Anti Fraude Award

Tijdens het Fraude Film Festival 2018 wordt voor de vijfde keer de Anti Fraude Award uitgereikt.

De Award

De Anti Fraude Award is bedoeld als blijk van waardering voor een persoon, een organisatie of een initiatief die of dat zich aantoonbaar heeft onderscheiden bij de bestrijding van fraude en daarmee een voorbeeldfunctie en een bron van inspiratie is voor anderen.

De Anti Fraude Award wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon of organisatie dat zich op bijzondere wijze heeft ingezet voor de bestrijding van fraude. De prijs is een initiatief van de stichting Fraude Film Festival. De winnaar van de award wordt ieder jaar geselecteerd uit nominaties en opvallende en succesvolle fraude initiatieven. Iedereen, individuen en organisaties, kunnen worden voorgedragen voor deze prijs. 


Nominaties

Iedereen kan voor deze prijs worden voorgedragen, zowel individuen en organisatiesEen ontvangen nominatie wordt door een Expert Comité beoordeeld op de volgende twee criteria:

De genomineerde

  • Heeft zich aantoonbaar onderscheiden op het gebied van fraudebestrijding
  • Is een inspiratie voor anderen

Bij de keuze laat het Expert Comité zich leiden door fraude in de breedste zin van het woord: een opzettelijke handeling door één of meer personen waarbij misleiding wordt gebruikt om een onrechtmatig voordeel te behalen.

Voor wat betreft de kwalificatie “onderscheidend” wordt meegewogen of de persoon, de organisatie of het initiatief:

  • effectief en proactief is bij het bestrijden van fraude;
  • in staat is een breed publiek te bereiken en in beweging te krijgen;
  • een aantoonbare bijdrage levert aan een weerbare samenleving.

Uitgesloten zijn

  • Organisatoren (Stuurgroep) van het Fraude Film Festival,
  • Bestuurders van de Stichting Fraude Filmfestival,
  • Leden van het Expert Comité,
  • Secretariaatsmedewerkers AFA/Expert Comité

Partners van het Fraude Film Festival kunnen wel voor een nominatie in aanmerking komen.

Jouw nominatie kun hier indienen. Vertel ons vooral ook waarom deze kandidaat volgens jou kans moet maken op de Award. We zien ernaar uit jullie nominaties te ontvangen!