Lab sessies 2019

Naast de filmvertoningen in EYE hebben we dit jaar ook weer een programma in A Lab. In samenwerking met een aantal partners organiseert het Fraude Film Festival dit jaar vier interactieve LAB sessies die qua onderwerpen en thema’s aansluiten bij de programmering en thema’s in EYE. De LA

B-sessies zijn op zichzelf staande interactieve workshops, terwijl in de Break-out sessies een bepaald thema verder wordt uitgediept, vaak naar aanleiding van een film.


A Lab is de broedplaats waarbij creativiteit, technologie en sociale relevantie bij elkaar komen. Het experiment staat hierbij centraal. Zo’n 300 creatieve members zijn hier dagelijks mee bezig in het voormalige grootlaboratorium van Shell. A Lab en een aantal van haar members zijn partner van het Fraude Film Festival.

Het A Lab bevindt zich tegenover het Eye Filmmuseum

Verwacht een prikkelend programma waarbij beleving centraal staat. We zien je graag in het (A) Lab.


Mestfraude: “When the Shit Hits the Fan”

Tijd: 9.00 – 10.00 uur
Partner: NVWA

Waarom is het zo moeilijk voor boeren om te voldoen aan de wet op het toepassen van mest? Hoe handhaaft u de wet in een sector met een hoge regeldruk en een lage acceptatie van deze wetten?
Tijdens deze sessie zullen we onderzoeken waarom het zo moeilijk is om water, klimaat, bodem en biodiversiteit te beschermen tegen de schadelijke effecten van mest in Nederland.
Welke (geo) politieke, economische, culturele en sociale mechanismen zijn betrokken bij mestfraude in Nederland?

In deze workshop georganiseerd door het Openbaar Ministerie en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit kijken we verder dan de veehouderij in Nederland, aangezien de problemen met mest niet beperkt zijn tot Nederland.


Hidden Traces Online

Tijd donderdag : 10.30 – 12.00 uur
Tijd vrijdag : 10.25 – 11.55 uur
Partner: DataExpert

In deze sessie maakt u kennis met de aanpak van verschillende instanties en bestuursorganen met betrekking tot de handhaving van zware criminaliteit-zaken door het gebruik van open source-informatie in combinatie met bestaande (eigen) gegevens. Welke methoden gebruiken ze om waardevolle informatie uit dat soort gegevens te halen, deels door het gebruik van open source-gegevens en het Darkweb. Laat u inspireren door deze manier van werken die door de regio Brabant Zeeland wordt toegepast in de strijd tegen subversieve criminaliteit en ontdek wat toegang tot het Darkweb zou kunnen toevoegen aan uw onderzoek.


College “Moderne Slavernij”

Tijd donderdag : 13.30 – 14.30 uur
Tijd vrijdag : 13.25 – 14.25 uur
Partner: ABN Amro

Volgens de Nederlandse wetgeving wordt mensenhandel gedefinieerd als het met geweld werven, vervoeren, verplaatsen, huisvesten of onderdak bieden voor uitbuiting. Personen kunnen crimineel worden uitgebuit (bijvoorbeeld wanneer ze gedwongen worden om te winkeldiefstal te plegen), in de seksindustrie of in andere industrieën, ook wel arbeidsuitbuiting genoemd.

Het voorkomen van arbeidsuitbuiting wordt vaak onderschat in West-Europese landen zoals Nederland. Volgens de Nederlandse Nationaal Rapporteur Mensenhandel zijn er ongeveer 6000 gevallen per jaar, terwijl vorig jaar slechts 141 gevallen werden gemeld door slachtoffers. De onderrapportage van deze misdrijven draagt ​​bij aan de moeilijkheid om indicatoren voor mensenhandel te identificeren.

Voor ABN AMRO betekent het respecteren van mensenrechten allereerst dat we mensenrechtenrisico’s aanpakken in onze eigen bedrijfsvoering en zakelijke relaties. Daarnaast willen we invloed hebben op de samenleving als geheel. Mensenhandel is een misdrijf dat grotendeels afhankelijk is van de toegankelijkheid van financiële diensten, niet alleen voor het witwassen van geld, maar ook voor de financiering van het misdrijf zelf. Als bank moeten we een actieve rol spelen in het vergroten van het bewustzijn van onze klanten en de samenleving in het algemeen over de ernst en omvang van mensenhandel wereldwijd.
Daarom heeft ABN AMRO de krachten gebundeld met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Universiteit van Amsterdam om een ​​nieuwe methode voor gegevensanalyse te ontwikkelen ter bestrijding van mensenhandel en met name arbeidsuitbuiting. Hoe werkt deze publiek-private partnerschap, wat zijn de uitdagingen en wat is de toegevoegde waarde van deze samenwerking? Bovendien moedigen ABN AMRO en het Fraude Film Festival u aan, middels dit college over moderne slaverij, om na te denken over andere wereldwijde uitdagingen die via een soortgelijk partnerschap kunnen worden tegengegaan.


Pressure Cooker: Ontrafel een witwas-schema in 90 minuten

Tijd: 15.15 – 16.45 uur
Partner: PwC

Geen enkel bedrijf wil betrokken zijn bij een witwasprogramma. Desondanks lijkt het aantal witwas-incidenten wereldwijd toe te nemen. Wat kunnen we hiervan leren en wat kunnen we doen om te voorkomen dat we erbij betrokken raken? In deze A LAB-sessie werk je voor een fictief bedrijf dat wordt geconfronteerd met een witwas-schandaal. Onder begeleiding van een analist doorloop je een hypothetisch scenario. Het is aan jou om je hierin te verdiepen. Hoe ga je verder?

Een risicogestuurde aanpak is de sleutel tot succes. U wordt aangemoedigd om relevante bronnen te interpreteren en de juiste vragen te stellen. U krijgt moeilijke keuzes te zien met beperkte informatie. U zult natuurlijk een gezonde dosis gegevens ontvangen, maar wat houdt deze data in? Tijdens en na de game worden best practices besproken en wordt kennis uitgewisseld tussen de deelnemers en de ontwikkelaars van deze A LAB-sessie.

Het Anti Money Laundering Centre (AMLC) van de FIOD en PwC hebben hun krachten gebundeld om deze simulatie te ontwikkelen. Met deze A LAB-sessie willen we kennis delen en het bewustzijn en risicogedreven denken over anti-witwassen vergroten. Natuurlijk zijn we actief op zoek naar jouw inbreng: wat heb je nodig om witwassen effectief te bestrijden en hoe kunnen we je daarmee helpen?

3 & 4 okt
Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Meer informatie