Interview met programmadirecteur Peter van Ingen

De komende weken tot het festival delen we iedere week een interview met één van de betrokkenen of special guests van het festival. Deze eerste week het woord aan programmadirecteur Peter van Ingen. Sinds de eerste editie is hij verantwoordelijk voor de samenstelling van het programma. Wat is zijn fascinatie met fraude? Hoe stelt hij het programma samen? En wat maakt deze editie zo uniek? Lees het volledige interview:


Maatschappelijke ondermijning: “Er is geen plaats delict, er is geen lijk”

Peter van Ingen over FFF2018

Peter van Ingen is programmadirecteur van het Fraude Film Festival. Sinds de eerste editie is hij verantwoordelijk voor de samenstelling van het programma.

Van Ingen’s fascinatie voor het fenomeen fraude betreft vooral het menselijk gedrag dat bij fraudepleging hoort; waarom en hoe zoeken mensen de grenzen van het oorbare op, of overschrijden die zelfs. “Wat mij intrigeert is de onmetelijke creativiteit van het menselijke brein ook in het geval fraude en corruptie. En daarnaast de wijze waarop fraudeurs zo vaak hun frauduleuze daden goed weten te praten en met hun geweten in het reine weten te komen.”

De selectie

Sinds de oprichting van het Fraude Film Festival in 2013 kiest Peter van Ingen in samenspraak met de partners jaarlijks een aantal actuele onderwerpen en selecteert hij vervolgens met een klein team van o.a. oud-VPRO-collega’s het filmfestival-programma. Daarna zoekt hij geschikte experts uit op het gebied van fraude en corruptie voor de debatten na de filmvertoningen. Van groot belang voor Van Ingen bij het selecteren van films is, dat ze zonder uitzondering, van goede kwaliteit zijn en dat ze nieuwe inzichten verschaffen op het gebied van fraude en corruptie. De films moeten vooral een goed debat en veel discussie oproepen. “Er is mij geen event bekend waar zoveel collega-concurrenten een bijdrage leveren aan een dergelijk onderwerp. Uniek is de vertegenwoordiging van het bedrijfsleven, banken, opsporingsdiensten, advocatenkantoren, de accountancy, als ook de wetenschap. Het toont aan hoezeer bij  deze professionals – onze partners en de deelnemers van het Festival – het grote maatschappelijke belang wordt ingezien van de bestrijding van fraude en corruptie.

In toenemende mate tonen de jaarlijkse edities van het Fraude Film Festival aan hoe film een ideaal medium blijkt voor de uiteenlopende experts op dit terrein. Zowel bij de partners als bij het aanwezige publiek. Tijdens debatten na de filmvertoningen en zeker ook tijdens de gesprekken  in de wandelgangen komen deelnemers tot verdieping van de problematiek en ontstaan veelal nieuwe, vaak verrassende inzichten.

Steeds vaker worden wij gevraagd ook door het jaar heen, om binnen bedrijven via een filmvertoning interne discussies te organiseren over compliance en hoe om te gaan met frauduleus gedrag.”

Ondermijning

FFF2018 is voor het FFF een jubileum-editie: “We bestaan 5 jaar. Het programma dit jaar is niet per se beter of interessanter dan dat van de voorafgaande jaren, wel is het internationaler karakter. Er zijn dit jaar meer buitenlandse deelnemers. Dit jaar is er meer focus op het ondermijnende karakter van fraude en corruptie. Het ondermijnende zit hem in het feit dat fraude  onzichtbaar is. Uit de vele gesprekken die ik voer met de partners van het FFF, blijkt verontrusting: de ondermijning van de rechtstaat is een steeds urgenter probleem. Waar bij een moordzaak sprake is van een lijk en bij drugscriminaliteit van ontdekte wietplantages of drugslaboratoria, is fraude een onzichtbaar fenomeen. Er is geen plaats delict, er ligt geen lijk. Reden waarom de politiek gemakkelijker maatregelen neemt tegen de eerste twee en daarbij fraude en corruptie niet als hoge prioriteit ziet.

In deze 5e editie van het FFF gaan we ondermijning nadrukkelijk voor het voetlicht brengen, want hoewel onzichtbaar op straat, het is enorm ontwrichtend.”

Jonge generatie fraudebestrijders

“Toen wij vijf jaar geleden startten met het Fraude Film Festival, was ik in de veronderstelling dat Nederland niet zo’n frauduleus land was en maar ook dat we achterliepen op het gebied van fraude. Op het FFF blijkt ieder jaar weer dat wij ‘frontrunners’ zijn op het gebied van fraude-opsporing en -bestrijding, ook wat betreft data-analyse en hightech. Daarom zijn  steeds meer buitenlandse gasten erin geïnteresseerd een bijdrage te leveren. Het FFF zet fraudebestrijding en -opsporing in Nederland in een internationale context. Dat doen we door de diverse films die we laten zien en door de interactieve bijeenkomsten in het A-Lab. Vooral de jongere generatie medewerkers van onze partners laten daar zien en beleven wat de laatste ontwikkelingen zijn op het gebied van o.a. data- en gedragsanalyse”

Donderdag 26 juli 2018             Rogier Nebbeling

 

4 & 5 okt
Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Meer informatie