en –uitroeiing zijn veelvuldig en uitvoerig beschreven en gedocumenteerd, opdat we ze nooit vergeten.

De Tweede Wereldoorlog is de meest betreurde episode uit de moderne westerse geschiedenis. De verschrikkingen van de oorlog zelf en van de Jodenvervolging en –uitroeiing zijn veelvuldig en uitvoerig beschreven en gedocumenteerd, opdat we ze nooit vergeten. Wat zich intussen middenin de Duitse samenleving afspeelde: de ‘Arisierung’, het ‘Arisch maken’, van joodse bezittingen, is lange tijd onderbelicht gebleven, terwijl dit toch een van de grootste plundertochten van de 20e eeuw is geweest. Alles wat joodse families bezaten, van hun bankrekeningen tot hun laatste hemd, werd in beslaggenomen.

Het was niet de Duitse Gestapo die zich de bezittingen van de joden toe-eigende, maar het waren de ambtenaren van het Duitse ministerie van financiën. Onder hen ontstond een bizarre krachtmeting over de vraag hoe alle Joden het beste volledig leeggeplukt konden worden, voordat ze uitgewezen zouden worden of naar de gaskamers gestuurd. Waardevolle bezittingen gingen naar de overheid en wat minder waarde had, werd tijdens veilingen verdeeld onder de buren. De documenten waarin dit ze alles nauwgezet vastlegden, werden vernietigd of onvindbaar weggeborgen.

Aan de hand van de concrete verhalen van betrokkenen laat regisseur Michael Verhoeven in deze documentaire zien hoe het proces van uitsluiting, ontneming van rechten, onteigening en uiteindelijk deportatie in zijn werk ging. Hoe kon evident onrecht met nieuwe wetten ‘wettig’ gemaakt worden? Waarom deden de verantwoordelijke ambtenaren er zo overijverig aan mee? Hoe was het mogelijk ze allemaal medeplichtig te maken?

De grootschalige beroving van de joodse bevolking is na de Tweede Wereldoorlog slechts voor een klein deel rechtgezet door middel van restitutie of compensatie.

20:45 - 22.30
donderdag 05 oktober
17:05 - 18:45
vrijdag 06 oktober

Frank Serpico (2017)

Zou jij de strijd aangaan tegen ambtelijke corruptie?

‘I always tell the truth. Even when I lie’, is een vaak geciteerde uitspraak van Al Pacino. Bij het horen van de naam Al Pacino zullen de meeste mensen direct weten om wie het gaat. Maar als je vraagt wie Frank Serpico was, zullen velen hun schouders ophalen. Het was echter deze Newyorkse politieagent aan wie Al Pacino veel van zijn roem te danken heeft. Pacino speelde de hoofdrol in de speelfilm Serpico (1973) over de man die in 1970 als eenling de strijd aanbond tegen de corruptie bij de politie in New York.

‘I always tell the truth. Even when I lie’, is een vaak geciteerde uitspraak van Al PacinoBij het horen van de naam Al Pacino zullen de meeste mensen direct weten om wie het gaat. Maar als je vraagt wie Frank Serpico was, zullen velen hun schouders ophalen. Het was echter deze Newyorkse politieagent aan wie Al Pacino veel van zijn roem te danken heeft. Pacino speelde de hoofdrol in de speelfilm Serpico (1973) over de man die in 1970 als eenling de strijd aanbond tegen de corruptie bij de politie in New York.

‘My father said never run when you’re right’, was een welbekende uitspraak van Frank Serpico. Toen Pacino hem eens vroeg waarom hij ervoor had gekozen om op te staan tegen zijn corrupte meerderen, antwoordde Serpico: ‘Als ik gewoon was weggelopen, wie zou ik dan zijn wanneer ik zou luisteren naar Beethoven?’ Zijn karakter bepaalde zijn lotsbestemming: hij kon niet weglopen van zichzelf.  Door Serpico’s toedoen onderging het hele New York Police Department een drastische sanering.

In 1972 ontving Serpico de hoogste eer, the Medal of Honor, die hij zonder ceremonie – ‘als een pakje sigaretten’, aldus Serpico zelf – in ontvangst nam.

Tegenwoordig weet iedereen dat je het lastig te verduren kunt krijgen als klokkenluider. Dat was in de vroege jaren ’70 niet anders, zoals de speelfilm Serpico meedogenloos liet zien. Ruim veertig jaar na dato brengt regisseur Antonino d’Ambrosio een nieuw eerbetoon aan Serpico met de boeiende documentaire Frank Serpico.

11:30 - 13:00
vrijdag 06 oktober

Crossing The Line (2012)

Ordinary People Committing Extraordinary Crimes

Joep van den Nieuwenhuyzen, Jan van Vlijmen, Nico Vijsma, Hubert Möllenkamp, Darryl Nooitmeer: gewone mannen, aanvankelijk succesvol in wat ze doen, maar ergens in hun carrière nemen ze een verkeerde afslag en zadelen ze hun bedrijf, dat van anderen of de gemeenschap op met een strop van vele miljoenen. In de publieke opinie worden ze meedogenloos aan de schandpaal genageld, want wie vanuit een bevoorrechte positie het criminele pad opgaat hoeft niet op compassie te rekenen.

Joep van den Nieuwenhuyzen, Jan van Vlijmen, Nico Vijsma, Hubert Möllenkamp, Darryl Nooitmeer: gewone mannen, aanvankelijk succesvol in wat ze doen, maar ergens in hun carrière nemen ze een verkeerde afslag en zadelen ze hun bedrijf, dat van anderen of de gemeenschap op met een strop van vele miljoenen. In de publieke opinie worden ze meedogenloos aan de schandpaal genageld, want wie vanuit een bevoorrechte positie het criminele pad opgaat hoeft niet op compassie te rekenen.

Blijkbaar zijn het opgroeien onder goede omstandigheden en alle kansen hebben om iets van het leven te maken, niet altijd een garantie om mensen op het rechte pad te houden. Kelly Richmond Pope laat in haar informatieve documentaire ‘Crossing the line’ een aantal Amerikaanse veroordeelde witteboordencriminelen aan het woord over die eerste foute beslissing die ze namen, de rechtvaardiging die ze eraan meenden te kunnen geven en hun drijfveren om ermee door te gaan in plaats van te stoppen.

Ze vertellen ook over hun leven in de gevangenis en over de impact die hun veroordeling op hen en hun naasten heeft gehad. Een documentaire over het leven van gewone mensen die een ongewone stap zetten. ‘Crossing the line’ probeert te doorgronden waarom mensen zoiets doen. Lijden ze aan ultieme hebzucht of denken ze boven de wetten en regels te staan die we met elkaar hebben afgesproken?

De documentaire heeft in de VS verscheidene prijzen gewonnen en wordt veelvuldig vertoond op universiteiten en in bedrijven in heel Amerika.

09:00 - 12:00
donderdag 05 oktober
08:45 - 11:15
vrijdag 06 oktober

La Fille de Brest (2016)

Hoe machtig is de farmaceutische industrie? En kun je ertegen vechten?

Irène Frachon, longspecialiste in een ziekenhuis in de Franse stad Brest, vermoedt een verband tussen een aantal sterfgevallen en het geneesmiddel Mediator, geproduceerd door een groot Frans farmaceutisch bedrijf. Haar collega’s en het ziekenhuisbestuur zien niet veel heil in het onderzoek dat ze opzet. Frachon zet echter door en bekijkt honderden dossiers van gebruikers van het medicijn, dat al 30 jaar op de markt is.

Irène Frachon, longspecialiste in een ziekenhuis in de Franse stad Brest, vermoedt een verband tussen een aantal sterfgevallen en het geneesmiddel Mediator, geproduceerd door een groot Frans farmaceutisch bedrijf. Haar collega’s en het ziekenhuisbestuur zien niet veel heil in het onderzoek dat ze opzet. Frachon zet echter door en bekijkt honderden dossiers van gebruikers van het medicijn, dat al 30 jaar op de markt is.

De eerste, bevestigende resultaten van haar onderzoek worden met hoon en scepsis weggewuifd door het bedrijf en de Franse geneesmiddelentoezichthouder. Wat denkt zo’n meisje uit Brest wel niet? Frachon laat zich daardoor niet uit het veld slaan. Ze weet de media te overtuigen en krijgt uiteindelijk gedaan dat het medicijn in 2010 uit de handel wordt genomen.

Dit waargebeurde verhaal, verfilmd met Borgen-actrice Sidse Babett Knudsen in de hoofdrol, laat zien hoe machtig de positie is van farmaceutische bedrijven. Ze voorzien ziekenhuizen en medische opleidingen van geld en apparatuur om onderzoek te kunnen doen, waardoor de onafhankelijkheid van het onderzoek in het geding komt. Niet alleen artsen, ook ziekenhuisbesturen lopen zo steeds meer aan de leiband van de farmaceutische industrie. Met soms bijzonder ernstige gevolgen voor hun patiënten.

10.30 - 12.00
donderdag 05 oktober

All the Queen’s horses (2017)

Als het in Dixon kan gebeuren, kan het overal gebeuren...

‘All the Queen’s horses’ is een documentaire van Kelly Richmond Pope over de grootste small town shakedown uit de Amerikaanse geschiedenis.
De film reconstrueert een groot financieel schandaal in Dixon, een vredig klein stadje in de staat Illinois. Rita Crundwell was daar van 1983 tot haar arrestatie in 2012 controller in dienst van de gemeente.

‘All the Queen’s horses’ is een documentaire van Kelly Richmond Pope over de grootste small town shakedown uit de Amerikaanse geschiedenis.

De film reconstrueert een groot financieel schandaal in Dixon, een vredig klein stadje in de staat Illinois.
Rita Crundwell was daar van 1983 tot haar arrestatie in 2012 controller in dienst van de gemeente. In die periode wist zij 53 miljoen dollar van de gemeente door te sluizen naar een geheime bankrekening waarover alleen zij kon beschikken. Met dit fortuin bouwde zij een gerenommeerde paardenstoeterij op en leefde ze als een vorstin.
Hoe kon Crundwell al die jaren haar gang gaan zonder dat er een haan naar kraaide en hoe kwam de affaire uiteindelijk aan het licht?

‘All the Queen’s horses’ reconstrueert de zaak en documenteert de impact die het schandaal heeft gehad op Dixon en zijn inwoners. Wie waren er – naast Crundwell zelf – verantwoordelijk voor de fraude? Het gemeentebestuur? De accountant die de jaarrekeningen controleerde? De bank waar Crundwell haar geheime bankrekening kon openen? De documentaire gaat op zoek naar de antwoorden en legt een wereld vol fraude, misleiding, leugens en intriges bloot. Kijk en huiver, want als het in Dixon kan gebeuren, kan het overal gebeuren…

09.00 - 10.00
donderdag 05 oktober
16:00 - 17.00
vrijdag 06 oktober

De Zorgdetectives (2017)

Hoe zoek je in een grijs gebied naar zwart of wit?

Hoe bewijs je opzettelijk sjoemelen in de zorg? Dat is ontzettend complex. Een fout kan ook zijn ontstaan door onkunde of nalatigheid. Een vermoeden is niet genoeg; voor fraude moeten opzet en financieel gewin bewezen worden. Hoe toon je dat aan? Hoe zoek je in een grijs gebied naar zwart of wit?

Hoe bewijs je opzettelijk sjoemelen in de zorg? Dat is ontzettend complex. Een fout kan ook zijn ontstaan door onkunde of nalatigheid. Een vermoeden is niet genoeg; voor fraude moeten opzet en financieel gewin bewezen worden. Hoe toon je dat aan? Hoe zoek je in een grijs gebied naar zwart of wit?

De Zorgdetectives, een documentaire van Nikki van der Westen, winnaar van de FFF Aanmoedigingsprijs 2015, laat zien hoe het onderzoeksteam van zorgverzekeraar DSW optreedt tegen fraude in de thuiszorg. Kwaadwillende zorgverleners frauderen jaarlijks voor miljoenen euro’s en dat bedrag groeit. Ze schrijven hoge facturen uit voor zorg maar leveren niet alle zorg die ze opschrijven. Ze zetten handtekeningen namens hun cliënten en doen zich voor als familielid wanneer de verzekeraar belt. Cliënten weten meestal van niks.

In de film krijgt het onderzoeksteam een anonieme tip. De tipgever beschuldigt een zorgbureau van fraude. Het team gaat op onderzoek uit. Wat klopt er van de brief? Wat zeggen nietsvermoedende cliënten ervan? Kloppen de declaraties? En wat heeft de verdachte zelf te melden, als ze met de feiten wordt geconfronteerd?

De Zorgdetectives legt een maatschappelijk probleem bloot. Nederland geeft jaarlijks 10 miljard uit aan thuiszorg. Voor fraudeurs is de thuiszorg een goudmijn. Ondertussen is fraudeonderzoek tijdrovend en duur. Fraudeurs worden zelden vervolgd en het geld komt nog minder vaak terug. De zorgdetectives dragen, toegewijd en onverstoorbaar, water naar zee.

 

donderdag 05 oktober, 2017- Alleen voor genodigden

Ochtend – Zaal 1

09.00 - 10.00

Openingsblok

Opening
Peter van Ingen Programmadirecteur, Stichting Fraude Film Festival
Openingsfilmpje
Intro
Rob Otjens Eigenaar Fortress Group | Initiatiefnemer Fraude Film Festival
Film
De Zorgdetectives (NL/EN)
Meer info over deze film
Q&A
Rob Otjens (moderator) Eigenaar, Fortress Group | Initiatiefnemer Fraude Film Festival
Nikki van der Westen Regisseuse, De Zorgdetectives
Founding Partner: Fortress Group
10.30 - 12.00

Misconduct resilient organization (EN)

Intro
Gerrie Lenting Partner, Deloitte
Film
All The Queen's Horses (EN/NL)
Meer info over deze film
Q&A
Gerrie Lenting (moderator) Partner, Deloitte
Kelly Richmond Pope Director All The Queen's Horses
Founding Partner: Deloitte

Ochtend – Zaal 2

09:00 - 12:00

Fraude en corruptie in de zorgindustrie

Opening
Marijke Kaptein Algemeen Directeur BFT | Bestuurslid, Stichting Fraude Film Festival
Openingsfilmpje
Intro
Yvonne van der Meer Officier van Justitie en teamleider, Functioneel Parket
Film
La Fille de Brest (FR/NL)
Meer info over deze film
Q&A
Yvonne van der Meer (moderator) Officier van Justitie en teamleider, Functioneel Parket
Martin Buijsen Hoogleraar Recht en Gezondheidszorg, Erasmus Universiteit Rotterdam
Nederlandse Zorgautoriteit
Founding Partners: Fiod - Openbaar Ministerie

Ochtend – A Lab

09.00 - 10.00

De verleiding

Opening
Arthur de Groot Directeur IFFC, Voorzitter, Stichting Fraude Film Festival
Openingsfilmpje
Intro
Erik Hoenderkamp
Film
De Verleiding
Verleidingscase
Erik Hoenderkamp
10.30 - 12.00

Kan blockchain fraude uitbannen?

Intro
Henk van Cann Co-founder, Blockchain Workspace
Film
Kan Blockchain fraude uitbannen?
Blockchain en Ico's
Henk van Cann (moderator) Co-founder, Blockchain Workspace
Bas Wisselink Co-founder en trainer, Blockchain Workspace
Jeroen Mol Sales and product development, OKComply
Discussie
ABN AMRO Bank
FIOD Belastingdienst

Middag – Zaal 1

13.00 - 14.00

Blockchain, Bitcoins & Ethereum

Intro
Gwendolyn van Tunen Chief Compliance Officer, ABN AMRO Bank
Film
The Blockchain and Us (EN/NL)
Meer info over deze film
Q&A
Lykle de Vries (moderator) Social Entreprise Whisperer en Bitcoin Evangelist
Berend Dinka Managing Director Products & Business Development Corporate Banking, ABN AMRO Bank
Marijn Schuurbiers Teamleider Team High Tech Crime, Nationale Politie
Michel van Eeten Professor Cybersecurity, TU Delft
Founding Partner: ABN AMRO
14.15 - 16.00

Privacy

Intro
Martin Visser Journalist, columnist en econoom, De Financiële Telegraaf
Film
Sneak Preview (EN)
Q&A
Martin Visser (moderator) Journalist, columnist en econoom, De Financiële Telegraaf
Jeroen Goudsmit Manager Forensic Services, PwC
Wouter Seinen Advocaat Cybersecurity, Dataprotection & Privacy, Baker & McKenzie
Hans Funken Senior Business Solution Consultant, SAS​
Founding Partners: SAS - PwC
16:30 - 17.45

Kwetsbare infrastructuren

Intro
Edwin van Andel Adviseur en hacker, CEO Zerocopter
Film
Horizon: The Day The NHS Stopped (EN/NL)
Meer info over deze film
Q&A
Edwin van Andel (moderator) Adviseur en hacker, CEO Zerocopter
Marcel Kerkhof ICT Security Manager, Gasunie
Robbert Bakker Managing Director, DataExpert
Founding Partner: DataExpert
17:45 - 19:30

Corruptiebestrijding in Brazilië (EN)

Intro
Patrick Ploeger Partner en advocaat, De Brauw Blackstone Westbroek
Film
Polícia Federal: A Lei é Para Todos (EN)
Meer info over deze film
Q&A
Patrick Ploeger (moderator) Partner en advocaat, De Brauw Blackstone Westbroek
Officier van Justitie
Jose Alexandre Neto Advocaat, Pinheiro Neto Advogados, Brazilië
Founding Partners: Alvarez & Marsal - De Brauw Blackstone Westbroek

Middag – Zaal 2

13.00 - 14.00

Robotisering en Vertrouwen

Intro
Tames Rietdijk Managing Partner, BusinessForensics
Film
VPRO Tegenlicht: Kwestie van Vertrouwen (NL/EN)
Meer info over deze film
Q&A
Tames Rietdijk (moderator) Managing Partner, BusinessForensics
Ulrich Dorndorf Chief Technical Officer, INFORM
Founding Partners: BusinessForensics - INFORM - Rabobank
14.15 -16.00

Integriteit in moeilijke tijden

Intro
Peter van Ingen programmadirecteur, Stichting Fraude Film Festival
Film
Menschliches Versagen (DU/NL)
Meer info over deze film
Q&A
Anouschka Laheij (moderator) Politicoloog, psycholoog en gespreksleider
Nick van Buitenen Notaris, Van Grafhorst Notarissen
Raymund Schutz Historicus
Founding Partners: Fortress Group - Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie
16.30 - 17.30

Ons dagelijks voedsel

Intro
Joël Broekaert Culinair columnist en restaurantrecensent, Vrij Nederland en NRC Handelsblad
Interview
Joël Broekaert (moderator) Culinair columnist en restaurantrecensent, Vrij Nederland en NRC Handelsblad
Roel Stevens Directeur, NVWA-IOD
Film
Die Eierlüge (DU/NL)
Meer info over deze film
Interview
Joël Broekaert (moderator) Culinair columnist en restaurantrecensent, Vrij Nederland en NRC Handelsblad
Monika Anthes Onderzoeksjournalist, ARD
Q&A
Joël Broekaert (moderator) Culinair columnist en restaurantrecensent, Vrij Nederland en NRC Handelsblad
Chris en Marjanne Borren De Lankerenhof, Biologische pluimveehouderij
Roel Stevens Directeur, NVWA-IOD
Founding Partner: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
18:30 - 19.30

Cybercrime (EN)

Intro
Hendrik Jan Biemond Partner en advocaat, Allen & Overy
Film
Citizenfour (EN/NL)
Meer info over deze film
Interview
Hendrik Jan Biemond Partner en advocaat, Allen & Overy
Louis Bladel Executive Director, FIDS EY, Washington DC | Chief of the FBI's Counterespionage Section, he led the espionage investigations of general David Petraeus and Edward Snowden
Founding Partners: EY - Allen & Overy

Middag – A Lab

13.00 - 14.00

The Future of Fraud

Intro
Lucas Hendricks Directeur A Lab
Film
The Future of Fraud
Scenario denken
Andrea Wiegman (moderator) Trendwatcher en Foresight Expert, FIOD
Cees Franke Co-founder en CEO, Mi8 Marketing
Marie-Jose Hoefmans Chief Essential Officer, Schluss
14.15 - 16.00

Kan blockchain fraude uitbannen?

Intro
Henk van Cann Co-founder, Blockchain Workspace
Film
Kan Blockchain fraude uitbannen?
Blockchain en Ico's
Henk van Cann (moderator) Co-founder, Blockchain Workspace
Bas Wisselink Co-founder en trainer, Blockchain Workspace
Jeroen Mol Sales and product development, OKComply
Discussie
ABN AMRO Bank
FIOD Belastingdienst
16.30 - 17.30

De verleiding

Intro
Erik Hoenderkamp
Film
De Verleiding
Verleidingscase
Erik Hoenderkamp
18:00 - 19:00

The Future of Fraud

Intro
Lucas Hendricks Directeur A Lab
Film
The Future of Fraud
Scenario denken
Andrea Wiegman (moderator) Trendwatcher en Foresight Expert, FIOD
Cees Franke Co-founder en CEO, Mi8 Marketing
Marie-Jose Hoefmans Chief Essential Officer, Schluss

Avond – Zaal 1

19:30 - 20:30

Borrel en buffet

20.30 - 20.45

Uitreiking Anti Fraude Award

Intro
Peter van Ingen Programmadirecteur, Stichting Fraude Film Festival
Aan het Woord
Peter Olsthoorn Onderzoeksjournalist | Winnaar van de Anti Fraude Award 2016
Film
Drie Portretvideo's Genomineerden
Uitreiking Anti Fraude Award
Susi Zijderveld Directeur Risicobeheersing en Lid Raad van Bestuur, NS
20:45 - 22.30

Ambtelijke corruptie (EN)

Intro
Bernard Hammelburg Buitenlandcommentator en presentator, BNR Nieuwsradio
Interview
Bernard Hammelburg (moderator) Buitenlandcommentator en presentator, BNR Nieuwsradio
Henk Hummel Directeur Opsporing, Rijksrecherche
Film
Frank Serpico (EN/NL)
Meer info over deze film
Interview
Bernard Hammelburg (moderator) Buitenlandcommentator en presentator, BNR Nieuwsradio
Frank Serpico Oud-agent NYPD, hoofdpersoon ‘ Frank Serpico’
Founding Partners: Institute for Financial Crime - People Intouch - Rijksrecherche
22:30 - 23:00

Afsluitende borrel

vrijdag 06 oktober, 2017

€ 27,00

Ochtend – Zaal 1

08.45- 11.15

Corruptiebestrijding in Brazilië (EN)

Intro
Patrick Ploeger Partner en advocaat, De Brauw Blackstone Westbroek
Film
Polícia Federal: A Lei é Para Todos (EN)
Meer info over deze film
Q&A
Patrick Ploeger (moderator) Partner en advocaat, De Brauw Blackstone Westbroek
Thomas Bosch Landelijk coördinerend officier fraude, Functioneel Parket
Jose Alexandre Neto Advocaat, Pinheiro Neto Advogados, Brazilië
Founding Partners: Alvarez & Marsal - De Brauw Blackstone Westbroek
11:30 - 12:30

Blockchain, Bitcoins & Ethereum

Intro
Peter van Ingen Programmadirecteur, Stichting Fraude Film Festival
Film
The Blockchain and Us (EN/NL)
Meer info over deze film
Q&A
Peter van Ingen (moderator) Programmadirecteur, Stichting Fraude Film Festival
Wouter van Noort Redacteur economie en technologie, NRC Media
Marjan van der Plas Innovation Manager, ABN AMRO Bank
Founding Partner: ABN AMRO

€27,00

Ochtend – zaal 2

08:45 - 11:15

Fraude en corruptie in de zorgindustrie

Opening
Marijke Kaptein Algemeen Directeur BFT | Bestuurslid, Stichting Fraude Film Festival
Openingsfilmpje
Intro
Sharon Gesthuizen Politica
Film
La Fille de Brest (FR/NL)
Meer info over deze film
Q&A
Sharon Gesthuizen (moderator) Politica
Openbaar Ministerie
Sylvie Bleker Senior Director, PwC Forensic Services | Hoogleraar Compliance & Integriteitsmanagement, VU
Founding Partners: Fiod - Openbaar Ministerie
11:30 - 13:00

Misconduct resilient organization (EN)

Intro
Gerrie Lenting Partner, Deloitte
Film
Crossing the Line (EN/NL)
Meer info over deze film
Q&A
Gerrie Lenting (moderator) Partner, Deloitte
Kelly Richmond Pope Director All The Queen's Horses
Founding Partner: Deloitte

€ 27,00

Ochtend – A Lab

09:30 - 11:00

Kan blockchain fraude uitbannen?

Intro
Henk van Cann Co-founder, Blockchain Workspace
Film
Kan Blockchain fraude uitbannen?
Blockchain en Ico's
Henk van Cann (moderator) Co-founder, Blockchain Workspace
Bas Wisselink Co-founder en trainer, Blockchain Workspace
Jeroen Mol Sales and product development, OKComply
Discussie
ABN AMRO Bank
FIOD Belastingdienst
11:30 - 12:30

De verleiding

Intro
Erik Hoenderkamp
Film
De Verleiding
Verleidingscase
Erik Hoenderkamp

€ 38,00

Middag – Zaal 1

13:30 - 15:30

Cybercrime (EN)

Intro
Hendrik Jan Biemond Partner en advocaat, Allen & Overy
Film
Citizenfour (EN/NL)
Meer info over deze film
Interview
Hendrik Jan Biemond Partner en advocaat, Allen & Overy
Louis Bladel Executive Director, FIDS EY, Washington DC | Chief of the FBI's Counterespionage Section, he led the espionage investigations of general David Petraeus and Edward Snowden
Founding Partners: EY - Allen & Overy
16:00 - 17.00

De Zorgdetectives

Intro
Rob Otjens Eigenaar Fortress Group | Initiatiefnemer Fraude Film Festival
Film
De Zorgdetectives (NL/EN)
Meer info over deze film
Q&A
Rob Otjens (moderator) Eigenaar, Fortress Group | Initiatiefnemer Fraude Film Festival
Nikki van der Westen Regisseuse, De Zorgdetectives
Founding Partner: Fortress Group
17:05 - 18:45

Privacy

Intro
Martin Visser Journalist, columnist en econoom, De Financiële Telegraaf
Film
Sneak Preview (EN)
Q&A
Martin Visser (moderator) Journalist, columnist en econoom, De Financiële Telegraaf
Jeroen Goudsmit Manager Forensic Services, PwC
Hans Funken Senior Business Solution Consultant, SAS​
Founding Partners: SAS - PwC

€ 38,00

Middag – Zaal 2

13:30 - 14:30

Ons dagelijks voedsel

Intro
Joël Broekaert Culinair columnist en restaurantrecensent, Vrij Nederland en NRC Handelsblad
Film
Die Eierlüge (DU/NL)
Meer info over deze film
Q&A
Joël Broekaert (moderator) Culinair columnist en restaurantrecensent, Vrij Nederland en NRC Handelsblad
Koen Kolodziej Hoofd afdeling Ontwikkeling en Inlichtingen, NVWA IOD
Andre Steentjes Veearts
Founding Partner: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
14:30 - 15:45

Kwetsbare infrastructuren

Intro
Edwin van Andel Adviseur en hacker, CEO Zerocopter
Film
Horizon: The Day The NHS Stopped (EN/NL)
Meer info over deze film
Q&A
Edwin van Andel (moderator) Adviseur en hacker, CEO Zerocopter
Marijn Schuurbiers Teamleider Team High Tech Crime, Nationale Politie
Joost Gijzel Solution Advisor, DataExpert
Founding Partner: DataExpert
16:00 - 17:00

Robotisering en Vertrouwen

Intro
Tames Rietdijk Managing Partner, BusinessForensics
Film
VPRO Tegenlicht: Kwestie van Vertrouwen (NL/EN)
Meer info over deze film
Q&A
Tames Rietdijk (moderator) Managing Partner, BusinessForensics
William De Bruin Senior Researcher, VPRO
Jan Veldsink Senior adviseur Artificial Intelligence and Security, Rabobank
Founding Partners: BusinessForensics - INFORM - Rabobank
17:05 - 18:45

Ambtelijke corruptie (EN)

Intro
Marijke Kaptein Algemeen Directeur BFT | Bestuurslid, Stichting Fraude Film Festival
Interview
Marijke Kaptein (moderator) Algemeen Directeur BFT | Bestuurslid, Stichting Fraude Film Festival
Henk Hummel Directeur Opsporing, Rijksrecherche
Film
Frank Serpico (EN/NL)
Meer info over deze film
Interview
Marijke Kaptein (moderator) Algemeen Directeur BFT | Bestuurslid, Stichting Fraude Film Festival
Frank Serpico Oud-agent NYPD, hoofdpersoon ‘ Frank Serpico’
Founding Partners: Institute for Financial Crime - People Intouch - Rijksrecherche

38,00

Middag – A Lab

13:30 - 15:30

Kan blockchain fraude uitbannen?

Intro
Henk van Cann Co-founder, Blockchain Workspace
Film
Kan Blockchain fraude uitbannen?
Blockchain en Ico's
Henk van Cann (moderator) Co-founder, Blockchain Workspace
Bas Wisselink Co-founder en trainer, Blockchain Workspace
Jeroen Mol Sales and product development, OKComply
Discussie
ABN AMRO Bank
FIOD Belastingdienst
16:00 - 17:00

De verleiding

Intro
Erik Hoenderkamp
Film
De Verleiding
Verleidingscase
Erik Hoenderkamp
17:15 - 18:45

The Future of Fraud

Intro
Lucas Hendricks Directeur A Lab
Film
The Future of Fraud
Scenario denken
Andrea Wiegman (moderator) Trendwatcher en Foresight Expert, FIOD
Cees Franke Co-founder en CEO, Mi8 Marketing
Marie-Jose Hoefmans Chief Essential Officer, Schluss

Over het festival

F-logoOp donderdag 5 en vrijdag 6 oktober vond de vierde editie plaats van het Fraude Film Festival.

Twee volle dagen met films en documentaires over fraude en de bestrijding ervan. Het festival beoogt het maatschappelijk bewustzijn over fraude te vergroten en een trendbreuk in de bestrijding ervan te forceren.

Nu is Nederland geen land waar fraude dagelijks voorpaginanieuws is, of waar corruptie welig tiert. Toch wordt er meer gesjoemeld dan we denken – of voor waar willen houden. Zou het kunnen dat illusies het zicht op de realiteit verhullen? Of is fraude eerder ongemakkelijk dan schokkend? Dit festival is dé gelegenheid om tegels te lichten.

Op donderdag 5 oktober was het evenement uitsluitend toegankelijk voor genodigden. Op vrijdag 6 oktober was iedereen van harte welkom.

Organisatie

organisationMissie

De Stichting Fraude Film Festival is een non-profitorganisatie die zich inzet voor de organisatie van een filmfestival.

Tijdens dit evenement wordt het fenomeen fraude in vele hoedanigheden onder de loep genomen. Fraude is namelijk big business. De verdiensten zijn hoog, de risico’s klein. Door films en documentaires te vertonen wordt dit ‘lastige’ onderwerp onder de aandacht gebracht van een groot publiek.

Alle activiteiten die de Stichting Fraude Film Festival ontplooit komen voort uit de missie: het stimuleren en vergroten van (internationale) bewustwording rondom de impact van fraude.

Dit doet het Fraude Film Festival door het bijeen brengen van verschillende netwerken binnen de publieke en private sector. Het vertonen van inspirerende documentaires en het aangaan van kritische debatten staan hierbij centraal. Het Fraude Film Festival neemt binnen deze debatten een neutrale, onafhankelijke positie in.


searchVisie

De Stichting Fraude Film Festival ziet zichzelf in de toekomst als een internationaal onafhankelijk platform op het gebied van fraude, waarbinnen het Fraude Film Festival een jaarlijks terugkerend evenement is.

Het streven is erop gericht het festival ieder jaar in zowel kwalitatief als kwantitatief (meer partners, groter publiek) opzicht te laten groeien, om aldus de doelstelling van de Stichting dichterbij te brengen.

Bestuur

Stichting Fraude Film Festival

RSIN8540.52.410


Arthur de Groot (voorzitter)

fff arthur de groot

Arthur de Groot is ruim 30 jaar als forensisch accountant en gerechtelijk deskundige werkzaam in de fraudebestrijding, eerst bij de Centrale Recherche Informatiedienst (CRI) in Den Haag, later bij Ernst & Young en als partner bij Deloitte. Hij is tevens initiatiefnemer en directeur van het in 2015 opgerichte en in Den Haag gevestigde Institute for Financial Crime, een kennisinstituut gericht op de innovatie van fraude- en corruptiebestrijding.

Arthur heeft veel ervaring met het opzetten van forensic opleidingen en trainingen. Sinds 2014 is hij voorzitter van het Fraude Film Festival.

Deloitte Forensic & Dispute Services


IFFC


Jantien Heimel (penningmeester)

fff jantien heimel

Jantien is hoofd Internal Audit Netherlands bij Vattenfall Group, de moedermaatschappij van energiemaatschappij Nuon. Zij is onder meer verantwoordelijk voor de coördinatie van incidentonderzoeken binnen Vattenfall. Daarvoor was zij manager bij Ernst & Young Security & Integrity Services. Tot medio 2013 was Jantien voorzitter van het bestuur van de Nederlandse afdeling van de Association of Certified Fraud Examiners (ACFE). Daarnaast is Jantien penningmeester en vicevoorzitter van het Instituut van Internal Auditors Nederland.

Nuon


Rob Otjens (secretaris)

fff rob otjens

Rob is de initiatiefnemer van het Fraude Film Festival, secretaris van de Stichting en directeur van Fortress Group. Fortress Group bestaat uit twee bedrijven: Fortress Staffing Services bv en Fortress Academy bv. Fortress Staffing is gespecialiseerd in werving en selectie, detachering en interim management op het gebied van security en fraude-riskmanagement. Fortress Academy ontwikkelt en verzorgt opleidingstrajecten op het gebied van security en fraude-riskmanagement.

Voordien was Rob onder meer werkzaam als districtsmanager bij Securicor en bij Adecco Personeelsdiensten.

Fortress


Marijke Kaptein (bestuurslid)

Marijkmarijke kapteine Kaptein  heeft veel ervaring in de opsporing en vervolging van strafzaken. Zij was onder meer fraude-officier bij het Openbaar Ministerie en plaatsvervangend directeur van de FIOD. Op dit moment is zij directeur van het Bureau Financieel Toezicht.

Daarnaast was zij de afgelopen 20 jaar voorzitter van een galerie. Ook is zij een liefhebber van film. De combinatie van fraude, kunst en film maakte haar vanaf de start enthousiast voor het FFF. Via films en documentaires kan een verhaal immers anders, indringender worden verteld. En fraude kent veel verhalen. Over gretigheid, grenzen, gemakzucht en inventiviteit. Het gaat over mensen. Over ons.

Tijdens de eerste twee edities heeft Marijke meegedaan aan een Q&A met Peter van Ingen. Vanaf mei 2016 is zij medebestuurder van het FFF. Ze hoopt haar kennis, bestuurservaring en haar netwerk in te kunnen zetten voor dit mooie festival.

FIOD Belastingdienst 

Raad van inspiratie

De Stichting Fraude Film Festival heeft een Raad van Inspiratie ingesteld.

De Raad van Inspiratie zorgt voor inhoudelijke verbreding, initieert discussie over de inhoud en steunt in woord en daad de ambitie van het Fraude Film Festival om een (inter)nationaal platform te zijn. De Raad wordt gevormd door beleidsbepalers, directieleden of leden van de Raad van Bestuur uit zowel publieke als private organisaties. De leden zijn bijzonder geïnteresseerd in film en hebben affiniteit met fraudebestrijding. De Raad komt drie maal per jaar bijeen om het festival te adviseren en te evalueren.

Programmadirecteur

Peter van Ingen is programmadirecteur van het Fraude Film Festival. Vanaf de eerste editie is hij verantwoordelijk voor de samenstelling van het programma.

Vrijwilligers gezocht

Op 5 en 6 oktober 2017 strijkt het Fraude Film Festival voor zijn vierde editie neer in EYE Amsterdam. Twee dagen lang komen professionals en publiek samen voor onthullende films, documentaires en gesprekken over fraude, corruptie en de bestrijding ervan. Het organiseren van dit mooie festival doen we samen met vrijwilligers. Lijkt het je leuk om als vrijwilliger mee te werken aan het Fraude Film Festival, meld je dan nu aan!


Vacature vrijwilliger technische ondersteuning

We zoeken een enthousiaste vrijwilliger voor de technische ondersteuning van het Fraude Film Festival. Tijdens de 2 dagen van het festival en de voorbereiding die daaraan voorafgaat, ben je verantwoordelijk voor een vlekkeloos verloop van de technische aspecten van het Fraude Film Festival. Werkzaamheden zijn het o.a. het up to date houden van het – technische – draaiboek, het controleren van alle binnenkomende films op technische kwaliteit (format, geluid, ondertiteling, e.d.), het regelen van de technische kant van Skype-verbindingen en toezicht op/aansturing van technische zaken tijdens het Fraude Film Festival.

Naast affiniteit met ons festival herken je jezelf in het onderstaande profiel:

 • Je hebt basiskennis van film-/bioscooptechniek
 • Het hebben van basiskennis van ICT is een pré
 • Je kunt gestructureerd werken (overzicht houden)
 • Je bent pro-actief, flexibel en stressbestendig
 • Je hebt goede communicatieve vaardigheden
 • Je kunt goed kunnen werken in teamverband

Beschikbaarheid:
September-oktober ca. ½ dag per week.
Laatste weken voor het filmfestival (week 39-40) ca. 2-3 dagen per week.
Tijdens het filmfestival (5 & 6 oktober) full-time.


Vacature Marketing & Communicatie

Ben jij de nieuwe vrijwilliger Marketing & Communicatie die de handen uit de mouwen steekt om het Fraude Film Festival bij het grote publiek onder de aandacht te brengen?

Wie ben jij? Je bent een vlotte en slimme marketeer (in opleiding) die graag zijn of haar steentje bijdraagt. Zo zorg je ervoor dat de website actueel blijft en breng je nieuws over het festival via social media naar buiten. Je helpt bij het schrijven van informatieve teksten, nieuwsberichten en mailings. Daarnaast denk je mee over het opzetten van een marketingplan en verzorg je voorlichtings- en promotiemateriaal.

Naast affiniteit met ons festival herken je jezelf in het onderstaande profiel
• Je hebt HBO of WO denkniveau
• Je kunt goed zelfstandig werken
• Je bent flexibel en initiatiefrijk
• Je bent creatief, denkt actief mee en bent niet bang om nieuwe ideeën aan te dragen en jezelf te laten horen.

Aantal uren: minimaal 4 tot maximaal 12 uur in de week.


Vacature administratieve duizendpoot

Ben jij de nieuwe vrijwilliger die het Fraude Film Festival op administratief gebied komt ondersteunen?

Als administratieve duizendpoot lever je een actieve bijdrage aan het organiseren van het Fraude Film Festival. Je helpt bij het maken van presentaties, en je draagt zorg voor het notuleren van vergaderingen en het bijwerken van de website. Daarnaast ben je onder meer verantwoordelijk voor het opstellen en versturen van overeenkomsten en facturen en het afhandelen van inkomende correspondentie.

Naast affiniteit met ons festival herken je jezelf in het onderstaande profiel
• Je hebt HBO- of WO-denkniveau
• Je kunt goed zelfstandig werken
• Je bent klantgericht
• Je bent zorgvuldig en accuraat
• Je bent goed in plannen en organiseren
• Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal. Daarnaast is een goede beheersing van de Engelse taal een pré.

Aantal uren: minimaal 4 tot maximaal 12 uur in de week (bij voorkeur 1 dag in de week op ons kantoor in Naarden).


Waar doe je het voor?

Als vrijwilliger bij het FFF krijg je een uniek kijkje achter de schermen. Je leert nieuwe mensen kennen, onder wie professionals uit het fraudebestrijdings-werkveld. Daarnaast biedt het Fraude Film Festival je relevante werkervaring, een mooie toevoeging aan je CV, maar bovenal: een erg leuke tijd.


Aanmelden

Wil je meer weten over een van de vrijwilligersfuncties? Of wil je je direct aanmelden? Dit kan door contact met ons op te nemen via info@fraudefilmfestival.nl.

ANBI Status

Missie en strategie

De Stichting Fraude Film Festival is een non-profitorganisatie die zich inzet voor de organisatie van een filmfestival. Tijdens dit evenement wordt het fenomeen fraude in vele hoedanigheden onder de loep genomen. Fraude is namelijk big business. De verdiensten zijn hoog, de risico’s klein. Door films en documentaires te vertonen wordt dit ‘lastige’ onderwerp onder de aandacht gebracht van een groot publiek.

Alle activiteiten die de Stichting Fraude Film Festival ontplooid komen voort uit de missie: het stimuleren en vergroten van (internationale) bewustwording rondom de impact van fraude.

De Stichting Fraude Film Festival tracht haar doelen onder meer te verwezenlijken door:

 1. de organisatie van een toonaangevend filmfestival dat zowel fraudebestrijders als het grote publiek aanspreekt;
 2. na elke filmvoorstelling interactie te bewerkstelligen tussen publiek en fraude-experts;
 3. te voorzien in achtergrondinformatie over de verschillende thema’s en bijbehorende films;
 4. zoveel mogelijk media-aandacht voor het fenomeen fraude te genereren;
 5. een bedrag te doneren aan een getalenteerd filmmaker met de opdracht een korte film te vervaardigen;
 6. de werving van de founding partners om bovenstaande mogelijk te maken.

Visie

De Stichting Fraude Film Festival ziet zichzelf in de toekomst als een internationaal onafhankelijk platform op het gebied van fraude, waarbinnen het Fraude Film Festival een jaarlijks terugkerend evenement is. Het streven is erop gericht het festival ieder jaar in zowel kwalitatief als kwantitatief (meer partners, groter publiek) opzicht te laten groeien, om aldus de doelstelling van de Stichting dichterbij te brengen.


Doelgroep

De doelgroep van het Fraude Film Festival bestaat enerzijds professionals die zich bezighouden met de bestrijding van fraude en corruptie, anderzijds het grote publiek (documentaire professionals, documentaire liefhebbers, filmstudenten en scholieren) dat geïnteresseerd is in het onderwerp.


Beloningsbeleid

De bestuurders van de Stichting Fraude Film Festival zetten zich onbezoldigd in.


Jaarrekening

Jaarrekening 2014

Jaarrekening 2015

Jaarrekening 2016

Anti Fraude Award

eye

Tijdens het Fraude Film Festival 2017 wordt voor de vierde keer de Anti Fraude Award uitgereikt.

De Award

De Anti Fraude Award is bedoeld als blijk van waardering voor een persoon, een organisatie of een initiatief die of dat zich aantoonbaar heeft onderscheiden bij de bestrijding van fraude en daarmee een voorbeeldfunctie en een bron van inspiratie is voor anderen.

De Anti Fraude Award wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon of organisatie dat zich op bijzondere wijze heeft ingezet voor de bestrijding van fraude. De prijs is een initiatief van de stichting Fraude Film Festival. De winnaar van de award wordt ieder jaar geselecteerd uit nominaties en opvallende en succesvolle fraude initiatieven. Iedereen, individuen en organisaties, kunnen worden voorgedragen voor deze prijs. 


Nominaties

Iedereen kan voor deze prijs worden voorgedragen, zowel individuen en organisatiesEen ontvangen nominatie wordt door een Expert Comité beoordeeld op de volgende twee criteria:

De genomineerde

 • Heeft zich aantoonbaar onderscheiden op het gebied van fraudebestrijding
 • Is een inspiratie voor anderen

Bij de keuze laat het Expert Comité zich leiden door fraude in de breedste zin van het woord: een opzettelijke handeling door één of meer personen waarbij misleiding wordt gebruikt om een onrechtmatig voordeel te behalen.

Voor wat betreft de kwalificatie “onderscheidend” wordt meegewogen of de persoon, de organisatie of het initiatief:

 • effectief en proactief is bij het bestrijden van fraude:
 • in staat is een breed publiek te bereiken en in beweging te krijgen;
 • een aantoonbare bijdrage levert aan een weerbare samenleving

Uitgesloten zijn
• Organisatoren (Stuurgroep) van het Fraude Film Festival,
• Bestuurders van de Stichting Fraude Filmfestival,
• Leden van het Expert Comité,
• Secretariaatsmedewerkers AFA/Expert Comité,

Partners van het Fraude Film Festival kunnen wel voor een nominatie in aanmerking komen.

Jouw nominatie kun je sturen naar: info@fraudefilmfestival.nl. Vertel ons vooral ook waarom deze kandidaat volgens jou kans moet maken op de Award. We zien ernaar uit jullie nominaties te ontvangen!

Anti Fraude Award 2017

Op donderdag 5 oktober is tijdens het Fraude Film Festival de vierde Anti Fraude Award uitgereikt aan Team High Tech Crime. De Anti Fraude Award is bedoeld als blijk van waardering voor een persoon, een organisatie of een initiatief die of dat zich aantoonbaar heeft onderscheiden bij de bestrijding van fraude en daarmee een voorbeeldfunctie en een bron van inspiratie is voor anderen.

De Award is uitgereikt door Susi Zijderveld, Directeur Risicobeheersing en Lid Raad van Bestuur NS.  De drie genomineerden die dit kans maakten op de Award waren:

 • het platform voor onderzoeksjournalistiek Follow the Money
 • de co-founders van de Stichting GDI.Foundation, Vincent Toms en Victor Gevers
 • het Team High Tech Crime van Politie

De genomineerden zijn door het onafhankelijke Expert Comité geselecteerd uit een longlist van 18 fraudebestrijders en anti-fraude initiatieven:

Google Veiligheidscentrum

Omdat het Google Veiligheidscentrum in jip-en-janneke taal uitlegt hoe je als gebruiker veilig en vertrouwd op het Internet kunt surfen. Het Google Veiligheidscentrum biedt praktisch advies en speciaal ontwikkelde veiligheidstools die zeer nuttig zijn in het omgaan met de nieuwe technologieën, gadgets en services in de online wereld.


De Correspondent

Omdat “De Correspondent” dagelijks en objectief de lezers meer context biedt op het gebied van fraude en criminaliteit voorziet. Regelmatig verschijnen relevante artikelen, die nieuwe inzichten bieden hoe deze wereld werkt.


AVROTROS #What the hack/Yes-R

Omdat dit vernieuwende programma door rapper en presentator Yes-R nietsvermoedende Internetgebruikers confronteert met hun vaak onvoorzichtig onlinegedrag. Met testjes en een verborgen camera draagt dit programma op geheel eigen wijze bij aan het bewustzijn en de weerbaarheid van de kijkers.


Betaalvereniging Nederland / iDin

Omdat de Betaalvereniging het afgelopen jaar iDIN heeft ontwikkeld. iDIN is een nieuwe dienst van de banken waarmee consumenten zich bij andere organisaties online kunnen identificeren met de veilige en vertrouwde inlogmiddelen van hun eigen bank.


Henriette van de Laar

Omdat zij onder zeer moeilijke omstandigheden , een zeer omvangrijke fraude bij SNS Property Finance aan het licht heeft gebracht en tot op de dag van vandaag moet vechten tegen het systeem en lijdt zienderogen onder de gevolgen van haar oprechtheid en eerlijkheid.


De co founders van de stichting GDI.Foundation, Vincent Toms en Victor Gevers.

Omdat deze twee ethical hackers geheel vrijwillig en belangeloos vechten voor een veiliger internet voor iedereen. Hun doelstelling is om cybercrime, waaronder diverse online fraudevormen, te voorkomen. Dit doen zij door middel van het detecteren en analyseren van kwetsbaarheden in software (die cyberaanvallen zoals WannaCry mogelijk maken) en daarvoor oplossingen aandragen. GDI Foundation heeft een platform ontwikkeld, waarop over landsgrenzen heen, vrijwilligers samenkomen en samenwerken, om het internet veiliger en gezonder te maken.


Medilex Onderwijs

Omdat deze onafhankelijke onderneming zich inzet om fraude in het onderwijs tegen te gaan. Zo hebben zij in 2017 o.a. de studiedag “Frauderende Studenten” ontwikkeld en georganiseerd. Tijdens dit congres voor o.a. MBO- en HBO-docenten en -examinatoren werd onder meer ingezoomd op populaire fraudemethodes onder studenten, het fraudebeleid en de grote (financiële) gevolgen voor de student.


Joyce Boonstra Verhaert/Kennis platform faillissementsfraude

Omdat deze strafrecht advocaat met als specialisatie white collar crime, oprichter is van de website Faillissementsfraude.nl. Dit kennisplatform heeft als doel informatie-uitwisseling en kennisuitbreiding voor en door professionals op het gebied van faillissementsfraude. Joyce Boonstra Verhaert was al eerder oprichter van de website en app BijzonderStrafrecht.nl.


Martin Scharenborg

Omdat hij auteur is van de indrukwekkende serie “Fraude en Integriteit”. De serie gaat uitgebreid in op de vraag hoe fraude kan worden voorkomen, onderzocht en aangepakt. Martin Scharenborg is werkzaam als Fraudeofficier van Justitie bij het Openbaar Ministerie.


Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit

Omdat deze stichting de publiek-private samenwerking heeft gezocht en zich sinds 1995 intensief bezighoudt met de bestrijding van rijbewijsfraude en voertuigcriminaliteit. In december 2016 verscheen het rapport “Connected auto’s, een andere aanpak van criminaliteit”, waarin o.a. wordt gewaarschuwd voor een toename van cybercrime bij Intelligente Transport Systemen.


Milvum/Meld een vermoeden app

Omdat deze innovatieve onderneming in 2016 een belangrijke prijs won met de “meld een vermoeden app” . Deze praktische tool gericht is op het verbeteren van de interne communicatie bij gemeenten als het gaat om melden en onderzoeken van adresfraude.


Maurits Martijn en Dimitri Tokmetzis

Omdat zij de auteurs zijn van het boek “Je hebt wél iets te verbergen”, over het belang van privacy. In het boek demonstreren deze onderzoeksjournalisten dat privacy het meest bedreigde mensenrecht van onze tijd is. Met dit boek leveren zij een belangrijke bijdrage aan de weerbaarheid van onze samenleving.


Team High Tech Crime

Omdat de overname van Hansa Market (op het Dark Web) en de inval bij Ennetcom (leverancier van beveiligde telefoons), twee baanbrekende en succesvolle prestaties zijn van het team High Tech Crime binnen een jaar. Beide acties leverden zeer waardevolle informatie op over de Nederlandse onderwereld. Verder zijn zij betrokken bij het succesvolle project “No More Ransom”. In dit publiek-private initiatief hebben opsporingsdiensten en IT-beveiligingsbedrijven de krachten hebben gebundeld om de activiteiten van cybercriminelen die banden hebben met ransomware te verstoren.


Follow the Money

Omdat FTM Follow the Money sinds zijn start in 2010 laat zien dat het in staat is om op regelmatige basis kwalitatief hoogstaande, diepgravende financiële journalistiek te produceren door onderzoek te doen naar systemen en organisaties die zich (financieel-economisch) misdragen.


Stichting Fraude aanpak Detailhandel

Omdat het waarschuwingsregister van de stichting Fraude Aanpak Detailhandel de afgelopen jaren een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de bestrijding van interne fraude. In 2016 werden 543 fraudeurs via het Waarschuwingsregister herkend. In de twaalf jaar dat het register bestaat werden 2.821 sollicitanten via het register herkend. In die periode werd het register meer dan 2 miljoen keer geraadpleegd.


GUTS (Guaranteed Unique Ticketing System)

Omdat GUTS fraude en oneerlijke handel met tickets simpelweg onmogelijk maakt. In 2017 won GUTS 5000 euro met hun ticketing systeem dat Blockchain technologie gebruikt om het eigendom en de eigenschappen van SMART-tickets te registreren. Het ticket kan alleen worden gekocht (en verkocht) tegen een vaste prijs, er kunnen dus geen woekerwinsten meer worden gemaakt met tweedehands tickets door zwarthandelaren.


Petrus van Duyne

Omdat hij gedurende zijn loopbaan veel heeft gepubliceerd over fraude. Niet alleen in Nederland maar ook internationaal. Belangrijk punt wat deze wetenschappelijk fraudebestrijder herhaaldelijk gemaakt heeft is dat we teveel aandacht besteden aan de ‘georganiseerde misdaad’ terwijl de echt grote bedragen in de witte boarden scene omgaan.


Bastian Obermayer/Frederik Obermayer

Omdat deze journalisten voor de Süddeutsche Zeitung, de schrijvers zijn van het boek de Panama Papers. Goed journalistiek werk gecombineerd met durf en een groot doorzettingsvermogen. Ze hebben het grootste belastingschandaal ooit onthuld.


 

Klik hier voor meer informatie over hoe de longlist wordt samengesteld.

Anti Fraude Award 2016

Op 13 oktober is de derde Anti Fraude Award uitgereikt aan onderzoeksjournalist Peter Olsthoorn. Han Fennema, CEO en voorzitter van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Gasunie had de eer om de bronzen award uit te reiken. De drie genomineerden die kans maakten op de award waren:

 • foodwatch NL
 • Dopingautoriteit/ Herman Ram
 • Peter Olsthoorn

Het Expert Comité heeft de award aan Peter Olsthoorn toegekend vanwege zijn vooruitstrevend working paper Big Data voor Fraudebestrijding. “Het working paper getuigt van goede research naar en visie op data-analyse voor fraudebestrijding. Peter Olsthoorn levert een uniek overzicht van samenwerkingsverbanden binnen de overheid op het gebied van big data.”

De genomineerden zijn door het onafhankelijke Expert Comité geselecteerd uit een longlist van 17 fraudebestrijders en anti-fraude initiatieven:

ECP/Marjolijn Bonthuis
Omdat het ECP,  zich sinds 2009 richt op een betrouwbare informatiesamenleving en zich inzet  om burgers, overheid en bedrijfsleven bewust te maken van het belang van digitale veiligheid. En met succes. Onlangs is adjunct Directeur Marjolijn Bonthuis door de internationale WiCS (Women in Cyber Security Foundation) gekozen als cybersecurity vrouw van het jaar 2016.


Stichting Opgelet op Internet
Omdat de Stichting Opgelet op Internet volledig wordt gerund door vrijwilligers en de website met 31.736 leden bijzonder succesvol is. Niet alleen worden regelmatig webshops offline gehaald, ook zoeken ze proactief de samenwerking met publieke en private partijen, waaronder bijv. Team High Tech Crime en het Landelijk meldpunt Internet Oplichting.


Antoine Deltour en Raphaël Halet
Omdat deze twee Franse klokkenluiders in 2011 geheime belastingdeals onthulden en vervolgens aangeklaagd en veroordeeld. Hun onthullingen, bekend als het  LuxLeaks-schandaal hebben tot diepgaande discussies geleidt; hun veroordeling tot grote publieke verontwaardiging.


Nationaal Cyber Security Centrum
Omdat het de missie van het NCSC is om bij te dragen aan het vergroten van de weerbaarheid van de Nederlandse samenleving in het digitale domein. Het NCSC deelt kennis en opgedane ervaring met publieke en private partijen. Binnen Nederland, maar ook Internationaal.


FIOD
Omdat de resultaten van het FIOD vorig jaar al hebben geleidt tot een AFA nominatie. Maar ook daarna volgden de successen zich in rap tempo op en zijn ze bijna wekelijks in het nieuws. Hun aanpak is zeer effectief, mede omdat het gericht is op het afpakken van vermogen.


Fraudehelpdesk
Omdat de Fraudehelpdesk een steeds groter publiek bereikt en daarmee actief bijdraagt aan een weerbare samenleving.  Op de website verschijnen bijna dagelijks nieuwe waarschuwingen tegen actuele fraudevormen. De Fraudehelpdesk is zeer bekend bij het grote publiek en de website wordt dan ook goed bezocht.


Peter Olsthoorn
Omdat deze onderzoeksjournalist een vooruitstrevend  working paper, t.w. Big Data voor fraudebestrijding,  heeft geschreven als achtergrondstudie voor het project big data, privacy en veiligheid. Het doel is om effectiever te kunnen optreden tegen fraude.


Opgelicht?! App
Omdat deze gratis app de weg naar het grote publiek heeft gevonden. De app bevat korte, bondige berichten met bijzonder informatieve waarschuwingen tegen actuele fraudevormen.


Stichting ICTU
Omdat hun landelijke aanpak “adreskwaliteit” veel fraudes in de keten helpt voorkomen. Ook werkt ICTU mee aan de ontwikkeling van het BSN-koppelregister  voor de inzet van private authenticatiemiddelen in het publieke domein. Daarnaast richten zij zich  ook op processen die helpen vooruit te kijken naar wat mogelijk op de keten afkomt, zoals een experiment met ‘datamining’ om nieuwe risicoprofielen en -indicatoren te
ontdekken.”


Foodwatch NL
Omdat Foodwatch opkomt voor eerlijk en veilig voedsel. De eerste grote campagne “misleid” waarbij misleidende marketingtrucs werden onthuld werd een groot succes.


International Management Forum
Omdat het IMF bijdraagt aan de bestrijding van fraude door het ontwikkelen van een groot aantal opleidingen, masterclasses en cursussen op het gebied van cyber security.


Website en App van Bijzonder Strafrecht
Omdat de website en de gratis app dagelijks  de “lessons learned” publiceert op het gebied van financieel economisch strafrecht. En daarnaast ook op het gebied van anti-corruptie, crime-tech en faillissementsfraude.


Bas van Dorst/SmartProtect
Omdat hij SmartProtect heeft bedacht en ontwikkeld, een  nuttige (gratis) app  die je waarschuwt als je wordt opgelicht. Met dit idee werd hij samen met zijn team onlangs de terechte winnaar van de Startup Days Tilburg. Een bijzonder initiatief, gebaseerd op zijn eigen ervaring met internetfraude.


Stichting Anti Doping Autoriteit Nederland/Herman Ram
Omdat deze onafhankelijke organisatie al jaren een strijd voert voor een doping vrije sport. Herman Ram durft als boegbeeld van deze autoriteit duidelijk stelling te nemen tegen elke vorm van  dopingfraude.  De wijze waarop hij dit doet getuigt van veel durf en lef.


Betaalvereniging Nederland
Omdat een veilig en goed werkend betalingsverkeer van groot belang is voor de samenleving. Naast het doen van analyses en onderzoeken, draagt de Betaalvereniging NL succesvol bij aan het vergroten van de weerbaarheid van de burgers, o.a. met de campagne “hang op, klik weg en bel uw bank”. 


Huis voor Klokkenluiders
Omdat dit initiatief sinds kort een vertrouwelijk platform biedt voor het melden van misstanden.  De organisatie is onafhankelijk en biedt met gratis advies en hulp, een lage drempel aan mensen die een werk gerelateerde  misstand willen melden.


Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV)
Omdat uit cijfers van het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV) jaar na jaar blijkt dat verzekeraars miljoenen euro besparen door een effectieve aanpak van fraude. Dat blijkt ook weer over de cijfers in 2015. In dat jaar  werden 10% meer fraudemeldingen ontvangen.

Anti Fraude Award 2015

Op donderdag 8 oktober heeft Transparency International Nederland de Anti Fraude Award 2015 gewonnen. Het Expert Comité had uit de 20 inzendingen drie genomineerden gekozen die op 8 oktober tijdens het Fraude Film festival 2015 kans maakten op de de Anti Fraude Award. De genomineerden waren:

de FIODTransparency International en NRC Handelsblad. Het onafhankelijke Expert Comité heeft de Award aan Transparency International Nederland toegekend vanwege de tomeloze ambitie en zichtbaarheid, waarmee zij een geduchte tegenstander is van corrupte partijen waar ook ter wereld.

De bronzen award is speciaal voor het Fraude Film Festival ontworpen door de bekende kunstenaar Jeroen Spijker en symboliseert “oplettendheid”.

De drie genomineerden zijn geselecteerd uit een longlist van vele geselecteerde fraudebestrijders en fraude-initiatieven die ons land rijk is:

 •  ZEMBLA
 • Opsporing verzocht
 • ECP Platform voor Informatie Samenleving
 • Johanna Reddingius
 • Fraudeteam van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens
 • Bob Hoogenboom
 • Nationaal Cyber Security Centrum
 • Belastingdienst / FIOD
 • Informatie en Expertise Centrum
 • VARA’s RAMBAM
 • NL Confidential
 • Fraude Helpdesk
 • Nederland ICT
 • Alert Online
 • Stichting Fraude Aanpak Detailhandel
 • Transparency International Nederland
 • NRC Handelsblad
 • DSW Zorgverzekeraar
 • Verbond van Verzekeraars/CBV

Anti Fraude Award 2014

De eerste Anti Fraude Award is tijdens de eerste editie van het Fraude Film Festival uitgereikt aan het televisieprogramma Opgelicht?!

Het programma is geselecteerd uit de door de partners aangedragen genomineerden. Het Expert Comité is van mening dat Opgelicht?! zich aantoonbaar heeft onderscheiden bij het bestrijden van fraude in brede zin en een voorbeeld en inspiratie is voor anderen. Objectief, onafhankelijk en vernieuwend, zo luidt de mening van het Expert Comité.

Daarnaast prijst het Expert Comité het programma vooral ook omdat het zonder aanziens des persoons of organisatie duistere praktijken aan het licht brengt en burgers en bedrijfsleven waarschuwt tegen een breed scala aan frauduleuze praktijken.

Expert Comité

Een onafhankelijk Expert Comité beoordeelt de nominaties en selecteert de winnaar. Uit een longlist van ca. 20 kandidaten, worden drie genomineerden geselecteerd en één winnaar. Het Expert Comité bestaat momenteel uit de volgende personen:

Adriaan van Dorp (Voorzitter)

fff adriaan van dorp

Adriaan van Dorp is directeur van Security & Intelligence Management en lid van de ABN AMRO Bank Management Groep. Hij stuurt een team aan dat zich bezighoudt met onderzoek naar uiteenlopende vormen van financiële criminaliteit. Daarvoor werkt hij in managementfuncties bij de politie Amsterdam-Amstelland en bij het Korps Landelijke Politiediensten. Daar geeft hij leiding aan de Intelligence Unit van de Nationale Recherche. Na zijn opleiding aan de Politieacademie studeert hij af als organisatie-antropoloog. Wellicht verklaart dat zijn focus op een weerbare samenleving, cultuurverandering en leiderschap. Adriaan richt zich op een duurzame financiële industrie die integriteit, transparantie en eenvoud nastreeft.

ABN AMRO

Gedelegeerde zetel

In 2017 is  Michel Zandbergen tijdelijk toegetreden tot het Expert Comité, als vervanger van Adriaan van Dorp. Michel is al meerdere jaren succesvol op het gebied van fraudepreventie en de bestrijding van diverse vormen van financiële fraude en criminaliteit.


André Brantjes (Lid)

fraude film festival andre brantjes

André is sinds 1987 advocaat in arbeids-, ondernemings- en sportrecht met een kantoor in Amsterdam en een Dutch Desk in Boston. Hij behartigt de belangen van (inter)nationale ondernemingen, topsporters en sportbonden. Vanuit Boston begeleidt hij bedrijven en startups die overwegen te investeren in Nederland. Hij is bekend als pleitbezorger van de Coaches Betaald Voetbal en Michael Rasmussen. Daarnaast is hij arbiter bij het sporttribunaal in Lausanne, waar zaken dienen over matchfixing en geschillen worden beslecht in tucht-, transfer- en dopingzaken (bijtincident Suárez, Claudia Pechstein).

Brantjes Advocaten Amsterdam


Inge-Lisa Toxopeus-De Vries (Lid)

fraude film festival inge lisa toxopeus

Inge-Lisa is registeraccountant. Specialist in fraudeonderzoek en berekening van vermogensschade. Werkte vijftien jaar bij de Big Four en in de advocatuur. Zij slaat een brug tussen recht en accountancy. Naast het uitvoeren van onderzoeken is Inge-Lisa actief in het onderwijs. Bij de Erasmus Universiteit is zij betrokken bij de post-academische opleiding Forensisch Financieel Deskundige. Inge-Lisa verzorgt ook colleges financiële analyse, jaarrekening lezen en vermogensschade aan advocaten, curatoren, rechters-commissarissen.

Hermes Advisory & Firm Onderwijs


Ronald Prins (Lid)

prinsIn 1995 studeert Ronald als wiskundige af aan de Technische Universiteit Delft. Zijn carrière begint bij de afdeling digitale technologie van het NFI. Zijn specialiteit: encryptie. Hij speelt een prominente rol bij het decrypten van beveiligingen waar opsporingsinstanties op stuiten. In 1999 richt hij met Menno van der Marel Fox-IT op. Fox-IT speelt een cruciale rol in de cybersecurity van Nederland. Zo ontwikkelt het bedrijf apparatuur voor de bescherming van staatsgeheimen, verricht digitaal onderzoek naar integriteits- en fraudedelicten en beveiligt overheid en bedrijfsleven. Fox-IT haalt regelmatig het nieuws, bijvoorbeeld om uitleg te geven over veiligheidsvraagstukken.

Fox-IT


Roulerende zetel

Een zetel binnen het Expert Comité wordt ingevuld door een daartoe gevraagde Expert op het gebied van fraudebestrijding. Elk jaar wordt daartoe een persoon voorgedragen, die met instemming van de het Expert Comité gevraagd wordt eenmalig zitting te nemen in het Expert Comité.

Anne Scheltema-Beduin, is met instemming van de Stuurgroep FFF gevraagd om in 2017 de roulerende zetel in het Expert Comité in te nemen. Zij heeft  hiermee enthousiast ingestemd. Anne is Executive Director van Transparency International NL en in 2015 winnaar van de Anti Fraude Award.

Kunstenaar Jeroen Spijker

De Anti Fraude Award is ontworpen en gemaakt door de bekende kunstenaar Jeroen Spijker. In onderstaande video licht hij zijn ontwerp toe.

 

De Anti Fraude Award is ontstaan vanuit het begrip oplettendheid. Het is een mensenoog met trekjes van een roofvogeloog. De roofvogel cirkelt rond en krijgt overzicht. De award heeft een voor- en een achterkant. Je moet ogen in je rug hebben om alles te zien. Het is hierdoor ook een rechter- en een linkeroog, je moet beide ogen open houden. Het staat ook voor het feit dat je bij fraude geen oogje moet dichtknijpen maar vanuit je moreel kompas moet communiceren, vragen stellen en trachten het tij te keren.

Zie de website voor meer informatie over Jeroen Spijker.

Inhouse

Het is mogelijk om een eigen fraude thema te behandelen op locatie. Dit kan bijvoorbeeld op scholen, incompany en in kleine theaters. Tijdens een FFF Inhouse wordt een actuele documentaire gecombineerd met een paneldiscussie of expert sessie. Deze sessies zijn met name bedoeld om de interne awareness rondom bepaalde problematieken te versterken.

Neem voor de verschillende mogelijkheden contact met ons op via info@fraudefilmfestival.nl.

In de media

questionHet Fraude Film Festival is met regelmaat in de media terug te vinden. Komt u het FFF tegen in de media, laat het ons dan weten via info@fraudefilmfestival.nl


 

FFF op de radio


FFF in beeld

_MG_9651b (2) (1)

Archief

Sfeerimpressies, toespraken ministers, genomineerden Anti Fraude Award

Openingsfilmpje Fraude Film Festical 2017 – LuckyTV

Genomineerde Anti Fraude Award 2017 – Team High Tech Crime

Genomineerde Anti Fraude Award 2017 – GDI Foundation

Genomineerde Anti Fraude Award 2017 – Follow the Money

Videoboodschap minister Van der Steur Fraude Film Festival 2016

Trailer Fraude Film Festival 2016

Genomineerde Anti Fraude Award 2016 – Peter Olsthoorn

Genomineerde Anti Fraude Award 2016 – foodwatch NL

Genomineerde Anti Fraude Award 2016 – Dopingautoriteit

Videoboodschap minister Van der Steur Fraude Film Festival 2015

Videoboodschap Minister Opstelten Fraude Film Festival 2014

Sfeerimpressie Fraude Film Festival 2015

Genomineerde Anti Fraude Award 2015 – NRC

Sfeerimpressie Fraude Film Festival 2014

Genomineerde Anti Fraude Award 2015 – Transparency International Nederland

Genomineerde Anti Fraude Award 2015 – FIOD

Kunstenaar Anti Fraude Award – Jeroen Spijker

 

Locatie

Een festival dat wil inspireren, vraagt om een passend decor. Daarom vindt het Fraude Film Festival plaats in Nederlands mooiste filmtheater: EYE. Met uitzicht over het IJ en de skyline van Amsterdam.

Vanwege de beperkte parkeermogelijkheden raden wij u aan met het openbaar vervoer te reizen.


eye-black

IJpromenade 1
1031 KT Amsterdam
020 – 5891400
https://www.eyefilm.nl/

Eerdere edities

Benieuwd naar onze voorgaande edities? Bekijk alle informatie over de films, thema’s en het programma van 2016 hier.

Foto’s editie 2017

 

Partners

Het Fraude Film Festival kan niet georganiseerd worden zonder de bijdrage van onze partners. Nog geen partner van het Fraude Film Festival? Neem dan vrijblijvend contact met ons op over de mogelijkheden!

Onze huidige partners over hun bijdrage aan het Fraude Film Festival:


Founding Partners


Deloitte

“Samen bereik je meer dan alleen en dit heeft Deloitte doen besluiten zich als partner te positioneren tijdens het Fraude Film Festival. De mogelijkheid voor fraude professionals om vakinhoudelijk van gedachten te wisselen en nieuwe inzichten te krijgen draagt volgens Deloitte bij aan een meer doelgerichte bestrijding van fraude. Het openstellen van het Fraude Film...

“Samen bereik je meer dan alleen en dit heeft Deloitte doen besluiten zich als partner te positioneren tijdens het Fraude Film Festival. De mogelijkheid voor fraude professionals om vakinhoudelijk van gedachten te wisselen en nieuwe inzichten te krijgen draagt volgens Deloitte bij aan een meer doelgerichte bestrijding van fraude. Het openstellen van het Fraude Film Festival voor het grote publiek zal zeker bijdragen aan een maatschappelijk bewustzijn omtrent fraude en dit is één van de doelen die Deloitte hiermee voor ogen heeft.”


Fortress Group

“We zien dat veel verschillende bedrijven en organisaties samen bezig zijn om vanuit diverse specialisatiegebieden en bloedgroepen fraude te bestrijden. Publiek/private samenwerking en een multidisciplinaire aanpak (een gecombineerde inzet van verschillende expertisegebieden: financieel, IT forensisch, data analytisch, juridisch, etc.) geeft de grootste kans op een gestructureerde bestrijding van de fraude. Partijen moeten elkaar leren kennen...

“We zien dat veel verschillende bedrijven en organisaties samen bezig zijn om vanuit diverse specialisatiegebieden en bloedgroepen fraude te bestrijden. Publiek/private samenwerking en een multidisciplinaire aanpak (een gecombineerde inzet van verschillende expertisegebieden: financieel, IT forensisch, data analytisch, juridisch, etc.) geeft de grootste kans op een gestructureerde bestrijding van de fraude. Partijen moeten elkaar leren kennen en op een creatieve en innovatieve manieren naar de meest efficiënte aanpak kijken. We wilden daarom een evenement organiseren dat de fraude bestrijding professionals bij elkaar brengt om letterlijk op een andere manier naar fraude te kijken en nieuwe inzichten te bieden. Dat was voor ons de reden om het idee van het Fraude Film Festival ook daadwerkelijk op te pakken en met de onmisbare hulp van alle partners uit te gaan voeren.”


Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie

Fraude, corruptie en de voorkoming en bestrijding daarvan. Ook voor de KNB zijn dit belangrijke en actuele onderwerpen. Fraude ondermijnt het onderlinge vertrouwen en schaadt de samenleving. Effectieve voorkoming en bestrijding hiervan vraagt een gezamenlijke inspanning van alle betrokken partijen. Van de overheid, opsporings- en handhavingsdiensten en toezichthouders, maar ook van het notariaat. De notaris...

Fraude, corruptie en de voorkoming en bestrijding daarvan. Ook voor de KNB zijn dit belangrijke en actuele onderwerpen. Fraude ondermijnt het onderlinge vertrouwen en schaadt de samenleving. Effectieve voorkoming en bestrijding hiervan vraagt een gezamenlijke inspanning van alle betrokken partijen. Van de overheid, opsporings- en handhavingsdiensten en toezichthouders, maar ook van het notariaat.
De notaris heeft vanuit zijn rol en positie een maatschappelijke verantwoordelijkheid. De KNB bevordert daarom op verschillende wijzen het fraudebewustzijn van het notariaat en ziet hierin ook een rol richting het publiek.
De KNB vindt het Fraude Film Festival dan ook een prachtig initiatief. Het brengt verschillende partijen uit de keten van fraudepreventie en -bestrijding bij elkaar en het maakt het onderwerp toegankelijk voor een breder publiek.


EY

“Building a better working world” is de missie van de EY-organisatie. Door onder meer het uitvoeren van fraude-onderzoeken, het onderzoeken naar integriteitsschendingen en het verzorgen van preventietrajecten wordt de working world better. Maar ook door als partner betrokken te zijn bij het Fraude Film Festival wort deze missie bewerkstelligd. Ernst & Young Fraud Investigation &...

“Building a better working world” is de missie van de EY-organisatie. Door onder meer het uitvoeren van fraude-onderzoeken, het onderzoeken naar integriteitsschendingen en het verzorgen van preventietrajecten wordt de working world better.

Maar ook door als partner betrokken te zijn bij het Fraude Film Festival wort deze missie bewerkstelligd. Ernst & Young Fraud Investigation & Dispute Servcies (FIDS), de specialistische afdeling van EY die fraude-onderzoeken uitvoert, compliance advisering verzorgt en complexe forensic IT-onderzoeken verricht, vindt het van belang om mee te werken aan het bieden van een forum waar met elkaar gesproken kan worden over fraude en integriteitsinbreuken.

FIDS kent een sterk international netwerk van ruim 4.000 (fraude) specialisten die zich dagelijks met het onderwerp fraude en integriteitsinbreuken bezighouden. Het concept van het Fraude Film Festival wordt ook in internationaal verband als uniek ervaren en FIDS The Netherlands is daarom verheugd om als partner aan het festival verbonden te zijn.”


Allen & Overy

“Iedereen is het erover eens dat fraude en corruptie de maatschappij schaden. De roep om fraude te bestrijden wordt door de jaren heen steeds luider. Maar in het complexe internationale handelsverkeer is niet altijd duidelijk wat geoorloofd is en wat niet. Vinden we ons gedrag van nu over een paar jaar nog steeds integer of...

“Iedereen is het erover eens dat fraude en corruptie de maatschappij schaden. De roep om fraude te bestrijden wordt door de jaren heen steeds luider. Maar in het complexe internationale handelsverkeer is niet altijd duidelijk wat geoorloofd is en wat niet. Vinden we ons gedrag van nu over een paar jaar nog steeds integer of veranderen de normen? En is wat lokaal volstrekt gebruikelijk is, internationaal misschien ongewenst. Allen & Overy staat over de hele wereld cliënten bij in het bewaken van de juridische grenzen. Het Fraude Film Festival biedt de gelegenheid om over integriteitsdillema’s in de praktijk na te denken.”


Institute for Financial Crime

“Met trots kan het Institute for Financial Crime zeggen dat zij vanaf de start betrokken is geweest bij de opzet van het Fraude Film Festival. In al haar facetten is dit unieke festival een ultiem bewijs van innovatie van de fraudebestrijding. De combinatie van locatie, concept, inhoud, deelnemers en intrinsieke betrokkenheid maken dit jaarlijks terugkerend...

“Met trots kan het Institute for Financial Crime zeggen dat zij vanaf de start betrokken is geweest bij de opzet van het Fraude Film Festival. In al haar facetten is dit unieke festival een ultiem bewijs van innovatie van de fraudebestrijding. De combinatie van locatie, concept, inhoud, deelnemers en intrinsieke betrokkenheid maken dit jaarlijks terugkerend event zo bijzonder. Zoals Oscar Wilde ooit stelde: ‘I can resist everything except temptation’ is het ook met het Fraude Film Festival. Partner kunnen zijn van dit uniek event, wie kan die verleiding weerstaan?.”

Young Financial Crime

“Young Financial Crime is onderdeel van het in 2015 opgerichte Institute for Financial Crime, het IFFC. Het IFFC heeft als doel om binnen het landschap van Financieel Economische Criminaliteit te zorgen voor innovatie op het gebied van onderzoek, samenwerking en educatie. Young Financial Crime is als onderdeel van het IFFC verantwoordelijk voor het samenbrengen van jonge professionals (tot 35 jaar), die werkzaam zijn binnen de FEC-bestrijding, om onder hen meer innovatie, verbinding en bewustzijn op het gebied van de bestrijding van Financieel Economische Criminaliteit te bewerkstelligen. Aanwezig zijn op het Fraude Film Festival, wat op een interessante manier fraude bespreekbaar maakt, draagt hier aan bij!”


SAS

“Fraude, we lezen er vrijwel dagelijks over in de media. Organisaties staan onder steeds meer interne en externe druk om fraude snel en voortvarend aan te pakken. Een stevige uitdaging, want fraude komt van alle kanten en wordt steeds geavanceerder. Denk aan declaratiefraude bij ziekenhuizen, rentefraude bij banken en de vastgoedfraude. Ook weten fraudeurs van...

“Fraude, we lezen er vrijwel dagelijks over in de media. Organisaties staan onder steeds meer interne en externe druk om fraude snel en voortvarend aan te pakken. Een stevige uitdaging, want fraude komt van alle kanten en wordt steeds geavanceerder. Denk aan declaratiefraude bij ziekenhuizen, rentefraude bij banken en de vastgoedfraude. Ook weten fraudeurs van buiten de organisatie vaker succesvol toe te slaan met bijvoorbeeld fraude met toeslagen, BTW-aangiften en verzekeringen. SAS helpt organisaties fraude te bestrijden en wil door deelname aan dit Fraude Film Festival een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke discussie en fraudebestrijding toegankelijk maken voor een breder publiek.”


PwC

“Fraude is een ernstige zaak. U moet erop reageren, maar hoe, dat is niet altijd meteen duidelijk”. PwC helpt u niet alleen adequaat te reageren, maar ook bij het voorkomen, opsporen en oplossen van fraude. Zo roepen crisissituaties lastige vragen op, die u snel moet beantwoorden. Hoe om te gaan met uw eigen organisatie? Met...

“Fraude is een ernstige zaak. U moet erop reageren, maar hoe, dat is niet altijd meteen duidelijk”. PwC helpt u niet alleen adequaat te reageren, maar ook bij het voorkomen, opsporen en oplossen van fraude.

Zo roepen crisissituaties lastige vragen op, die u snel moet beantwoorden. Hoe om te gaan met uw eigen organisatie? Met publiciteit? Hoe lost u de problemen zo snel mogelijk op? Hoe voorkomt u herhaling in de toekomst? Kunt u verbeteringen in uw procedures doorvoeren?

Wij combineren financiële, administratieve, juridische en technologische kennis met diepgaande praktijkervaring met crisissituaties. Zo kunnen wij u breed adviseren. Wij maken uw organisatie bewust van kritieke bedrijfsprocessen en doen voorstellen ter verbetering.”


ABN AMRO

ABN AMRO bedient retail, private banking en corporate banking klanten met een primaire focus op Nederland en met selectieve activiteiten in het buitenland. In Nederland wordt klanten een uitgebreid en compleet pakket aan producten en diensten aangeboden via omni-distributiekanalen waaronder geavanceerde mobiele applicaties en internetbankieren. ABN AMRO beschikt over gedegen financiële expertise en uitgebreide kennis...

ABN AMRO bedient retail, private banking en corporate banking klanten met een primaire focus op Nederland en met selectieve activiteiten in het buitenland. In Nederland wordt klanten een uitgebreid en compleet pakket aan producten en diensten aangeboden via omni-distributiekanalen waaronder geavanceerde mobiele applicaties en internetbankieren. ABN AMRO beschikt over gedegen financiële expertise en uitgebreide kennis van vele bedrijfstakken.


Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

De kans dat je te maken krijgt met voedselfraude is aanzienlijk groter dan de kans dat je het slachtoffer wordt van een terroristische aanslag. Toch boezemt het laatste meer angst in. Heel verklaarbaar, maar misschien niet helemaal terecht. Want voedselfraude is niet alleen oneerlijk, het is ook  ondermijnend en soms gevaarlijk. Want wat nou als...

De kans dat je te maken krijgt met voedselfraude is aanzienlijk groter dan de kans dat je het slachtoffer wordt van een terroristische aanslag. Toch boezemt het laatste meer angst in. Heel verklaarbaar, maar misschien niet helemaal terecht. Want voedselfraude is niet alleen oneerlijk, het is ook  ondermijnend en soms gevaarlijk. Want wat nou als je amandelmeel koopt waaraan stiekem gemalen pinda is toegevoegd en je hebt een pinda-allergie? Of je koopt een pondje paling en die blijkt niet op het Ijsselmeer, maar in dioxinewater te zijn gevangen. Vaak zijn het complexe zaken. Daarom heeft de NVWA een eigen Inlichtingen- en Opsporingsdienst, die onder meer voedselfraude onderzoekt. Het Fraude Film Festival biedt een bijzondere mogelijkheid om deze vorm van fraude onder de aandacht te brengen. En vervolgens het gesprek aan te gaan over hoe publieke en private partijen die samen aan kunnen pakken.


People Intouch

Als People Intouch zien wij in onze dagelijkse praktijk wat er allemaal mis kan gaan en hoe organisaties op een goede manier te werk kunnen gaan om fraude, corruptie en andere misstanden boven water te krijgen, te onderzoeken en op te lossen. Helaas zijn er ook nog genoeg organisaties waar naïviteit of zelfs ontkenning een...

Als People Intouch zien wij in onze dagelijkse praktijk wat er allemaal mis kan gaan en hoe organisaties op een goede manier te werk kunnen gaan om fraude, corruptie en andere misstanden boven water te krijgen, te onderzoeken en op te lossen. Helaas zijn er ook nog genoeg organisaties waar naïviteit of zelfs ontkenning een (te) grote rol spelen. Het Fraude Film Festival draagt naar onze mening bij aan het verminderen van die naïviteit en aan het feit dat ontkennen niet de beste route is.


DataExpert

DataExpert levert forensische en analytische software en diensten voor de bestrijding van misdaad en fraude en voor incident response. Vele organisaties werken dagelijks hard aan het voorkomen en opsporen van fraude. Dit is van groot belang, omdat de maatschappelijke schade van fraude enorm is. Steeds meer werken deze fraudebestrijders samen, wordt kennis en ervaring gedeeld...

DataExpert levert forensische en analytische software en diensten voor de bestrijding van misdaad en fraude en voor incident response. Vele organisaties werken dagelijks hard aan het voorkomen en opsporen van fraude. Dit is van groot belang, omdat de maatschappelijke schade van fraude enorm is. Steeds meer werken deze fraudebestrijders samen, wordt kennis en ervaring gedeeld en voor alle vormen van fraude de beste aanpak bedacht. Het Fraude Film Festival bevordert die samenwerking en daarom participeert DataExpert hierin. Fraude wordt steeds complexer en voor het ontrafelen en monitoren van de netwerken en geldstromen is naast de genoemde samenwerking ook de inzet van gespecialiseerde forensische en analytische software onontbeerlijk. Door fraudebestrijders gericht te training leren zij om deze software zodanig toe te passen dat ze de fraudeurs te slim af te zijn. DataExpert helpt om fraude doeltreffend te bestrijden en wil tevens door deelname aan het Fraude Film Festival fraude als maatschappelijk probleem hoog op de agenda zetten.


Fox-IT

“Fox-IT voorkomt, onderzoekt en beperkt de meest serieuze dreigingen door cyberaanvallen, datalekken of fraude met innovatieve oplossingen voor overheid, defensie, politie, vitale infrastructuur, banken en grote bedrijven wereldwijd. In zijn aanpak combineert het bedrijf slimme ideeën met technologie om hiermee innovatieve oplossingen te bieden die zorgen voor een veilige maatschappij. Het ontwikkelt producten en maatwerkoplossingen...

“Fox-IT voorkomt, onderzoekt en beperkt de meest serieuze dreigingen door cyberaanvallen, datalekken of fraude met innovatieve oplossingen voor overheid, defensie, politie, vitale infrastructuur, banken en grote bedrijven wereldwijd. In zijn aanpak combineert het bedrijf slimme ideeën met technologie om hiermee innovatieve oplossingen te bieden die zorgen voor een veilige maatschappij. Het ontwikkelt producten en maatwerkoplossingen om de beveiliging van gevoelige overheidssystemen te garanderen, industriële netwerken te beschermen, online bankiersystemen te verdedigen en strikt vertrouwelijke data te beveiligen.”


Alvarez & Marsal

Fraude is een belangrijke oorzaak van diverse soorten crises bij onze klanten. Dagelijks helpen wij onze klanten om door deze crisissituatie te loodsen. Achteraf blijkt vaak dat de cultuur, fraude bewustwording en voorbeeldgedrag veel leed en schade hadden kunnen voorkomen. Wij ondersteunen het Fraude Film Festival omdat het festival helpt het bewustzijn rondom fraude te...

Fraude is een belangrijke oorzaak van diverse soorten crises bij onze klanten. Dagelijks helpen wij onze klanten om door deze crisissituatie te loodsen. Achteraf blijkt vaak dat de cultuur, fraude bewustwording en voorbeeldgedrag veel leed en schade hadden kunnen voorkomen.

Wij ondersteunen het Fraude Film Festival omdat het festival helpt het bewustzijn rondom fraude te vergroten. Daarnaast is het festival een goed platform om onze klanten ervaringen met elkaar te laten delen.


De Brauw Blackstone Westbroek

”De Brauw’s Regulatory group advises and represents major corporations, financial institutions and prominent individuals in a wide range of regulatory and criminal enforcement matters regarding inter alia securities laws, insider trading, competition law, economic sanctions, anti-corruption laws and other regulatory regimes. We are excited to participate in this year’s Fraud Film Festival as a partner...

”De Brauw’s Regulatory group advises and represents major corporations, financial institutions and prominent individuals in a wide range of regulatory and criminal enforcement matters regarding inter alia securities laws, insider trading, competition law, economic sanctions, anti-corruption laws and other regulatory regimes.

We are excited to participate in this year’s Fraud Film Festival as a partner and join the effort to reach out to the general public and raise awareness of fraud-related issues, as well as to engage in stimulating conversations with experts from various backgrounds, in the field of fraud prevention.”


Fiod

“Om fraude zo effectief mogelijk te bestrijden werkt de FIOD intensief samen met publiek- private (keten) partners. Samenwerken en kennisdelen zijn een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle aanpak tegen fraude. De FIOD werkt aan het bestrijden van fiscale, financieel economische criminaliteit en in het bijzonder de financiële component daarvan. De maatschappelijke impact van fraude is...

“Om fraude zo effectief mogelijk te bestrijden werkt de FIOD intensief samen met publiek- private (keten) partners. Samenwerken en kennisdelen zijn een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle aanpak tegen fraude. De FIOD werkt aan het bestrijden van fiscale, financieel economische criminaliteit en in het bijzonder de financiële component daarvan. De maatschappelijke impact van fraude is erg groot en daarom ondersteunt de FIOD het Fraude Film Festival van harte. Het maken van een statement tegen fraude is een goede stap op weg naar nog betere samenwerking!”


Openbaar Ministerie

Het Openbaar Ministerie is de enige instantie in Nederland die verdachten voor de strafrechter kan brengen. Wanneer iemand wordt verdacht van het plegen van een strafbaar feit, krijgt hij of zij met het Openbaar Ministerie te maken. Het OM zorgt ervoor dat strafbare feiten worden opgespoord en vervolgd. Daarvoor wordt samengewerkt met de politie en andere...

Het Openbaar Ministerie is de enige instantie in Nederland die verdachten voor de strafrechter kan brengen. Wanneer iemand wordt verdacht van het plegen van een strafbaar feit, krijgt hij of zij met het Openbaar Ministerie te maken.
Het OM zorgt ervoor dat strafbare feiten worden opgespoord en vervolgd. Daarvoor wordt samengewerkt met de politie en andere opsporingsdiensten.
Het OM houdt ook toezicht op de goede uitvoering van het vonnis van de rechter; boetes moeten worden betaald, gevangenisstraffen uitgezeten, taakstraffen goed uitgevoerd.
In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden is het OM geen ministerie.Partners


Crawford & Company

Fraude en Cyber. Vrienden of vijanden? Door de opkomst van social media en het alsmaar toenemende gebruik van internet heeft fraude er een compleet nieuwe tak van sport bijgekregen: cybercrime. Cybercrime kent vele vormen. Van het hacken van een server, tot diverse vormen van social engineering (zoals de inmiddels beruchte fake president frauds), als het...

Fraude en Cyber. Vrienden of vijanden? Door de opkomst van social media en het alsmaar toenemende gebruik van internet heeft fraude er een compleet nieuwe tak van sport bijgekregen: cybercrime. Cybercrime kent vele vormen. Van het hacken van een server, tot diverse vormen van social engineering (zoals de inmiddels beruchte fake president frauds), als het simpelweg uitlokken van betalingen via email. En dan zijn er nog tientallen vormen van cybercrime die we hier niet benoemen.

Crawford & Company is de mening toegedaan dat het vrijwel onmogelijk is om iedere vorm van cybercrime te voorkomen. Maar wat wel mogelijk is, is het goed voorbereid zijn op eventuele cyber incidenten. Daarom heeft Crawford & Company zich gespecialiseerd in het verrichten van zogenaamde Cyber Simulatie Trainingen. U zet de relevante stakeholders binnen uw bedrijf aan tafel en wij laten hen ervaren wat er op hen afkomt tijdens en na een cyber incident. Zijn ze er klaar voor? Zorgen zij ervoor dat u de crisis overleeft?

Onze specialisten zorgen voor de nodige tips and tricks na afloop van de training. U weet meteen hoe uw bedrijf er voor staat en welke actiepunten u dient te nemen met het oog op de toekomst!

Mocht u niet overtuigd zijn dat u zelfstandig een dergelijke crisis aan kunt, dan kunt u ook in dat geval een beroep doen op de services van Crawford & Company. De Crawford Cyber Solution biedt u de mogelijkheid om het managen van een dergelijke crisis uit te besteden, waarbij Crawford & Company gebruik maakt van een pallet van trouwe dienstverleners (waaronder Fox-IT en diverse advocatenkantoren).

Crawford & Company is gevestigd in Atlanta, Georgia, en is een van ’s werelds grootste onafhankelijke dienstverleners van oplossingen op het terrein van schademanagement, risicomanagement en de verzekeringssector, alsmede voor zelf-verzekerde entiteiten. Met een uitgebreid wereldwijd netwerk voorziet zij haar klanten vanuit meer dan 70 landen van de gewenste dienstverlening. De aandelen van Crawford & Company worden verhandeld op de NYSE onder de afkortingen CRDA en CRDB.

De geschiedenis van Crawford & Company (Nederland) B.V. gaat terug tot 1866. Sinds 2002 maakt ook het Nederlandse bedrijf onderdeel uit van Crawford. Met onze vijf vestigingen in Nederland (Capelle aan den IJssel (ons hoofdkantoor), Amsterdam, Apeldoorn, Drachten en Weert) behoort Crawford & Company in Nederland tot het topsegment in de expertisebranche.

Crawford & Company (Nederland) B.V. staat voor een internationale organisatie, waarin een grote diversiteit aan specialistische kennis is gebundeld. Crawford & Company (Nederland) B.V. heeft circa 140 medewerkers en onze professionals/consultants hebben enerzijds internationale ervaring en anderzijds oog voor de wensen en gebruiken binnen specifieke branches (welke ook zeer lokaal kunnen zijn).


BusinessForensics

Het gilde van fraudeurs is door de jaren heen altijd zeer creatief en inventief geweest. Telkens weten zij de maatschappij op te schrikken met weer iets nieuws. BusinessForensics helpt bedrijven bij het opsporen en voorkomen van bestaande, maar ook nieuwe vormen van financiële fraude. Wij doen dit met behulp van big data, en het slim automatiseren van...

Het gilde van fraudeurs is door de jaren heen altijd zeer creatief en inventief geweest. Telkens weten zij de maatschappij op te schrikken met weer iets nieuws. BusinessForensics helpt bedrijven bij het opsporen en voorkomen van bestaande, maar ook nieuwe vormen van financiële fraude. Wij doen dit met behulp van big data, en het slim automatiseren van detectie en opvolging. Het uitwisselen van kennis op evenementen zoals deze is van groot belang, om de nieuwste werkwijzen met elkaar te kunnen delen en zo gezamenlijk de gelegenheid sterk te beperken.

INFORM

INFORM is gespecialiseerd in het detecteren en voorkomen van fraude in het digitale betalingsverkeer en bij verzekeringsclaims door gebruik te maken van slimme technologie, machine learning en fraude expertise. Met RiskShield bieden wij een unieke combinatie van innovatie, betrouwbaarheid en doelgerichte oplossingen voor het analyseren van risicogedrag voor ruim 60 financiële instellingen in Europa. Sinds...

INFORM is gespecialiseerd in het detecteren en voorkomen van fraude in het digitale betalingsverkeer en bij verzekeringsclaims door gebruik te maken van slimme technologie, machine learning en fraude expertise. Met RiskShield bieden wij een unieke combinatie van innovatie, betrouwbaarheid en doelgerichte oplossingen voor het analyseren van risicogedrag voor ruim 60 financiële instellingen in Europa.

Sinds 2009 werkt INFORM nauw samen met Nederlandse banken, transactieverwerkers en verzekeraars aan de bestrijding van financieel-economische criminaliteit. Het Fraude Film Festival biedt ons een bijzondere kans om deze succesvolle samenwerking verder te ontwikkelen.


Rabobank

Rabobank streeft er naar preventie en bestrijding aangaande fraude met zoveel mogelijk relevante partners te voeren en ziet dit filmfestival als één van de middelen om dit te optimaliseren.”

Rabobank streeft er naar preventie en bestrijding aangaande fraude met zoveel mogelijk relevante partners te voeren en ziet dit filmfestival als één van de middelen om dit te optimaliseren.”


Accountancy Europe

Accountancy Europe – The 1 million professional accountants we represent help uncover and prevent fraud. Corruption, for example, affects 40% of EU companies and costs the economy up to 990 billion a year. Fraud distorts how economies function and negatively impacts on European citizens. Accountants contribute to building the trust and integrity that these illegal acts erode. Working together is key to fighting fraud; we are excited to...

Accountancy Europe – The 1 million professional accountants we represent help uncover and prevent fraud. Corruption, for example, affects 40% of EU companies and costs the economy up to 990 billion a year. Fraud distorts how economies function and negatively impacts on European citizens. Accountants contribute to building the trust and integrity that these illegal acts erode. Working together is key to fighting fraud; we are excited to join the Film Festival’s diverse partners on this import issue.


BFT

“Het Bureau Financieel Toezicht is de integrale toezichthouder op het notariaat en de gerechtdeurwaarderij en heeft taken in het kader van de WWFT. Het Bureau Financieel Toezicht handelt altijd onafhankelijk, maar zelden alleen. Daarom is het goed om deel uit te maken van het Fraude Film Festival. Zo kunnen we kennis delen en ervaringen uitwisselen...

“Het Bureau Financieel Toezicht is de integrale toezichthouder op het notariaat en de gerechtdeurwaarderij en heeft taken in het kader van de WWFT. Het Bureau Financieel Toezicht handelt altijd onafhankelijk, maar zelden alleen. Daarom is het goed om deel uit te maken van het Fraude Film Festival. Zo kunnen we kennis delen en ervaringen uitwisselen met als uiteindelijk doel een integere samenleving. De films en de gesprekken staan centraal op het festival. Zij dragen bij aan een verhoogd bewustzijn en een sterk gezamenlijk gevoel van urgentie om de goede dingen op te pakken. Het Bureau Financieel toezicht levert daar graag een bijdrage aan.”


Florent

“Het kan iedereen overkomen: fraude. Florent biedt gedupeerden doeltreffende hulp en houdt de schade beperkt. Florent is voor Nederland exclusief lid van FraudNet, het netwerk van de Internatonal Chamber of Commerce dat commerciële fraude bestrijdt. Voor een topspecialist in fraudebestrijding is samenwerking, met binnen- en buitenlandse partners, essentieel. Onze verbondenheid met het Fraude Film Festival is...

“Het kan iedereen overkomen: fraude. Florent biedt gedupeerden doeltreffende hulp en houdt de schade beperkt. Florent is voor Nederland exclusief lid van FraudNet, het netwerk van de Internatonal Chamber of Commerce dat commerciële fraude bestrijdt. Voor een topspecialist in fraudebestrijding is samenwerking, met binnen- en buitenlandse partners, essentieel. Onze verbondenheid met het Fraude Film Festival is vanzelfsprekend, leerzaam en inspirerend.”


Duff & Phelps

  “Fraude kent veel definities en verschijningsvormen en leidt vaak tot grote (maatschappelijke) schade. Duff & Phelps helpt klanten bij het bepalen van de oorzaken van fraude, het vaststellen van de financiële schade en het voorkomen van fraude. In onze ondersteuning werken we nauw samen met financieel en juridisch specialisten in combinatie met de stakeholders...

 

“Fraude kent veel definities en verschijningsvormen en leidt vaak tot grote (maatschappelijke) schade. Duff & Phelps helpt klanten bij het bepalen van de oorzaken van fraude, het vaststellen van de financiële schade en het voorkomen van fraude. In onze ondersteuning werken we nauw samen met financieel en juridisch specialisten in combinatie met de stakeholders en/of toezichthouders van een getroffen onderneming.

Het Fraude Film Festival draagt bij aan het bewustzijn rond risico’s en de gevolgen van fraude en stimuleert de samenwerking tussen specialisten, publiek en privaat. Voor Duff & Phelps de reden om het festival actief te ondersteunen.”


BDO

“Als fraudeonderzoekers zien we keer op keer dat fraudebewustzijn nog niet in het DNA van de onderzochte onderneming zit. Hoe krijg je fraudebewustzijn meer op het netvlies en tussen de oren? Juist, door het ook in beeld en geluid weer te geven! Film is voor een ieder een belevenis en geeft ook aanleiding om met...

“Als fraudeonderzoekers zien we keer op keer dat fraudebewustzijn nog niet in het DNA van de onderzochte onderneming zit.

Hoe krijg je fraudebewustzijn meer op het netvlies en tussen de oren? Juist, door het ook in beeld en geluid weer te geven!

Film is voor een ieder een belevenis en geeft ook aanleiding om met elkaar in gesprek te gaan: ondernemingen, anti-fraudeadviseurs, fraudeonderzoekers, advocaten, banken, politie, FIOD, OM, toezichthouders. Hierdoor kunnen we van elkaar leren om samen fraude nog beter bestrijden.

En daarom draagt BDO graag bij aan dit fantastisch initiatief!”

 


Ministerie van Veiligheid & Justitie

“Fraude is een ernstig fenomeen dat grote schade toebrengt aan de samenleving: overheid, bedrijven én individuele burgers worden er slachtoffer van. Schade is er niet alleen in financiële zin, fraude tast ook het vertrouwen aan. Vertrouwen in het betalingsverkeer, fraude in het financieel-economisch stelsel en uiteindelijk in de integriteit van onze samenleving. Fraude vindt per...

“Fraude is een ernstig fenomeen dat grote schade toebrengt aan de samenleving: overheid, bedrijven én individuele burgers worden er slachtoffer van. Schade is er niet alleen in financiële zin, fraude tast ook het vertrouwen aan. Vertrouwen in het betalingsverkeer, fraude in het financieel-economisch stelsel en uiteindelijk in de integriteit van onze samenleving. Fraude vindt per definitie in het verborgene plaats, mensen krijgen vaak pas laat in de gaten dat ze zijn of worden opgelicht en soms zijn de slachtoffers grote, anonieme entiteiten zoals ‘de overheid’ of ‘banken’ en ‘verzekeringsmaatschappijen’. Dat maakt dat direct zichtbare vormen van criminaliteit, zoals inbraken en geweldsdelicten, door de gemiddelde burger vaak als erger worden ervaren dan fraude. Daarom is het belangrijk om het sluipende en ondermijnende karakter dat fraude heeft, zichtbaar te maken voor een breder publiek. En hoe kan dat beter zichtbaar gemaakt worden dan op het witte doek? Film is bij uitstek een medium dat zich leent om ongemakkelijke waarheden en dilemma’s op tafel te krijgen en daarover in debat te gaan. Dat is precies wat er gebeurt tijdens het Fraude Film Festival, dat in 2014 haar eerste editie beleefde. Dit festival leidt tot een inspirerende kruisbestuiving tussen breed georiënteerde en zeer betrokken experts. Daar levert het Ministerie van Veiligheid en Justitie graag een bijdrage aan.”


Het Criminologisch Netwerk Nederland

“Bij de bestrijding van fraude kan de visie van een criminoloog niet ontbreken. Het Criminologisch Netwerk Nederland (Het CNN) ondersteunt het Fraude Film Festival niet alleen om een actieve bijdrage aan fraudebestrijding te leveren, maar ook om de awareness ten aanzien van de rol die criminologen hierin kunnen spelen te vergroten. Wetenschappelijke theorieën omtrent fraude...

“Bij de bestrijding van fraude kan de visie van een criminoloog niet ontbreken. Het Criminologisch Netwerk Nederland (Het CNN) ondersteunt het Fraude Film Festival niet alleen om een actieve bijdrage aan fraudebestrijding te leveren, maar ook om de awareness ten aanzien van de rol die criminologen hierin kunnen spelen te vergroten. Wetenschappelijke theorieën omtrent fraude bieden mogelijke verklaringen voor het femomeen. Verdere verdieping van deze kennis is gewenst en een criminoloog is onmisbaar bij het uitvoeren van deze onderzoeken en het vertalen van deze kennis in effectieve, preventieve en repressieve beheersmaatregelen.”


Risk & Compliance Platform Europe

“Wij als Risk & Compliance Platform Europe zijn een overtuigd partner geworden van het Fraude Film Festival. In een vorig professioneel leven zijn wij zelf slachtoffer geweest van een ernstige fraude casu quo oplichting en dat heeft zo zijn sporen nagelaten. De verantwoordelijke autoriteiten, met name bij Justitie, zijn zich onvoldoende bewust wat de gevolgen...

“Wij als Risk & Compliance Platform Europe zijn een overtuigd partner geworden van het Fraude Film Festival. In een vorig professioneel leven zijn wij zelf slachtoffer geweest van een ernstige fraude casu quo oplichting en dat heeft zo zijn sporen nagelaten. De verantwoordelijke autoriteiten, met name bij Justitie, zijn zich onvoldoende bewust wat de gevolgen zijn van hun trage optreden. Een meer moderne, snellere aanpak is essentieel en dat kan heden ten dage een stuk gemakkelijker dan vroeger. De bereidheid tot samenwerken en het delen van informatie, ook internationaal, is daarbij essentieel.”


Nederlandse Vereniging van Banken (NVB)

“Slachtoffer worden van oplichting of fraude kan iedereen overkomen. Voorlichting om de kennis en weerbaarheid van klanten te vergroten is daarbij van essentieel belang. Het Fraude Film Festival kan hier een belangrijke bijdrage aanleveren. Daarom is de Nederlandse Vereniging van Banken partner van dit evenement.”

“Slachtoffer worden van oplichting of fraude kan iedereen overkomen. Voorlichting om de kennis en weerbaarheid van klanten te vergroten is daarbij van essentieel belang. Het Fraude Film Festival kan hier een belangrijke bijdrage aanleveren. Daarom is de Nederlandse Vereniging van Banken partner van dit evenement.”


Rijksrecherche

Voor een goed functionerende samenleving is vertrouwen in de overheid een essentiële voorwaarde. Het gaat om de betrouwbaarheid en integriteit van de overheid en haar functionarissen in alle geledingen. Dat is het werkveld van de Rijksrecherche. Een van de belangrijkste taken van de Rijksrecherche is het opsporen en onderzoeken van (vermeend) strafbaar gedrag van overheidsfunctionarissen....

Voor een goed functionerende samenleving is vertrouwen in de overheid een essentiële voorwaarde. Het gaat om de betrouwbaarheid en integriteit van de overheid en haar functionarissen in alle geledingen. Dat is het werkveld van de Rijksrecherche.

Een van de belangrijkste taken van de Rijksrecherche is het opsporen en onderzoeken van (vermeend) strafbaar gedrag van overheidsfunctionarissen. Het betreft veelal kwesties waarin de handelswijze van ambtenaren schadelijk is voor de betrouwbaarheid en integriteit van de overheid.

Een andere belangrijke taak van de Rijksrecherche is het onderzoeken van ernstige geweldsincidenten rondom politiemensen en andere overheidsfunctionarissen met politietaken, zoals medewerkers van de Koninklijke Marechaussee (KMar) en de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

De Rijksrecherche. Voor een eerlijke overheid.


VNG KCHN

Het VNG Kenniscentrum Handhaving en Naleving (KCHN) helpt gemeenten bij het voorkomen en bestrijden van fraude in het sociaal domein. Het is van belang dat bewustwording rondom fraude toeneemt om het effectief te kunnen bestrijden. Het Fraude Film Festival draagt hieraan bij op een inspirerende manier. Daarom werkt het VNG KCHN graag samen met het...

Het VNG Kenniscentrum Handhaving en Naleving (KCHN) helpt gemeenten bij het voorkomen en bestrijden van fraude in het sociaal domein. Het is van belang dat bewustwording rondom fraude toeneemt om het effectief te kunnen bestrijden. Het Fraude Film Festival draagt hieraan bij op een inspirerende manier. Daarom werkt het VNG KCHN graag samen met het Fraude Film Festival.


Equens

“Wij doen mee met het filmfestival om een actieve bijdrage te leveren aan fraude bestrijding in Nederland en Europa. Het uitbreiden van het relatienetwerk en het onderhouden en inbrengen van kennis en gemeenschappelijk bewustzijn,  zijn belangrijke ingrediënten om fraude effectief met elkaar te lijf te gaan.”

“Wij doen mee met het filmfestival om een actieve bijdrage te leveren aan fraude bestrijding in Nederland en Europa. Het uitbreiden van het relatienetwerk en het onderhouden en inbrengen van kennis en gemeenschappelijk bewustzijn,  zijn belangrijke ingrediënten om fraude effectief met elkaar te lijf te gaan.”


Inschrijven nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

* Verplicht


Achternaam


Wilt u in contact komen met de organisatie van het Fraude Film Festival? Stuur dan een e-mail naar info@fraudefilmfestival.nl

Stichting Fraude Film Festival
Adriaan Dortsmanplein 3
1411 RC Naarden

RSIN/Fiscaal nummer: 854052410

Partners: