Arthur de Groot

Arthur de Groot

Arthur de Groot

is bijna 40 jaar als forensisch accountant en gerechtelijk deskundige werkzaam in de fraudebestrijding, eerst bij de overheid (Centrale Recherche Informatiedienst) Den Haag, en vanaf 1997 als (inmiddels gepensioneerd) partner bij Deloitte. Hij is tevens initiatiefnemer en directeur van het in 2015 opgerichte en in Den Haag gevestigde Institute for Financial Crime, een kennisinstituut gericht op de innovatie van fraude- en corruptiebestrijding.

Arthur heeft veel ervaring met het opzetten van forensic opleidingen en trainingen. Sinds 2014 is hij voorzitter van het Fraude Film Festival.

Arthur de Groot