Indiening en aanvraag

Uw aanvraag dient uiterlijk op 9 juni om 17.00 uur in één PDF-bestand (één bestand, inclusief alle bijlagen) door het Fraude Film Festival te zijn ontvangen op aanmoedigingsprijs@fraudefilmfestival.nl.

Aanvragers die dit wensen kunnen tevens (naast de als één PDF ingediende aanvraag) de aanvraag of delen daarvan voor 9 juni 17.00 uur in vijfvoud in hardcopy inleveren op het volgende adres: Adriaan Dortsmanplein 3, 1411 RC Naarden-Vesting. De adviseurs van het Fraude Film Festival zullen in dat geval naast de digitale versie ook (dat deel van) de aanvraag in hardcopy in beoordeling nemen.

Na ontvangst van de complete aanvraag stuurt de Stichting Fraude Film Festival een bevestiging daarvan per e-mail.

De aanvraag dient te worden voorafgegaan door een heldere inhoudsopgave met paginanummering en te bestaan uit de punten omschreven in deze pdf.

3 & 4 okt
Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Meer informatie