Click here
for photos of the
Fraud Film Festival 2016
5 October and 6 October in  eye-black
New Zealand International Fraud Film Festival

On Friday 2th and Saturday 3th November, the inaugural New Zealand International Fraud Film Festival (NZIFFF) will be held at the ASB Waterfront Theatre, Auckland. During this two-day event three importent themes will be highlighted: Dishonesty, Technology and Corruption.

Read more
Save the date!

This year the fifth edition of the Fraud Film Festival takes place on October 4th and 5th. By showing inspiring documentaries and engaging in critical debates the FFF aims to stimulate and increase publical (international) awareness on the impact of fraud.

Read more
Fraud Film Festival On Tour

On Thursday, June 22, the Fraud Film Festival went on “On Tour”. During this inspiring evening, we showed the documentary ‘Abacus: Small Enough to Jail’ in Theater Film Cafe De Lieve Vrouw in Amersfoort

Nieuws

Thursday February 8th, 2018

New Zealand International Fraud Film Festival

On Friday 2th and Saturday 3th November, the inaugural New Zealand International Fraud Film Festival (NZIFFF) will be held at the ASB Waterfront Theatre, Auckland. During this two-day event three importent themes will be highlighted: Dishonesty, Technology and Corruption....

On Friday 2th and Saturday 3th November, the inaugural New Zealand International Fraud Film Festival (NZIFFF) will be held at the ASB Waterfront Theatre, Auckland. During this two-day event three importent themes will be highlighted: Dishonesty, Technology and Corruption.


Deel dit op Facebook

Thursday February 8th, 2018

Save the date!

This year the fifth edition of the Fraud Film Festival takes place on October 4th and 5th. By showing inspiring documentaries and engaging in critical debates the FFF aims to stimulate and increase publical (international) awareness on the impact of fraud....

This year the fifth edition of the Fraud Film Festival takes place on October 4th and 5th. By showing inspiring documentaries and engaging in critical debates the FFF aims to stimulate and increase publical (international) awareness on the impact of fraud.


Deel dit op Facebook

Wednesday June 28th, 2017

Fraud Film Festival On Tour

On Thursday, June 22, the Fraud Film Festival went on "On Tour". During this inspiring evening, we showed the documentary 'Abacus: Small Enough to Jail' in Theater Film Cafe De Lieve Vrouw in Amersfoort...

On Thursday, June 22, the Fraud Film Festival went on “On Tour”. During this inspiring evening, we showed the documentary ‘Abacus: Small Enough to Jail’ in Theater Film Cafe De Lieve Vrouw in Amersfoort. This documentary tells the story of the immigrant family Sung, owners of the Abacus bank in the New York Chinatown. The small bank is the only US bank who has been prosecuted for mortgage fraud during the economic crisis. A very interesting story and in our opinion, a successful and fun evening!


Deel dit op Facebook

Wednesday June 21st, 2017

Fraud Film Festival 2017

This year the Fraud Film Festival will take place on Thursday 5 and Friday 6 October. For two full days the film museum EYE and A Lab Amsterdam will be the centre of all things related to fraud, corruption and the joint fight against it....

This year the Fraud Film Festival will take place on Thursday 5 and Friday 6 October. For two full days the film museum EYE and A Lab Amsterdam will be the centre of all things related to fraud, corruption and the joint fight against it.


Deel dit op Facebook

Wednesday June 21st, 2017

Who deserves the Anti Fraud Award 2017?

On the 5th of October, the Fraud Film Festival will, for the fourth consecutive year, hand out the Anti Fraud Award to a person or organisation that has made a special contribution to the prevention of fraud....

On the 5th of October, the Fraud Film Festival will, for the fourth consecutive year, hand out the Anti Fraud Award to a person or organisation that has made a special contribution to the prevention of fraud. Who will follow in the footsteps of the television programme Tros Opgelicht?!, Transparency International and Peter Olsthoorn? You are invited to nominate someone (person or organisation) who in your view has made an extraordinary effort to prevent fraud.

Who is eligible? Anyone who has distinguished him or herself in the fight against fraud or who has taken an inspirational initiative in the past year! Entries will be posted on a longlist which will be published in August on the Fraud Film Festival website. From the entries, an Expert Committee will select three candidates. The winner will be announced on October 5th at the Fraud Film Festival.

You can send your nomination to: info@fraudefilmfestival.nl. Don’t forget to include a motivation why you think that this candidate should win the Award. We are looking forward to receiving your nominations!


Deel dit op Facebook

Thursday September 29th, 2016

(Nederlands) Wie sleept dit jaar de Anti Fraude Award in de wacht?

(Nederlands) De drie nominaties van de Anti Fraude Award 2016 zijn bekend. Uit de zeventien kanshebbers koos het Expert Comité drie nominaties die dit jaar kans maken op de Anti Fraude Award...

..


Deel dit op Facebook

Thursday September 22nd, 2016

Terrorismefinanciering: de zoektocht naar een speld in de hooiberg

We leven in een tijd waarin terrorisme dichtbij is. Onze buurlanden zijn het afgelopen jaar meerdere keren opgeschrikt door grof terroristisch geweld ...

Een blog van Adriaan van Dorp – Managing Director Security & Intelligence Management, ABN AMRO Bank. 

We leven in een tijd waarin terrorisme dichtbij is. Onze buurlanden zijn het afgelopen jaar meerdere keren opgeschrikt door grof terroristisch geweld en in ons eigen land is de substantiële dreiging in de afgelopen periode zichtbaar geworden, onder meer door het verscherpte toezicht rond Schiphol en de verhoogde inzet van beveiliging rondom evenementen. Alhoewel velen zich hier niet van bewust zullen zijn, staat de strijd tegen terrorisme ook hoog op de agenda van ABN AMRO.

Als één van de grootste financiële instellingen van Nederland hebben wij een maatschappelijke rol in het bestrijden en voorkomen van terrorisme. De wijze waarop we dat doen, ligt in het verlengde van onze core business, namelijk door de financiering van terrorisme aan te pakken.

Voor terrorisme is financiering nodig. De voorbereiding van een aanslag, een reis naar Syrië of Irak, het steunen van een organisatie met terroristische doeleinden: er wordt geld verplaatst van A naar B. Alhoewel alternatieve manieren bestaan (denk bijvoorbeeld aan Bitcoins en ondergronds bankieren), blijft het bankwezen een snelle, relatief eenvoudige en daardoor aantrekkelijke manier om financiering voor terrorisme te verplaatsen en te verkrijgen.

Mijn collega’s en ik zetten ons daarom dagelijks in om te voorkomen dat terrorisme gefinancierd wordt via onze diensten en producten. We checken de achtergronden van klanten, trainen onze medewerkers om opmerkelijk gedrag te herkennen, analyseren verschijningsvormen van terrorismefinanciering en, in het geval van een zogenaamde ongebruikelijke transactie, melden deze aan de overheid (de Financial Intelligence Unit, FIU).

De uitdaging waar wij mee te maken hebben, is om uit de duizenden zo niet miljoenen transacties die dagelijks via de bank worden gedaan, de afwijkende transacties te herkennen. Dat lijkt eenvoudig: geautomatiseerd filteren we afwijkende transactiepatronen, de zgn. ongebruikelijke transacties.

Maar de werkelijkheid is een stuk complexer:  de bedragen die gepaard gaan met terrorismefinanciering zijn relatief laag en hebben veelal een legale herkomst. Een uitreis of voorbereiding van een aanslag kan al worden gefinancierd met enkele honderden euro’s. Het is dan ook niet vreemd dat dergelijke activiteiten meer dan eens worden betaald uit “normale” inkomsten zoals salarissen, uitkeringen, giften van familie of de opbrengsten uit een legaal bedrijf. De daadwerkelijke aankopen worden gedaan via “alledaagse” transacties die niet zonder meer te onderscheiden zijn uit de enorme bulk van dagelijkse transacties.

Om een effectieve bijdrage te leveren zijn wij op zoek naar aanknopingspunten om die ene speld in de hooiberg van transacties te vinden. Ik ben ervan overtuigd dat die aanknopingspunten te ontsluiten zijn door over de grenzen van onze sector samen te werken, bijvoorbeeld met inlichtingen- en opsporingsinstanties. Als bank beschikken we simpelweg niet over de kennis van dadergroepen, maar hebben wel de financieel economische expertise om bijvoorbeeld geldstromen te duiden en te volgen.   Door gebruik te maken van elkaars kennis en expertise, elkaar te vertrouwen en echt kennis en informatie met elkaar te delen, binnen de grenzen van het toelaatbare, kunnen we vanuit gezamenlijkheid terrorismefinanciering inzichtelijk maken en daarmee ook vanuit de financiële sector effectief bijdragen aan een veiliger samenleving.


Deel dit op Facebook

Wednesday September 14th, 2016

Interview Rob Otjens

Rob Otjens is initiatiefnemer en secretaris van het Fraude Film Festival. Tijdens het Risk and Compliance Congres 2016 vertelt hij meer over het Fraude Film Festival, haar ontstaansgeschiedenis en het programma van dit jaar! Bekijk hieronder de video....

Rob Otjens is initiatiefnemer en secretaris van het Fraude Film Festival. Tijdens het Risk and Compliance Congres 2016 vertelt hij meer over het Fraude Film Festival, haar ontstaansgeschiedenis en het programma van dit jaar! Bekijk hieronder de video.


Deel dit op Facebook

Tuesday September 13th, 2016

Een aantal redenen waarom een out of court solution (OCS) een goed idee is

Dit artikel hangt samen met de op het Fraude Film Festival getoonde documentaire over TeliaSonera, “The Uzbek affair (2012). ...

Een artikel op persoonlijke titel – Karen Jedema, werkzaam als adviseur beleid bij de FIOD.

Introductie

Dit artikel hangt samen met de op het Fraude Film Festival getoonde documentaire over TeliaSonera, “The Uzbek affair (2012). Het gepresenteerde onderzoek rond TeliaSonera raakt ook het bedrijf Vimpelcom, met welke het OM recent een transactie (out of court solution) is overeengekomen. Een Out of court solution  -in dit artikel verder genoemd als OCS – is een interessante afdoeningsmogelijkheid van strafrechtelijke onderzoeken voor het Openbaar Ministerie (OM). Hoewel het beleid van het OM is dagvaarden tenzij, heeft deze wijze van afdoening zich de afgelopen jaren meer manifest laten zien. En dat is niet zonder redenen.

Het begrip OCS

In strafrechtelijke onderzoeken kent het Openbaar Ministerie (OM) diverse wijzen van de afdoening van zaken. Het kan onder meer gaan om een voorwaardelijk sepot, een strafbeschikking of een taakstraf OM (TOM). Naast seponeren en vervolgen kan het OM “transigeren”. Transigeren – het komen tot een transactie – betekent volgens de wettekst “afkoop van strafvervolging en schikking voor de ontnemingsmaatregel “. De uitkomst komt in goed onderling overleg met betrokkenen tot stand. Het sluiten van een compromis zoals met een onderneming, is veelal sneller en qua gevoel ook bevredigender dan een tijdrovende, formele procedure. Belangrijk voor het treffen van een transactie is of een verdachte(n) volledig meewerkt en bewijs aanlevert. De uitkomst van een OCS en een schikking is voor betrokkene(n) minstens zo zwaar, en efficiënter en effectiever dan een formele uitspraak door de rechter.

Voordelen van de afdoeningsmogelijkheid van een OCS

De afgelopen jaren heeft het OM in de beoordeling van een aantal strafrechtelijke corruptie onderzoeken door bedrijven gebruik gemaakt van een OCS. Illustratief hierbij zijn Ballast Nedam, SBM, Rabobank (Libor), KPMG en – recentelijk – Vimpelcom. De in deze zaken getroffen schikkingen zijn financieel bepaald niet kinderachtig. Zo heeft Vimpelcom € 358 mln aan de Nederlandse staatskas afgedragen. De redenen voor het OM om tot een transactie met deze van corruptie verdachte bedrijven te komen zijn legitiem. Er zijn wezenlijke voordelen aan de route van een OCS, waardoor het OM effectiever kan zijn dan de rechter. Een onderneming kan wel voor de rechter worden gebracht, maar anders dan bij een natuurlijk persoon, zal er nooit iets kunnen zijn als een persoonlijk gevoelde sanctie. Denk aan (on)voorwaardelijke gevangenisstraffen of taakstraffen. Een onderneming stop je nu eenmaal niet in een cel. De rechter rest het opleggen van een – aan een maximum – gebonden boete. Een OCS biedt – naast een boete en ontneming van uit het frauduleuze gedrag verkregen winsten – ruimte voor aanvullende afspraken. Dit is niet wettelijk bepaald, maar het OM kan in het onderhandelingsproces voorwaardelijke eisen stellen om tot een transactie te komen. Denk daarbij aan afspraken rond het tegengaan van toekomstige corruptie, afspraken over compliance binnen een bedrijf en overige afspraken. Een voorbeeld van dit laatste is monitoring op de na te komen afspraken door het jaarlijks aangaan van gesprekken met het bestuur van een onderneming. Naast bovenstaande voordelen biedt OCS voor de justitiële keten aanzienlijke efficiency voordelen. Afdoening via een transactie bespaart inzet op capaciteit van zowel opsporingsdiensten, als officieren van justitie en de rechterlijke macht.

Voor beide partijen heeft een OCS de prettige bijkomstigheid dat er over de uitkomst van een strafrechtelijk onderzoek zekerheid bestaat. Een zich jarenlang voortslepend juridisch proces laat een uitkomst op zich wachten en is naast tijd kostbaar. Dit geldt ook voor de onderneming, die nadelen ervaart vanuit negatieve publiciteit en imagoschade, of direct financieel verlies door het niet kunnen verkrijgen van opdrachten. Belangrijk is ook dat het OM compensatie moet bieden voor de openbaarheid van een zitting: transparantie middels een zeer uitvoerig persbericht.

Transparantie via de media

Maatschappelijk is er veel aandacht voor het corrumperende gedrag van ondernemingen en natuurlijke personen daarbinnen. Het in toenemende mate gebruiken van OCS draagt bij aan een grotere transparantie over deze transacties en de hier aan ten grondslag liggende juridische tenlastelegging. Een mooi voorbeeld is de recentelijke schikking van het OM in de zaak Vimpelcom, waarbij het feitenrelaas uitgebreid is gepubliceerd. Hierin verduidelijkt het OM welke keuzes zijn gemaakt. Er wordt verantwoording afgelegd over de bewezen feiten – de “statement of facts” – en de inhoud van de op basis daarop afgesloten transactie. Dergelijke transparantie wordt toegejuicht.

Situaties waarin OCS minder/niet gepast is

Op de inzet van OCS is soms kritiek. Waarom wordt gang naar de rechter niet gemaakt en komen bedrijven weg met een financiële schikking? Daarmee wordt de pijn toch niet gevoeld? Zoals hierboven als is aangegeven beperkt een rechterlijke aanpak van een onderneming zich tot een (maximale) boete. Transacties bieden de mogelijkheid overige maatregelen te treffen. Het OM ziet hier de voordelen van. Dit ligt anders voor de vervolging van natuurlijke personen. Een weg via de rechter is hier doorgaans effectiever en vaak wettigen vergrijpen een langdurige gevangenisstraf.  Ook bij corruptie door een bedrijf geldt dat – als betrokkenheid van de leiding wettig en overtuigd kan worden bewezen – het vervolgen van natuurlijke personen belangrijk is. Dit komt tegemoet aan het gevoel in de samenleving en bij burgers dat “misdaad niet mag lonen”. Wel leert de praktijkervaring dat in deze gevallen een uitkomst via de rechter jarenlang op zich laat wachten.


Deel dit op Facebook

Tuesday August 30th, 2016

Longlist Anti Fraude Award 2016

De Longlist van de Anti Fraude Award 2016 is bekend! Deze fraudebestrijders en fraude-initiatieven maken dit jaar kans op (een nominatie voor) de Anti Fraude Award:...

De Longlist van de Anti Fraude Award 2016 is bekend! Deze fraudebestrijders en fraude-initiatieven maken dit jaar kans op (een nominatie voor) de Anti Fraude Award:

 

ECP/Marjolijn Bonthuis

Omdat het ECP,  zich sinds 2009 richt op een betrouwbare informatiesamenleving en zich inzet  om burgers, overheid en bedrijfsleven bewust te maken van het belang van digitale veiligheid. En met succes. Onlangs is adjunct Directeur Marjolijn Bonthuis door de internationale WiCS (Women in Cyber Security Foundation) gekozen als cybersecurity vrouw van het jaar 2016.

 

Stichting Opgelet op Internet

Omdat de Stichting Opgelet op Internet volledig wordt gerund door vrijwilligers en de website met 31.736 leden bijzonder succesvol is. Niet alleen worden regelmatig webshops offline gehaald, ook zoeken ze proactief de samenwerking met publieke en private partijen, waaronder bijv. Team High Tech Crime en het Landelijk meldpunt Internet Oplichting.

 

Antoine Deltour en Raphaël Halet

Omdat deze twee Franse klokkenluiders in 2011 geheime belastingdeals onthulden en vervolgens aangeklaagd en veroordeeld. Hun onthullingen, bekend als het  LuxLeaks-schandaal hebben tot diepgaande discussies geleidt; hun veroordeling tot grote publieke verontwaardiging.

 

Nationaal Cyber Security Centrum

Omdat het de missie van het NCSC is om bij te dragen aan het vergroten van de weerbaarheid van de Nederlandse samenleving in het digitale domein. Het NCSC deelt kennis en opgedane ervaring met publieke en private partijen. Binnen Nederland, maar ook Internationaal.

 

FIOD

Omdat de resultaten van het FIOD vorig jaar al hebben geleidt tot een AFA nominatie. Maar ook daarna volgden de successen zich in rap tempo op en zijn ze bijna wekelijks in het nieuws. Hun aanpak is zeer effectief, mede omdat het gericht is op het afpakken van vermogen.

 

Fraudehelpdesk

Omdat de Fraudehelpdesk een steeds groter publiek bereikt en daarmee actief bijdraagt aan een weerbare samenleving.  Op de website verschijnen bijna dagelijks nieuwe waarschuwingen tegen actuele fraudevormen. De Fraudehelpdesk is zeer bekend bij het grote publiek en de website wordt dan ook goed bezocht.

 

Peter Olsthoorn

Omdat deze onderzoeksjournalist een vooruitstrevend  working paper, t.w. Big Data voor fraudebestrijding,  heeft geschreven als achtergrondstudie voor het project big data, privacy en veiligheid. Het doel is om effectiever te kunnen optreden tegen fraude.

 

Opgelicht?! App

Omdat deze gratis app de weg naar het grote publiek heeft gevonden. De app bevat korte, bondige berichten met bijzonder informatieve waarschuwingen tegen actuele fraudevormen.

 

Stichting ICTU

Omdat hun landelijke aanpak “adreskwaliteit” veel fraudes in de keten helpt voorkomen. Ook werkt ICTU mee aan de ontwikkeling van het BSN-koppelregister  voor de inzet van private authenticatiemiddelen in het publieke domein. Daarnaast richten zij zich  ook op processen die helpen vooruit te kijken naar wat mogelijk op de keten afkomt, zoals een experiment met ‘datamining’ om nieuwe risicoprofielen en -indicatoren te ontdekken.”

 

Foodwatch NL

Omdat Foodwatch opkomt voor eerlijk en veilig voedsel. De eerste grote campagne “misleid” waarbij misleidende marketingtrucs werden onthuld werd een groot succes.

 

International Management Forum

Omdat het IMF bijdraagt aan de bestrijding van fraude door het ontwikkelen van een groot aantal opleidingen, masterclasses en cursussen op het gebied van cyber security.

 

Website en App van Bijzonder Strafrecht

Omdat de website en de gratis app dagelijks  de “lessons learned” publiceert op het gebied van financieel economisch strafrecht. En daarnaast ook op het gebied van anti-corruptie, crime-tech en faillissementsfraude.

 

Bas van Dorst/SmartProtect

Omdat hij SmartProtect heeft bedacht en ontwikkeld, een  nuttige (gratis) app  die je waarschuwt als je wordt opgelicht. Met dit idee werd hij samen met zijn team onlangs de terechte winnaar van de Startup Days Tilburg. Een bijzonder initiatief, gebaseerd op zijn eigen ervaring met internetfraude.

 

Stichting Anti Doping Autoriteit Nederland/Herman Ram

Omdat deze onafhankelijke organisatie al jaren een strijd voert voor een doping vrije sport. Herman Ram durft als boegbeeld van deze autoriteit duidelijk stelling te nemen tegen elke vorm van  dopingfraude.  De wijze waarop hij dit doet getuigt van veel durf en lef.

 

Betaalvereniging Nederland

Omdat een veilig en goed werkend betalingsverkeer van groot belang is voor de samenleving. Naast het doen van analyses en onderzoeken, draagt de Betaalvereniging NL succesvol bij aan het vergroten van de weerbaarheid van de burgers, o.a. met de campagne “hang op, klik weg en bel uw bank”.

 

Huis voor Klokkenluiders

Omdat dit initiatief sinds kort een vertrouwelijk platform biedt voor het melden van misstanden.  De organisatie is onafhankelijk en biedt met gratis advies en hulp, een lage drempel aan mensen die een werk gerelateerde  misstand willen melden.

 

Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV)

Omdat uit cijfers van het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV) jaar na jaar blijkt dat verzekeraars miljoenen euro besparen door een effectieve aanpak van fraude. Dat blijkt ook weer over de cijfers in 2015. In dat jaar  werden 10% meer fraudemeldingen ontvangen.


Deel dit op Facebook

Themes

Fraud and corruption in the healthcare industry

Sluiten

Fraud and corruption in the healthcare industry

‘St. Antonius Hospital gets a 2.5 million euro fine for faulty declarations’. ‘Multi-million fraud in homecare’ and ‘Invoice for canceled consult’. Headlines concerning healthcare fraud pop up almost at a daily basis.

Healthcare fraud consist of a number of things, among which: uninsured care, faulty declarations, unnecessary examinations or in general, providing more care than a patient needs. Healthcare fraud is a great problem, costing society a lot of money annually. Research shows the vast amounts involved put significant pressure on our healthcare system. Furthermore, it negatively impacts solidarity in an aging society where healthcare costs are increasing already.

Since the implementation of our latest healthcare system in 2006, healthcare fraud has garnered more attention. It turns out fraud risks not only occur among care takers, but also care providers.

Vulnerable infrastructures

Sluiten

Vulnerable infrastructures

This summer, the container terminals of APM in the port of Rotterdam were shut down by ransomware. Earlier, an electrical network in the Ukraine, a dam close to New York City and a Kiev based airport fell victim to hackers. According to American information-security company Symantec, hackers gained access to vital parts of the computer systems by installing a Trojan-horse virus.

As we speak, hackers move through the digital infrastructure of companies, factories and banks. What happens if they reach vital infrastructures such as energy and water supply systems, traffic systems, bridges and waterworks? How can we protect these against malicious hackers?

European governments are aware of the threat, but they are not always able to act. A majority of vital infrastructures is owned by the private sector which makes tackling problems by the authorities complicated.

The effects can be significant for our society and the economy. Have we become too dependent on computers, software and mobile phones?

Privacy

Sluiten

Privacy

Less than a year ago, Rob Bertholee, head of the intelligence and security agency AIVD, stated that while being in the war on terror one should not overly complain about privacy.

With the rise of the Internet of Things and Big Data the discussion on privacy versus security sharpens. After all, privacy and security are important values in our society.

How much of your freedom are you willing to offer, how much information are you willing to give, in return for your safety? And does that lead to a true safety? These are important questions for our society. Privacy, in particular protection of personal data, is a hot topic nowadays. One might say “they already know everything of me, privacy is an illusion”, while others might think that legislation has to be adapted to protect the individual.

In May 2018, the General Data Protection Regulation becomes into force. As a result, the whole European Union will adopt the same privacy legislation.

How do we – as a transparent society – make sure that our rights on privacy are guaranteed while security becomes more important?

It’s a discussion involving everybody. Neither safety without privacy, as well as privacy without safety have meaning

Blockchain and bitcoins

Sluiten

Blockchain and bitcoins

Blockchain and Bitcoins receive full attention from the corporate world, banks and government. This is not a surprise. Blockchain has a positive effect on security, fraud risks and costs with regards to transactions and contracts.

There is a great sense of distrust within our economy. Distrust is one of the major catalysts of Blockchain. Untill this point, we have been in need of transactions and contracts to ensure our way of conducting of business. But what if there is another way to establish trust? Blockchain technology enables us to work in a safe, less complex manner based on trust.

The internet as we know right now is highly centralised. Everything we do, watch and save on the internet is stored in the servers of parties such as Facebook, Amazon, Google and Airbnb. We entrust our data to these ‘big boys’ without knowing what are data is used for.

In 2008, Satoshi Nakamoto, a pseudonym of an anonymous person, published an article on his finding: Bitcoin, a digital currency. On top of that he created the first Blockchain database. Thanks to Blockchain it became possible to independently execute transactions outside the established networks, store digital information decentralised and by doing so, keep control over your own data. The Blockchain technology provides a way to build an entirely new internet that nobody can shut down. Figuratively speaking, it’s a layer on top of the internet. It’s the technology behind bitcoin, but capable of some much more than just creating virtual currency. What will the future role of banks?

The Blockchain cannot be shut down by anyone. De possibilities and applications seem endless: For example, think of combating the black market for concert tickets, identity fraud by/of? Companies and being in control of your own medical records. Too good to be true?

Blockchain and Bitcoins is an indispensable subject at the Fraud Film Festival: it’s a new virtual identity, a new reality, it’s fraud- and hack sensitive and offers new possibilities for fraud.

Lab sessions 2017

Each year, Fraud Film Festival tries to be innovative. That’s why this year, we offer our visitors a little bit more, besides the usual schedule of films and documentaries on the 5th and 6th of October. For the first time Fraud Film Festival, in cooperation with the community of A Lab and several others partners, organizes three LAB sessions. The LAB sessions take place in A Lab and will focus on topics and themes that are closely intertwined with the program in EYE.

A Lab is a breeding ground where creativity, technology and social relevance come together. The experiment takes a central place. Around 300 creative members put daily work in at the former laboratory of Shell. A Lab and some of its members are partners of Fraud Film Festival.

Expect a challenging and innovative program, in which the experience is pivotal. We look forward seeing you at the (A) Lab.

The future of fraud

Sluiten

The future of fraud

This LAB will put you to work as a future expert and scenario thinker. Minority Report, Black Mirror, think future scenario’s. We will use scifi to dive deep into the future. On the lookout for details which may not be easily available at first, although the first signals are there. Assuming the future arrives sooner than we anticipate… because when we can imagine something, realization is not far away.

This session is made possible by:

Organisaties willen hun marketing effectiviteit verhogen door 1:1 marketing. Hun klantendata is echter verspreid over meerdere off- en online silo’s en ze kunnen geen tijd en betaalbare methode vinden om bruikbare data te genereren. MI8 Marketing heeft een gemakkelijk te implementeren, betaalbare manier om meerdere en verschillende on- en offline datasets te combineren, te analyseren en verbeteren om succesvolle 1:1 marketing te realiseren.

A Lab is de broedplaats waarbij creativiteit, technologie en sociale relevantie bij elkaar komen. Het experiment staat hierbij centraal. Zo’n 300 creatieve members zijn hier dagelijks mee bezig in het voormalige grootlaboratorium van Shell.

Met Schluss bepaal jij, en jij alleen, wie wat van jou mag weten op het internet. In een digitale kluis kun je al jouw gegevens kwijt: van simpele adressen tot ingewikkelde financiële en medische gegevens. Jij bepaalt wie je inzage geeft. En die ander kan jouw gegevens nooit  kopiëren of verkopen.De software wordt Open Source en onze entiteit een coöperatie.


Andrea Wiegman is Trendwatching en forecast expert bij de FIOD en is al sinds 2003 bezig met storytelling als tool voor toekomst onderzoek, ze noemt dit scifi denken als strategische tool.

The seduction

Sluiten

The seduction

This LAB will dive into the psychology of Fraud. Which individual factors come into play? What circumstances make you commit fraud? To which extent are you influenced by peer pressure? A real life game will enable us to find an answer to the central question: “how much seduction will lead to committing fraud?” Who knows, there could be a fraudster in everyone of us…

WILL BLOCKCHAIN BE ABLE TO BANISH FRAUD

Sluiten

WILL BLOCKCHAIN BE ABLE TO BANISH FRAUD

This LAB finally will give you an opportunity to invest in the future, in case you missed out on Bitcoin and Ethereum. Experience how to purchase and invest tokens, and possibly make a profit… Learn more about Blockchain, it’s applications, possibilities and risks and discuss if Blockchain can banish fraud.

This session is made possible by:

Blockchain Workspace (BCWS) geeft training in blockchain en doet Proofs of Concept projecten waarin mensen die iets kunnen en mensen die iets willen met deze fundamentele innovatie met elkaar leren en creëren. Onderscheidend is BCWS’ train the teacher programma en de aanpak om eigen kracht te ontwikkelen bij deelnemers. A lab en BWCS runnen het Blockchain-lab in Amsterdam.

Vandaag de dag zijn vrijwel alle banken op zoek naar mogelijkheden om met blockchain te experimenteren. Naast efficiëntie en kostenreductie, wordt blockchain vooral ook veiliger genoemd. Maar klopt deze gedachte? In media en vakbladen wordt de komst van de kwantumcomputer opvallend vaak als grootste bedreiging genoemd voor de toekomst. Wat kan er nu al mis gaan? De laatste tijd worden applicaties op een blockchain gehacked (DOA hack, smart contract lek), exhanges of wallet providers gehacked door fouten (Mt. Gox), etc. Daarnaast worden cryptocurrencies vaak gebruikt om mee wit te wassen, deze zomer is er nog een Rus opgepakt die 4 miljard heeft witgewassen, wil je daar wel in investeren? De belangrijkste vraag vandaag de dag is misschien wel: moeten we in blockchain en bijhorende applicaties/currencies investeren zonder alle risico’s te kennen of moeten we wachten tot het veilig genoeg is? Wat vind jij?

OKcomply borgt maatregelen die voortkomen uit bedrijfsbeleid en wet- en regelgeving, zoals periodieke taken, keuringen en inspecties. Wij zetten onze technologie in om de veiligheid in Nederland te vergroten door deze maatregelen aantoonbaar en controleerbaar te maken. Nieuwe toepassingen als Blockchain worden in onze visie ingezet om de fraudegevoeligheid te verminderen.


FIOD is de opsporingsdienst van de Belastingdienst. Ze sporen financiële fraude en belastingfraude op. En ze bestrijden die. Aan de hand van fraudesignalen starten ze een onderzoek om bewijzen te verzamelen en de verdachten voor de rechter te brengen. Fraude kent vele gezichten en komt in het groot en klein voor.

 

Films

Thursday 05 October, 2017- For invitees only

Morning – Theater 1

09:00 - 10:00

Opening block

(Nederlands) Opening
(Nederlands) Peter van Ingen (Nederlands) Programmadirecteur, Stichting Fraude Film Festival
(Nederlands) Openingsfilmpje
(Nederlands) Intro
(Nederlands) Rob Otjens (Nederlands) Eigenaar Fortress Group | Initiatiefnemer Fraude Film Festival
(Nederlands) Film
(Nederlands) De Zorgdetectives (NL/EN)
(Nederlands) Q&A
(Nederlands) Rob Otjens (Nederlands) (moderator) Eigenaar, Fortress Group | Initiatiefnemer Fraude Film Festival
(Nederlands) Nikki van der Westen (Nederlands) Regisseuse, De Zorgdetectives
Founding Partner: Fortress
10:30 - 12:00

Misconduct resilient organization (EN)

(Nederlands) Intro
(Nederlands) Gerrie Lenting (Nederlands) Partner, Deloitte
(Nederlands) Film
(Nederlands) All The Queen's Horses (EN/NL)
(Nederlands) Q&A
(Nederlands) Gerrie Lenting (Nederlands) (moderator) Partner, Deloitte
(Nederlands) Kelly Richmond Pope (Nederlands) Director All The Queen's Horses
Founding Partner: Deloitte

Morning – Theater 2

09:30 - 12:00

Fraud and corruption in the healthcare industry

(Nederlands) Opening
(Nederlands) Marijke Kaptein (Nederlands) Algemeen Directeur BFT | Bestuurslid, Stichting Fraude Film Festival
(Nederlands) Openingsfilmpje
(Nederlands) Intro
(Nederlands) Yvonne van der Meer (Nederlands) Officier van Justitie en teamleider, Functioneel Parket
(Nederlands) Film
(Nederlands) La Fille de Brest (FR/NL)
(Nederlands) Q&A
(Nederlands) Yvonne van der Meer (Nederlands) (moderator) Officier van Justitie en teamleider, Functioneel Parket
(Nederlands) Martin Buijsen (Nederlands) Hoogleraar Recht en Gezondheidszorg, Erasmus Universiteit Rotterdam
(Nederlands) Nederlandse Zorgautoriteit
Founding Partners: Fiod - Openbaar Ministerie

Morning – A Lab

09:00 - 10:00

The seduction

(Nederlands) Opening
(Nederlands) Arthur de Groot (Nederlands) Directeur IFFC, Voorzitter, Stichting Fraude Film Festival
(Nederlands) Openingsfilmpje
(Nederlands) Intro
(Nederlands) Erik Hoenderkamp
(Nederlands) Film
(Nederlands) De Verleiding
(Nederlands) Verleidingscase
(Nederlands) Erik Hoenderkamp
10:30 - 12:00

Will blockchain be able to banish fraud?

(Nederlands) Intro
(Nederlands) Henk van Cann (Nederlands) Co-founder, Blockchain Workspace
(Nederlands) Film
(Nederlands) Kan Blockchain fraude uitbannen?
(Nederlands) Blockchain en Ico's
(Nederlands) Henk van Cann (Nederlands) (moderator) Co-founder, Blockchain Workspace
(Nederlands) Bas Wisselink (Nederlands) Co-founder en trainer, Blockchain Workspace
(Nederlands) Jeroen Mol (Nederlands) Sales and product development, OKComply
(Nederlands) Discussie
(Nederlands) ABN AMRO Bank
(Nederlands) FIOD Belastingdienst

Afternoon – Theater 1

13:00 - 14:00

Blockchain, Bitcoins & Ethereum

(Nederlands) Intro
(Nederlands) Gwendolyn van Tunen (Nederlands) Chief Compliance Officer, ABN AMRO Bank
(Nederlands) Film
(Nederlands) The Blockchain and Us (EN/NL)
(Nederlands) Q&A
(Nederlands) Lykle de Vries (Nederlands) (moderator) Social Entreprise Whisperer en Bitcoin Evangelist
(Nederlands) Berend Dinka (Nederlands) Managing Director Products & Business Development Corporate Banking, ABN AMRO Bank
(Nederlands) Marijn Schuurbiers (Nederlands) Teamleider Team High Tech Crime, Nationale Politie
(Nederlands) Michel van Eeten (Nederlands) Professor Cybersecurity, TU Delft
Founding Partner: ABN AMRO
14:15 - 16:00

Privacy

(Nederlands) Intro
(Nederlands) Martin Visser (Nederlands) Journalist, columnist en econoom, De Financiële Telegraaf
Film
Sneak Preview
Q&A
Martin Visser (moderator) Journalist, columnist en econoom, De Financiële Telegraaf
Jeroen Goudsmit Manager Forensic Services, PwC
Wouter Seinen Advocaat Cybersecurity, Dataprotection & Privacy, Baker & McKenzie
SAS (Nederlands) Senior Business Solution Consultant, SAS​
Founding Partner: SAS
16:30 - 17.30

Vulnerable infrastructures

(Nederlands) Intro
(Nederlands) Edwin van Andel (Nederlands) Adviseur en hacker, CEO Zerocopter
(Nederlands) Film
(Nederlands) Horizon: The Day The NHS Stopped (EN/NL)
(Nederlands) Q&A
(Nederlands) Edwin van Andel (Nederlands) (moderator) Adviseur en hacker, CEO Zerocopter
(Nederlands) Marcel Kerkhof (Nederlands) ICT Security Manager, Gasunie
(Nederlands) Robbert Bakker (Nederlands) Managing Director, DataExpert
Founding Partner: DataExpert
17:30 - 19:30

Anti-corruption in Brasil (EN)

(Nederlands) Intro
(Nederlands) Patrick Ploeger (Nederlands) Partner en advocaat, De Brauw Blackstone Westbroek
(Nederlands) Film
(Nederlands) Polícia Federal: A Lei é Para Todos (EN)
(Nederlands) Q&A
(Nederlands) Patrick Ploeger (Nederlands) (moderator) Partner en advocaat, De Brauw Blackstone Westbroek
(Nederlands) Officier van Justitie
(Nederlands) Jose Alexandre Neto (Nederlands) Advocaat, Pinheiro Neto Advogados, Brazilië
Founding Partners: Alvarez & Marsal - (Nederlands) De Brauw Blackstone Westbroek

Afternoon – Theater 2

13:00 - 14:00

Theme will be announced shortly

(Nederlands) Intro
(Nederlands) Tames Rietdijk (Nederlands) Managing Partner, BusinessForensics
(Nederlands) Film
(Nederlands) VPRO Tegenlicht: Kwestie van Vertrouwen (NL/EN)
(Nederlands) Q&A
(Nederlands) Tames Rietdijk (Nederlands) (moderator) Managing Partner, BusinessForensics
(Nederlands) Ulrich Dorndorf (Nederlands) Chief Technical Officer, INFORM
Founding Partner: Rabobank
14:15 - 16:00

Integrity in hard times

(Nederlands) Intro
(Nederlands) Peter van Ingen (Nederlands) programmadirecteur, Stichting Fraude Film Festival
(Nederlands) Film
(Nederlands) Menschliches Versagen (DU/NL)
(Nederlands) Q&A
(Nederlands) Anouschka Laheij (Nederlands) (moderator) Politicoloog, psycholoog en gespreksleider
(Nederlands) Nick van Buitenen (Nederlands) Notaris, Van Grafhorst Notarissen
(Nederlands) Raymund Schutz (Nederlands) Historicus
Founding Partner: Fortress
16.30 -17.30

Our daily food

(Nederlands) Intro
(Nederlands) Joël Broekaert (Nederlands) Culinair columnist en restaurantrecensent, Vrij Nederland en NRC Handelsblad
(Nederlands) Interview
(Nederlands) Joël Broekaert (Nederlands) (moderator) Culinair columnist en restaurantrecensent, Vrij Nederland en NRC Handelsblad
(Nederlands) Roel Stevens (Nederlands) Directeur, NVWA-IOD
(Nederlands) Film
(Nederlands) Die Eierlüge (DU/NL)
(Nederlands) Interview
(Nederlands) Joël Broekaert (Nederlands) (moderator) Culinair columnist en restaurantrecensent, Vrij Nederland en NRC Handelsblad
(Nederlands) Monika Anthes (Nederlands) Onderzoeksjournalist, ARD
(Nederlands) Q&A
(Nederlands) Joël Broekaert (Nederlands) (moderator) Culinair columnist en restaurantrecensent, Vrij Nederland en NRC Handelsblad
(Nederlands) Chris en Marjanne Borren (Nederlands) De Lankerenhof, Biologische pluimveehouderij
(Nederlands) Roel Stevens (Nederlands) Directeur, NVWA-IOD
Founding Partner: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
17:30 - 19:30

Cybercrime (EN)

(Nederlands) Intro
(Nederlands) Hendrik Jan Biemond (Nederlands) Partner en advocaat, Allen & Overy
(Nederlands) Film
(Nederlands) Citizenfour (EN/NL)
(Nederlands) Interview
(Nederlands) Hendrik Jan Biemond (Nederlands) Partner en advocaat, Allen & Overy
(Nederlands) Louis Bladel (Nederlands) Executive Director, FIDS EY, Washington DC | Chief of the FBI's Counterespionage Section, he led the espionage investigations of general David Petraeus and Edward Snowden
Founding Partner: Allen & Overy

Afternoon – A Lab

13:00 - 14:00

The Future of Fraud

(Nederlands) Intro
(Nederlands) Lucas Hendricks (Nederlands) Directeur A Lab
(Nederlands) Film
(Nederlands) The Future of Fraud
(Nederlands) Scenario denken
(Nederlands) Andrea Wiegman (Nederlands) (moderator) Trendwatcher en Foresight Expert, FIOD
(Nederlands) Cees Franke (Nederlands) Co-founder en CEO, Mi8 Marketing
(Nederlands) Marie-Jose Hoefmans (Nederlands) Chief Essential Officer, Schluss
14:15 - 16:00

Will blockchain be able to banish fraud?

(Nederlands) Intro
(Nederlands) Henk van Cann (Nederlands) Co-founder, Blockchain Workspace
(Nederlands) Film
(Nederlands) Kan Blockchain fraude uitbannen?
(Nederlands) Blockchain en Ico's
(Nederlands) Henk van Cann (Nederlands) (moderator) Co-founder, Blockchain Workspace
(Nederlands) Bas Wisselink (Nederlands) Co-founder en trainer, Blockchain Workspace
(Nederlands) Jeroen Mol (Nederlands) Sales and product development, OKComply
(Nederlands) Discussie
(Nederlands) ABN AMRO Bank
(Nederlands) FIOD Belastingdienst
16:30 - 17:30

The seduction

(Nederlands) Intro
(Nederlands) Erik Hoenderkamp
(Nederlands) Film
(Nederlands) De Verleiding
(Nederlands) Verleidingscase
(Nederlands) Erik Hoenderkamp
18:00 - 19:00

The future of fraud

(Nederlands) Intro
(Nederlands) Lucas Hendricks (Nederlands) Directeur A Lab
(Nederlands) Film
(Nederlands) The Future of Fraud
(Nederlands) Scenario denken
(Nederlands) Andrea Wiegman (Nederlands) (moderator) Trendwatcher en Foresight Expert, FIOD
(Nederlands) Cees Franke (Nederlands) Co-founder en CEO, Mi8 Marketing
(Nederlands) Marie-Jose Hoefmans (Nederlands) Chief Essential Officer, Schluss

Evening – Theater 1

19:00 - 20:00

Drinks and buffet

20:00 - 20:30

Award ceremony Anti Fraud Award

(Nederlands) Intro
(Nederlands) Peter van Ingen (Nederlands) Programmadirecteur, Stichting Fraude Film Festival
(Nederlands) Aan het Woord
(Nederlands) Peter Olsthoorn (Nederlands) Onderzoeksjournalist | Winnaar van de Anti Fraude Award 2016
Film
Drie Portretvideo's Genomineerden
(Nederlands) Uitreiking Anti Fraude Award
(Nederlands) Susi Zijderveld (Nederlands) Directeur Risicobeheersing en Lid Raad van Bestuur, NS
20:30 - 22:30

Civil Corruption (EN)

(Nederlands) Intro
(Nederlands) Bernard Hammelburg (Nederlands) Buitenlandcommentator en presentator, BNR Nieuwsradio
(Nederlands) Interview
(Nederlands) Bernard Hammelburg (Nederlands) (moderator) Buitenlandcommentator en presentator, BNR Nieuwsradio
(Nederlands) Henk Hummel (Nederlands) Directeur Opsporing, Rijksrecherche
(Nederlands) Film
(Nederlands) Frank Serpico (EN/NL)
(Nederlands) Interview
(Nederlands) Bernard Hammelburg (Nederlands) (moderator) Buitenlandcommentator en presentator, BNR Nieuwsradio
(Nederlands) Frank Serpico (Nederlands) Oud-agent NYPD, hoofdpersoon ‘ Frank Serpico’
Founding Partners: Institute for Financial Crime - People Intouch
22:30 - 23:00

Borrel

Friday 06 October, 2017

€ 27,00

Morning – Theater 1

08:45 - 11:15

Anti-Corruption in Brasil (EN)

(Nederlands) Intro
(Nederlands) Patrick Ploeger (Nederlands) Partner en advocaat, De Brauw Blackstone Westbroek
(Nederlands) Film
(Nederlands) Polícia Federal: A Lei é Para Todos (EN)
(Nederlands) Q&A
(Nederlands) Patrick Ploeger (Nederlands) (moderator) Partner en advocaat, De Brauw Blackstone Westbroek
(Nederlands) Thomas Bosch (Nederlands) Landelijk coördinerend officier fraude, Functioneel Parket
(Nederlands) Jose Alexandre Neto (Nederlands) Advocaat, Pinheiro Neto Advogados, Brazilië
Founding Partners: Alvarez & Marsal - (Nederlands) De Brauw Blackstone Westbroek
11:30 -12:30

Blockchain, Bitcoins & Ethereum

(Nederlands) Intro
(Nederlands) Peter van Ingen (Nederlands) Programmadirecteur, Stichting Fraude Film Festival
(Nederlands) Film
(Nederlands) The Blockchain and Us (EN/NL)
(Nederlands) Q&A
(Nederlands) Peter van Ingen (Nederlands) (moderator) Programmadirecteur, Stichting Fraude Film Festival
(Nederlands) Wouter van Noort (Nederlands) Redacteur economie en technologie, NRC Media
(Nederlands) Marjan van der Plas (Nederlands) Innovation Manager, ABN AMRO Bank
Founding Partner: ABN AMRO

€27,00

Morning – Theater 2

08:45 - 11:15

Fraud and corruption in the healthcare industry

(Nederlands) Opening
(Nederlands) Marijke Kaptein (Nederlands) Algemeen Directeur BFT | Bestuurslid, Stichting Fraude Film Festival
(Nederlands) Openingsfilmpje
(Nederlands) Intro
(Nederlands) Sharon Gesthuizen (Nederlands) Politica
(Nederlands) Film
(Nederlands) La Fille de Brest (FR/NL)
(Nederlands) Q&A
(Nederlands) Sharon Gesthuizen (Nederlands) (moderator) Politica
(Nederlands) Openbaar Ministerie
(Nederlands) Sylvie Bleker (Nederlands) Senior Director, PwC Forensic Services | Hoogleraar Compliance & Integriteitsmanagement, VU
Founding Partners: Fiod - Openbaar Ministerie
11:30 - 13:00

Misconduct Resilient Organization (EN)

(Nederlands) Intro
(Nederlands) Gerrie Lenting (Nederlands) Partner, Deloitte
(Nederlands) Film
(Nederlands) Crossing the Line (EN/NL)
(Nederlands) Q&A
(Nederlands) Gerrie Lenting (Nederlands) (moderator) Partner, Deloitte
(Nederlands) Kelly Richmond Pope (Nederlands) Director All The Queen's Horses
Founding Partner: Deloitte

€ 27,00

Morning – A Lab

09:30 - 11:00

Will blockchain be able to banish fraud?

(Nederlands) Intro
(Nederlands) Henk van Cann (Nederlands) Co-founder, Blockchain Workspace
(Nederlands) Film
(Nederlands) Kan Blockchain fraude uitbannen?
(Nederlands) Blockchain en Ico's
(Nederlands) Henk van Cann (Nederlands) (moderator) Co-founder, Blockchain Workspace
(Nederlands) Bas Wisselink (Nederlands) Co-founder en trainer, Blockchain Workspace
(Nederlands) Jeroen Mol (Nederlands) Sales and product development, OKComply
(Nederlands) Discussie
(Nederlands) ABN AMRO Bank
(Nederlands) FIOD Belastingdienst
11:30 -12:30

The seduction

(Nederlands) Intro
(Nederlands) Erik Hoenderkamp
(Nederlands) Film
(Nederlands) De Verleiding
(Nederlands) Verleidingscase
(Nederlands) Erik Hoenderkamp

€ 38,00

Afternoon – Theater 1

13:30 -15:30

Cybercrime (EN)

(Nederlands) Intro
(Nederlands) Hendrik Jan Biemond (Nederlands) Partner en advocaat, Allen & Overy
(Nederlands) Film
(Nederlands) Citizenfour (EN/NL)
(Nederlands) Interview
(Nederlands) Hendrik Jan Biemond (Nederlands) Partner en advocaat, Allen & Overy
(Nederlands) Louis Bladel (Nederlands) Executive Director, FIDS EY, Washington DC | Chief of the FBI's Counterespionage Section, he led the espionage investigations of general David Petraeus and Edward Snowden
Founding Partner: Allen & Overy
16:00 - 17:00

De zorgdetectives

(Nederlands) Intro
(Nederlands) Rob Otjens (Nederlands) Eigenaar Fortress Group | Initiatiefnemer Fraude Film Festival
(Nederlands) Film
(Nederlands) De Zorgdetectives (NL/EN)
(Nederlands) Q&A
(Nederlands) Rob Otjens (Nederlands) (moderator) Eigenaar, Fortress Group | Initiatiefnemer Fraude Film Festival
(Nederlands) Nikki van der Westen (Nederlands) Regisseuse, De Zorgdetectives
Founding Partner: Fortress
17:05 - 18:45

Privacy

(Nederlands) Intro
(Nederlands) Martin Visser (Nederlands) Journalist, columnist en econoom, De Financiële Telegraaf
Film
Sneak Preview
Q&A
Martin Visser (moderator) Journalist, columnist en econoom, De Financiële Telegraaf
Jeroen Goudsmit Manager Forensic Services, PwC
SAS (Nederlands) Senior Business Solution Consultant, SAS​
Founding Partner: SAS

€ 38,00

Afternoon – Theater 2

13:30 - 14:30

Our daily food

(Nederlands) Intro
(Nederlands) Joël Broekaert (Nederlands) Culinair columnist en restaurantrecensent, Vrij Nederland en NRC Handelsblad
(Nederlands) Film
(Nederlands) Die Eierlüge (DU/NL)
(Nederlands) Q&A
(Nederlands) Joël Broekaert (Nederlands) (moderator) Culinair columnist en restaurantrecensent, Vrij Nederland en NRC Handelsblad
(Nederlands) Koen Kolodziej (Nederlands) Hoofd afdeling Ontwikkeling en Inlichtingen, NVWA IOD
(Nederlands) Andre Steentjes (Nederlands) Veearts
Founding Partner: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
14:30 - 15:45

Vulnerable infrastructures

(Nederlands) Intro
(Nederlands) Edwin van Andel (Nederlands) Adviseur en hacker, CEO Zerocopter
(Nederlands) Film
(Nederlands) Horizon: The Day The NHS Stopped (EN/NL)
(Nederlands) Q&A
(Nederlands) Edwin van Andel (Nederlands) (moderator) Adviseur en hacker, CEO Zerocopter
(Nederlands) Marijn Schuurbiers (Nederlands) Teamleider Team High Tech Crime, Nationale Politie
(Nederlands) Joost Gijzel (Nederlands) Solution Advisor, DataExpert
Founding Partner: DataExpert
16:00 - 17:00

Theme will be announced shortly

(Nederlands) Intro
(Nederlands) Tames Rietdijk (Nederlands) Managing Partner, BusinessForensics
(Nederlands) Film
(Nederlands) VPRO Tegenlicht: Kwestie van Vertrouwen (NL/EN)
(Nederlands) Q&A
(Nederlands) Tames Rietdijk (Nederlands) (moderator) Managing Partner, BusinessForensics
(Nederlands) William De Bruin (Nederlands) Senior Researcher, VPRO
(Nederlands) Jan Veldsink (Nederlands) Senior adviseur Artificial Intelligence and Security, Rabobank
Founding Partner: Rabobank
17:05 - 18:45

Civil corruption (EN)

(Nederlands) Intro
(Nederlands) Marijke Kaptein (Nederlands) Algemeen Directeur BFT | Bestuurslid, Stichting Fraude Film Festival
(Nederlands) Interview
(Nederlands) Marijke Kaptein (Nederlands) (moderator) Algemeen Directeur BFT | Bestuurslid, Stichting Fraude Film Festival
(Nederlands) Henk Hummel (Nederlands) Directeur Opsporing, Rijksrecherche
(Nederlands) Film
(Nederlands) Frank Serpico (EN/NL)
(Nederlands) Interview
(Nederlands) Marijke Kaptein (Nederlands) (moderator) Algemeen Directeur BFT | Bestuurslid, Stichting Fraude Film Festival
(Nederlands) Frank Serpico (Nederlands) Oud-agent NYPD, hoofdpersoon ‘ Frank Serpico’
Founding Partners: Institute for Financial Crime - People Intouch

€38,00

Afternoon – A Lab

13:30 - 15:30

Will blockchain be able to banish fraud?

(Nederlands) Intro
(Nederlands) Henk van Cann (Nederlands) Co-founder, Blockchain Workspace
(Nederlands) Film
(Nederlands) Kan Blockchain fraude uitbannen?
(Nederlands) Blockchain en Ico's
(Nederlands) Henk van Cann (Nederlands) (moderator) Co-founder, Blockchain Workspace
(Nederlands) Bas Wisselink (Nederlands) Co-founder en trainer, Blockchain Workspace
(Nederlands) Jeroen Mol (Nederlands) Sales and product development, OKComply
(Nederlands) Discussie
(Nederlands) ABN AMRO Bank
(Nederlands) FIOD Belastingdienst
16:00 - 17:00

The Seduction

(Nederlands) Intro
(Nederlands) Erik Hoenderkamp
(Nederlands) Film
(Nederlands) De Verleiding
(Nederlands) Verleidingscase
(Nederlands) Erik Hoenderkamp
17:15 - 18:45

The future of fraud

(Nederlands) Intro
(Nederlands) Lucas Hendricks (Nederlands) Directeur A Lab
(Nederlands) Film
(Nederlands) The Future of Fraud
(Nederlands) Scenario denken
(Nederlands) Andrea Wiegman (Nederlands) (moderator) Trendwatcher en Foresight Expert, FIOD
(Nederlands) Cees Franke (Nederlands) Co-founder en CEO, Mi8 Marketing
(Nederlands) Marie-Jose Hoefmans (Nederlands) Chief Essential Officer, Schluss

About the festival

F-logoOn Thursday October 5th and Friday October 6th, the fourth edition of the Fraud Film Festival took place.

Two full days of movies and documentaries about fraud and its prevention. The festival aims to increase public awareness about fraud and force a change in the trend in the fight against it.

In the Netherlands fraud is not in the daily headlines, nor high levels of corruption. Yet there is more tampering than we may think – or want to see as the truth. Could illusion be concealing reality? Or does fraud feel uncomfortable rather than shocking? This festival is the opportunity to find out.

On Thursday, October 5th, the event was by invitation only. On Friday, October 6th, the festival was open to everyone.

Organization

organisationMission

The Fraud Film Festival Foundation is a non-profit organization dedicated to the organization of a film festival.

During this event, the phenomenon of fraud is being closely looked at from many points of view. Fraud is clearly big business. The earnings are high, the risks are low. By showing movies and documentaries this sensitive subject is made accessible to a large audience.

All the activities the Fraud Film Festival Foundation initiates, arise from this mission: stimulating and increasing (international) awareness on the impact of fraud.

To achieve this, the Fraud Film Festival brings different networks within the public and private sector together. Central aspects of the Festival are showing inspiring documentaries and engaging into critical debates. the Fraud Film Festival will always adopt a neutral and independent position in these debates.


searchVision

In the future, the Fraud Film Festival Foundation has a vision to act as an international platform in the field of fraud, in which the Fraud Film Festival is an annual returning event.

 

The aim is to create a larger festival each year, in a both qualitative and quantitative (more partners, more public) way, to be able to bring the goal of the Foundation closer.

The Board

Stichting Fraude Film Festival

RSIN8540.52.410


Arthur de Groot (chairman)

fff arthur de groot

Arthur de Groot has been working as a forensic accountant and judicial expert in the field of fraud prevention over 30 years. At first with the Centrale Recherche Informatiedienst (CRI) in The Hague, later on at Ernst & Young and as a partner at Deloitte. He is also the initiator and managing director of the Institute for Financial Crime in The Hague, founded in 2015, which is a research institute that focuses on innovation in the fields of fraud prevention and corruption prevention.

Arthur has a lot of experience in setting up education and training sessions on forensic issues. He has been Chairman of the Fraud Film Festival since 2014.

Deloitte Forensic & Dispute Services
IFFC


Jantien Heimel (treasurer)

fff jantien heimel

Jantien is Head Internal Audit Netherlands at the Vattenfall Group which is the parent company of energy provider Nuon. Among other things, she is responsible for coordinating incident issues within Vattenfall. Before that she was manager at Ernst & Young Security & Integrity Services. Until mid 2013 Jantien has been Chairman of the Board of the Dutch department of the Association of Certified Fraud Examiners (ACFE). In addition, Jantien is Treasurer and Vice Chairman of the Institute of Internal Auditors Nederland.

Nuon


Rob Otjens (secretary)

fff rob otjens

Rob is the initiator of the Fraud Film Festival, Secretary of the Foundation and Managing Director of Fortress Group. Fortress Group exists of two companies: Fortress Staffing Services BV and Fortress Academy BV. Fortress Staffing specializes in recruitment, contracting and interim management in the field of security and fraud- risk management. Fortress Academy develops and provides training programs in the field of security and fraud- risk management.

Previously Rob was District Manager at Securicor and with Adecco Personeelsdiensten.

Fortress


Marijke Kaptein (member of the board)

marijke kaptein

Marijke Kaptein has extensive experience in the investigation and prosecution of criminal cases. She has worked as a deputy director of FIOD and is now managing director of Bureau Financieel Toezicht. In addition, she has been Chairman of an art gallery the past 20 years. She is also fond of movies. The combination of fraud, art and movies has made her enthusiastic for the Fraud Film Festival from the very beginning. After all, movies and documentaries have the possibility to tell the story in a more intrusive way, and from a different perspective. And fraud knows many stories. On greed, boundaries, indolence and resourcefulness. It’s about people. About us.

During the first two editions Marijke participated in a Q&A with Peter van Ingen. As of May 2016, she is member of the Board of the FFF. She hopes she can use her knowledge, management experience and her resources for this beautiful Festival.

FIOD Belastingdienst 

ANBI Status

Mission and strategy

The Fraud Film Festival Foundation is a non-profit organization committed to organizing a film festival. During this event, the phenomenon of fraud is being closely looked at in many ways. Fraud is clearly big business. The earnings are high, the risks are low. By showing movies and documentaries, this ‘sensitive’ subject can be brought to the attention of a large audience.

All the activities that the Fraud Film Festival initiates arise from this mission: stimulating and increasing (international) awareness on the impact of fraud.

The Fraud Film Festival seeks to achieve its goals by:

 1. organization a leading film festival that appeals to both fraud fighters and the general public;
 2. ensuring interaction between audience and fraud experts after each film screening;
 3. providing background information on the various topics and corresponding films;
 4. creating as much media attention as possible on the phenomenon of fraud;
 5. donating to a talented filmmaker with the mission to produce a short film;
 6. recruiting founding partners to be able to achieve the above.

Vision

In the future, the Fraud Film Festival Foundation has a vision to act as an international platform in the field of fraud, in which the Fraud Film Festival is an annual returning event. The aim is to create a larger festival each year in a both qualitative and quantitative (more partners, more public) way, to bring the goal of the Foundation closer.


Target audience

The target audience of the Fraud Film Festival are professionals who deal with the prevention of fraud and corruption on the one hand, and the large audience (such as professionals on documentaries, documentary lovers and (cinema) students) who are interested in the subject, on the other.


Remuneration policy

The Board of the Fraud Film Festival Foundation contributes voluntarily.


Financial statements

Jaarrekening 2014

Jaarrekening 2015

Jaarrekening 2016

Anti Fraude Award

eye

During the Fraud Film Festival on October 5th 2017, the Anti Fraud Award will be awarded for the fourth time. Last year, the award was granted to research journalist Peter Olsthoorn. Who or what would be a worthy successor according to you?

The Award

The Anti Fraud Award is meant as a way of appreciation to a person, an organization, or an initiative for a proven ability in the prevention of fraud, and therefore being an example and a source of inspiration to others.

The Anti Fraud Award is being awarded yearly to a person or organization who or which has made a special contribution in the prevention of fraud. The award is an initiative of the Fraud Film Festival Foundation. Each year the award winner is selected by a panel of experts amongst nominations, and notable and successful fraud initiatives. Everyone, both individuals and organizations, can be nominated for this award.


Nominations

Everyone, both individuals and organizations, can be nominated for this award. A nomination will be reviewed by an Expert Committee on the following two criteria:

The nominee:

 • Has made a clear distinction in the field of fraud prevention
 • Is an inspiration to others

When making a choice, the Expert Committee will look at the field of fraud in the broadest sense: an intentional act by one or more persons in which deception is used to obtain an unjust advantage.

Regarding the qualification of being ‘distinctive’, it is taken into account whether the person, the organization or the initiative:

 • is effective and proactive in the fight against fraud:
 • is able to reach and set a large audience in motion;
 •  delivers a proven contribution to a resilient society

Excluded are:
• Organizers (Steering Committee) of the Fraud Film Festival,
• Directors of the Fraud Film Festival Foundation,
• Members of the Expert Committee,
• Secretary Employees AFA / Expert Committee;

Partners of the Fraud Film Festival can be eligible for nomination.

You can send your nomination to: info@fraudefilmfestival.nl. Don’t forget to include a motivation why you think that this candidate should win the Award. We are looking forward to receiving your nominations!

Longlist 2016

De longlist van de Anti Fraude Award 2016 is bekend! Deze fraudebestrijders en fraude-initiatieven maken dit jaar kans op (een nominatie voor) de Anti Fraude Award:

ECP/Marjolijn Bonthuis

Omdat het ECP,  zich sinds 2009 richt op een betrouwbare informatiesamenleving en zich inzet  om burgers, overheid en bedrijfsleven bewust te maken van het belang van digitale veiligheid. En met succes. Onlangs is adjunct Directeur Marjolijn Bonthuis door de internationale WiCS (Women in Cyber Security Foundation) gekozen als cybersecurity vrouw van het jaar 2016.


Stichting Opgelet op Internet

Omdat de Stichting Opgelet op Internet volledig wordt gerund door vrijwilligers en de website met 31.736 leden bijzonder succesvol is. Niet alleen worden regelmatig webshops offline gehaald, ook zoeken ze proactief de samenwerking met publieke en private partijen, waaronder bijv. Team High Tech Crime en het Landelijk meldpunt Internet Oplichting.


Antoine Deltour en Raphaël Halet

Omdat deze twee Franse klokkenluiders in 2011 geheime belastingdeals onthulden en vervolgens aangeklaagd en veroordeeld. Hun onthullingen, bekend als het  LuxLeaks-schandaal hebben tot diepgaande discussies geleidt; hun veroordeling tot grote publieke verontwaardiging.


Nationaal Cyber Security Centrum

Omdat het de missie van het NCSC is om bij te dragen aan het vergroten van de weerbaarheid van de Nederlandse samenleving in het digitale domein. Het NCSC deelt kennis en opgedane ervaring met publieke en private partijen. Binnen Nederland, maar ook Internationaal.


FIOD

Omdat de resultaten van het FIOD vorig jaar al hebben geleidt tot een AFA nominatie. Maar ook daarna volgden de successen zich in rap tempo op en zijn ze bijna wekelijks in het nieuws. Hun aanpak is zeer effectief, mede omdat het gericht is op het afpakken van vermogen.


Fraudehelpdesk

Omdat de Fraudehelpdesk een steeds groter publiek bereikt en daarmee actief bijdraagt aan een weerbare samenleving.  Op de website verschijnen bijna dagelijks nieuwe waarschuwingen tegen actuele fraudevormen. De Fraudehelpdesk is zeer bekend bij het grote publiek en de website wordt dan ook goed bezocht.


Peter Olsthoorn

Omdat deze onderzoeksjournalist een vooruitstrevend  working paper, t.w. Big Data voor fraudebestrijding,  heeft geschreven als achtergrondstudie voor het project big data, privacy en veiligheid. Het doel is om effectiever te kunnen optreden tegen fraude.


Opgelicht?! App

Omdat deze gratis app de weg naar het grote publiek heeft gevonden. De app bevat korte, bondige berichten met bijzonder informatieve waarschuwingen tegen actuele fraudevormen.


Stichting ICTU

Omdat hun landelijke aanpak “adreskwaliteit” veel fraudes in de keten helpt voorkomen. Ook werkt ICTU mee aan de ontwikkeling van het BSN-koppelregister  voor de inzet van private authenticatiemiddelen in het publieke domein. Daarnaast richten zij zich  ook op processen die helpen vooruit te kijken naar wat mogelijk op de keten afkomt, zoals een experiment met ‘datamining’ om nieuwe risicoprofielen en -indicatoren te
ontdekken.”


Foodwatch NL

Omdat Foodwatch opkomt voor eerlijk en veilig voedsel. De eerste grote campagne “misleid” waarbij misleidende marketingtrucs werden onthuld werd een groot succes.


International Management Forum

Omdat het IMF bijdraagt aan de bestrijding van fraude door het ontwikkelen van een groot aantal opleidingen, masterclasses en cursussen op het gebied van cyber security.


Website en App van Bijzonder Strafrecht

Omdat de website en de gratis app dagelijks  de “lessons learned” publiceert op het gebied van financieel economisch strafrecht. En daarnaast ook op het gebied van anti-corruptie, crime-tech en faillissementsfraude.


Bas van Dorst/SmartProtect

Omdat hij SmartProtect heeft bedacht en ontwikkeld, een  nuttige (gratis) app  die je waarschuwt als je wordt opgelicht. Met dit idee werd hij samen met zijn team onlangs de terechte winnaar van de Startup Days Tilburg. Een bijzonder initiatief, gebaseerd op zijn eigen ervaring met internetfraude.


Stichting Anti Doping Autoriteit Nederland/Herman Ram

Omdat deze onafhankelijke organisatie al jaren een strijd voert voor een doping vrije sport. Herman Ram durft als boegbeeld van deze autoriteit duidelijk stelling te nemen tegen elke vorm van  dopingfraude.  De wijze waarop hij dit doet getuigt van veel durf en lef.


Betaalvereniging Nederland

Omdat een veilig en goed werkend betalingsverkeer van groot belang is voor de samenleving. Naast het doen van analyses en onderzoeken, draagt de Betaalvereniging NL succesvol bij aan het vergroten van de weerbaarheid van de burgers, o.a. met de campagne “hang op, klik weg en bel uw bank”. 


Huis voor Klokkenluiders

Omdat dit initiatief sinds kort een vertrouwelijk platform biedt voor het melden van misstanden.  De organisatie is onafhankelijk en biedt met gratis advies en hulp, een lage drempel aan mensen die een werk gerelateerde  misstand willen melden.


Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV)

Omdat uit cijfers van het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV) jaar na jaar blijkt dat verzekeraars miljoenen euro besparen door een effectieve aanpak van fraude. Dat blijkt ook weer over de cijfers in 2015. In dat jaar  werden 10% meer fraudemeldingen ontvangen.

Anti Fraud Award 2015

On Thursday October 8th, Transparency International Netherlands has won the Anti Fraud Award 2015. The Expert Committee had chosen 3 nominees from 20 submissions who had a chance to winning the Anti Fraud Award on October 8th during the Fraud Film Festival in 2015. The nominees were:

The FIOD, Transparency International and the NRC Handelsblad. The independent Expert Committee has awarded the Award to Transparancy International due to its unbridled ambition and visibility, which makes it a tough opponent to corrupt parties anywhere in the world.

The bronze coloured award has been especially designed by the famous artist Jeroen Spijker and symbolizes ‘alertness’.

The three nominees are selected from a longlist of many selected fraud fighters and fraud initiatives in our country.

 • ZEMBLA
 • Opsporing verzocht
 • ECP Platform for Information Society
 • Johanna Reddingius
 • Fraud team of the National Service of Identity data
 • Bob Hoogenboom
 • National Cyber Security Center
 • Belastingdienst / FIOD
 • Information and Expertise Center
 • VARA’s RAMBAM
 • NL Confidential
 • Fraud Helpdesk
 • Nederland ICT
 • Alert Online
 • Stichting Fraude Aanpak Detailhandel
 • Transparency International Netherlands
 • NRC Handelsblad
 • DSW Zorgverzekeraar
 • Verbond van Verzekeraars/CBV

Anti Fraud Award 2014

The first Anti Fraud Award has been awarded during the first edition of the Fraud Film Festival to the television program Opgelicht?!

The television program has been selected amongst the nominees that had been put forward by the partners. The Expert Committee believes that Opgelicht?! has clearly distinguished itself in preventing fraud in every way, and is an example and inspiration to others. Objective, independent and innovative, is the Expert Committee opinion.

Besides that, the Expert Committee praises the television program for indiscriminately bringing shady affairs to ljght, and warning citizens and companies against all forms of fraud.

Expert Comité

An independent Expert Committee reviews the nominations and selects the winner. Three nominees  and one winner are selected from a longlist of 20 candidates. The Expert Committee consists of the following persons:

Adriaan van Dorp (Chariman)

fff adriaan van dorp

Adriaan van Dorp is director Security & Intelligence Management and member of the ABN AMRO Bank Management Group. He manages a team that is engaged in research into various forms of financial crime. Before that he used to work in management positions at the Amsterdam-Amstelland police and the National Police. There he manages the Intelligence Unit of the National Investigation. After his studies on the Police Academy he graduates as an organizational anthropologist. Perhaps that explains his focus on a resilient society, changes in culture and leadership. Adriaan focuses on a sustainable financial industry that pursues integrity, transparency and simplicity.

ABN AMRO


André Brantjes (Member)

fraude film festival andre brantjes

André Brantjes has been a lawyer since 1987 in labor, business and sports law with an office in Amsterdam and a Dutch Desk in Boston. He represents the interests of (inter) national companies, athletes and sports federations. From the Boston office he assists companies and startups that are considering investing in the Netherlands.

He is known as an advocate of the Professional Football Coaches and Michael Rasmussen. Next to that, he is an arbitrator for the sports tribunal in Lausanne, where disciplinary, transfer and doping cases on match fixing and disputes are being settled (biting incident Suárez, Claudia Pechstein).

Brantjes Advocaten Amsterdam


Inge-Lisa Toxopeus-De Vries (Member)

fraude film festival inge lisa toxopeus

Inge-Lisa is a certified public accountant. She is a specialist in fraud investigation and calculation of financial loss. She has worked for the Big Four for fifteen years, and in advocacy. She bridges the gap between law and accountancy. Next to executing research, Inge-Lisa is actively involved in education. She is also involved in the postgraduate studies Forensic Financial Expert at the Erasmus University. Besides that, Inge-Lisa gives lectures to lawyers, trustees and magistrates on: financial analysis, reading financial statements and financial losses.

Hermes Advisory & Firm Onderwijs


Ronald Prins (Lid)

prins

In 1995, Ronald graduates in mathematics from the Technical University of Delft. His career starts at the department of digital technology of the NFI. His expertise: encryption. He has a prominent role in decrypting security measures which are encountered by law enforcement.

In 1999 he founds Fox-IT with Menno van der Marel. Fox-IT has a crucial role in Dutch cyber security. The company develops equipment for the protection of state secrets, performs digital investigation of integrity and fraud offenses, and protects government and businesses. Fox-IT is regularly in the news, to explain security issues for example.

Fox-IT


Artist Jeroen Spijker

The Anti Fraud Award has been designed and made by the famous artist Jeroen Spijker. In the below video he explains his design.

The Anti Fraud Award originates from the conception of alertness. It is a human eye with slight characteristics of a hawk’s eye. The hawk is circling around to get a clear overview. The award has a front side and a back side. You need eyes in the back of your head to be able to see everything. That is why it is a left and a right eye. You need to have both eyes open. It also has the meaning not to turn a blind eye, but to communicate from a moral compass, ask questions, and try to turn the tide.

Please see the website for more informatie on Jeroen Spijker.

In de media

questionHet Fraude Film Festival is met regelmaat in de media terug te vinden. Komt u het FFF tegen in de media, laat het ons dan weten via info@fraudefilmfestival.nl


 

FFF op de radio


FFF in beeld

_MG_9651b (2) (1)

Archief

Sfeerimpressies, toespraken ministers, genomineerden Anti Fraude Award

Openingsfilmpje Fraude Film Festival 2017 – LuckyTV

Genomineerde Anti Fraude Award 2017 – Team High Tech Crime

Genomineerde Anti Fraude Award 2017 – GDI Foundation

Genomineerde Anti Fraude Award 2017 – Follow the Money

Videoboodschap minister Van der Steur Fraude Film Festival 2016

Trailer Fraude Film Festival 2016

Videoboodschap minister Van der Steur Fraude Film Festival 2015

Videoboodschap Minister Opstelten Fraude Film Festival 2014

Sfeerimpressie Fraude Film Festival 2015

Genomineerde Anti Fraude Award 2015 – NRC

Sfeerimpressie Fraude Film Festival 2014

Genomineerde Anti Fraude Award 2015 – Transparency International Nederland

Genomineerde Anti Fraude Award 2015 – FIOD

Kunstenaar Anti Fraude Award – Jeroen Spijker

 

Location

A Festival that wishes to inspire, needs an appropriate setting. That is why the Fraud Film Festival takes place in Holland’s most beautiful movie theatre: EYE. With an amazing view on the IJ and the skyline of Amsterdam.

Due to limited parking, we advise you to travel by public transportation.


eye-black

IJpromenade 1
1031 KT Amsterdam
020 – 5891400
https://www.eyefilm.nl/

Inschrijven nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

* Verplicht


Achternaam


Wilt u in contact komen met de organisatie van het Fraude Film Festival? Stuur dan een e-mail naar info@fraudefilmfestival.nl

Stichting Fraude Film Festival
Adriaan Dortsmanplein 3
1411 RC Naarden

RSIN/Fiscaal nummer: 854052410

Partners: