Jantien Heimel

Jantien Heimel okt2018

Jantien Heimel

is sinds de start van het festival in 2014 penningmeester van de stichting Fraude Film Festival. “Films en documentaires kunnen een krachtige blik op misstanden in de samenleving geven. Dit jaar slaan we helaas een jaartje over als festival en ik kijk daarom des te meer uit naar de volgende editie. Bezoekers van het fraude film festival gaan op een andere wijze met elkaar in gesprek dan zonder die documentaires het geval zou zijn. Die ontmoetingen en gesprekken zijn belangrijk; publieke en private fraudebestrijders die samen ervaringen uitwisselen. Zo geven we invulling aan de doelen van de stichting: het maatschappelijk bewustzijn omtrent fraude te vergroten en de samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven te versterken om fraude effectief te bestrijden.

Het Fraude Film Festival betekent voor mij persoonlijk: me heerlijk verbazen en opwinden over allerhande fraudes die aan bod komen, en daarvan leren, als mens en als fraudeonderzoeker. Daarnaast staat het bijpraten met fraudebestrijders op die dagen centraal. Film kijken is efficiënt leren en tegelijk relaxed genieten. Wat een energie gaat daar van uit! Mijn persoonlijk mantra – als kritische auditor en fraudeonderzoeker is ‘een goed verhaal is niet altijd ook een waar verhaal’ en dat wordt steeds weer zo duidelijk in de films en documentaires op het festival.”

Jantien is hoofd Internal Audit Netherlands bij energiemaatschappij Vattenfall. Vanuit die rol is onder andere verantwoordelijk voor de coördinatie van incidentonderzoeken binnen Vattenfall. Daarvoor was zij manager bij Ernst & Young Security & Integrity Services. Daarnaast is Jantien voorzitter van het Instituut van Internal Auditors Nederland (IIA NL). Eerder was Jantien voorzitter van de Nederlandse afdeling van de Association of Certified Fraud Examiners (ACFE).

Jantien Heimel