Longlist 2018

De longlist van 2018.

Opgenomen worden op de longlist voor de Anti Fraude Award is natuurlijk al een enorme erkenning en blijk van waardering voor hen die zich bezig houden met de bestrijding van fraude en corruptie. En in 2018 waren dat maar liefst vijfentwintig kansrijke kandidaten. Aan het Expert Comité de moeilijke taak om hieruit een keuze te maken.

Eerdere winnaars van de Anti Fraude Award waren Opgelicht?! in 2014, Transparency International in 2015, Peter Olsthoorn in 2016 en Team High Tech Crime in 2017.

Wie van de vijfentwintig kandidaten mag dit jaar deze prestigieuze award in ontvangst nemen? Dat wordt bekend gemaakt op 4 oktober tijdens het Fraude Film Festival.


Emile Kolthoff

Omdat deze hoogleraar criminologie aan de Open Universiteit en tevens Lector ondermijning aan de Avans Hogeschool niet alleen zijn kennis en ervaring deelt met zijn studenten, maar vooral ook omdat hij in samenwerking met het CCV  deelneemt aan een expertteam, dat specifiek is opgericht ter voorkoming van ondermijning van de lokale politiek. Regelmatig waarschuwt Emile Kolthof in de media of op congressen voor ondermijnende criminaliteit en de verwevenheid van de onderwereld met de bovenwereld.


Meld.nl

Omdat Meld.nl in september 2016 is gelanceerd met het doel om een bijdrage te leveren aan het terugdringen en voorkomen van criminaliteit, fraude, cybercrime en integriteitsschendingen. Sindsdien maakt Meld.nl een explosieve groei door. Meld.nl is een uniek laagdrempelig platform dat burgers en bedrijven stimuleert om criminele voorvallen te melden. Meld.nl zorgt er voor dat de melding bij de juiste bevoegde instantie terecht komt.


Oplichters in het buitenland/Kees van der Spek

Omdat “Oplichters in het buitenland” de Nederlandse reiziger op een geheel eigen wijze waarschuwt tegen diverse oplichtingspraktijken. Programmamaker en presentator Kees van der Spek reist hiervoor af naar diverse landen om met een verborgen camera de oplichters te ontmaskeren. Hij levert daarmee een zichtbare bijdrage aan de weerbaarheid van onwetende reizigers.


Startup Pakkie/Boris Schellekens

Omdat deze start up een belangrijke bijdrage heeft geleverd bij het voorkomen van Internet fraude, door een eenvoudige betaal- en bezorgdienst te ontwikkelen die kopers en verkopers van tweedehandspullen volledige zekerheid biedt. Pakkie is begin 2018 van start gegaan en wordt nu al gebruikt op Marktplaats, Koopplein, Tweedehands.net, diverse veilingsites, Facebook en Instagram. “We zijn in Nederland als een van de weinige C2C-bevoegd door Currence, de betaalvereniging achter iDeal”, aldus Boris Schellekens, “dat betekent dat we ervoor zorgen dat betalingen tussen consumenten veilig zijn dankzij een ‘derdenrekening’ van Pay.nl.”


Studiecentrum voor bedrijf en overheid

Omdat het studiecentrum voor bedrijf en overheid twee jaar in successie organisator is van het congres “ondermijning & georganiseerde criminaliteit”. Op dit congres komen ervaringsdeskundigen en experts werkzaam bij de overheid, wetenschap en het bedrijfsleven bijeen om kennis en ervaring uit te wisselen over de aanpak van ondermijning en georganiseerde criminaliteit.


The Bin Laden-note

Omdat in deze aflevering van de succesvolle Deense documentaire serie OperationX, wordt blootgelegd hoe de Scandinavische bank Nordea criminele wisselkantoren jarenlang voorzag van 500 euro biljetten, die gebruikt werden door drugsbendes voor het witwassen van crimineel geld. De serie OperationX is een productie van Steen Schat-Holm, Mads Bødker and Morten Spiegelhauer voor de Deense TV2.


Joost van Onna

Omdat psycholoog en criminologisch onderzoeker Joost van Onna wetenschappelijk onderzoek heeft gedaan naar wat een fraudeur beweegt. Hiervoor verzamelde hij gegevens van 644 witteboordencriminelen en sprak 26 veroordeelde fraudeurs voor zijn promotieonderzoek blurred lines/ vervagende grenzen. Met zijn proefschrift wil hij een beter inzicht verschaffen in de criminele ontwikkeling van fraudeurs en de factoren die dit proces beïnvloeden en daarmee bedrijven en overheden beter in staat stellen maatregelen te treffen om fraude te voorkomen en bestrijden.


Victor Gevers, GDI Foundation.

Omdat Victor Gevers en de GDI Foundation zich met tomeloze energie inzetten om het internet veiliger te maken, door kwetsbaarheden te detecteren en signaleren zodat deze opgelost kunnen worden. Dit teneinde misbruik te voorkomen. Door hun inzet en expertise heeft GDI Foundation al duizenden ‘responsible disclosure’ meldingen gemaakt in binnen- en buitenland met in veel gevallen een oplossing van de kwetsbaarheid als resultaat. Zelf schrijven ze daarover: “We detect & analyze (high risk) “criminal” opportunities, share the risk & vulnerabilities with everybody, inform the ones who are at risk and give free advice about a solution.”


Bastian Obermayer/Frederik Obermaier

Omdat deze journalisten voor de Süddeutsche Zeitung na de Panama Papers, ook andere dubieuze zaken aan het licht brachten, zoals de Bahama-leaks en Paradise Papers. Ook de deelname aan het Daphne (Caruana Galizia) Project getuigt van durf en een groot doorzettingsvermogen. Deze Maltezer journaliste werd vermoord terwijl ze onderzoek deed naar corruptie. Een groep journalisten besloten onder de naam “forbidden stories” haar werk voort te zetten.


TicketSwap/Hans Ober/Ruud Kamphuis/Frans Roor

Omdat TicketSwap door strenge controles en samenwerking met organisaties, fraude met tweedehands tickets voorkomt. Daarmee biedt het een platform voor veilige koop en verkoop van tickets voor concerten, festivals, sportwedstrijden, theater en dagjes weg.  Het succes vertaalt zich in meer dan 2.700.000 tevreden gebruikers uit 20 verschillende landen.


Summitto/Sascha Jafari

Omdat Summitto een innovatieve oplossing heeft ontwikkeld om BTW carrousel fraude tegen te gaan. Via blockchaintechnologie heeft  deze start-up een systeem bedacht waarin tegenover BTW-verplichtingen virtuele munten staan. In 2017 riepen het ministerie van Economische Zaken en de provincie Groningen de start-up Summitto uit tot winnaar van de blockchain-competitie SBIR (Small Business Innovation Research).


Totta Data Lab/Jesse Luk

Omdat Totta Data Lab zich bezig houdt met data science, waaronder het voorspellen van fraude met bijstandsuitkeringen. Met een algoritme wordt gekeken naar overeenkomstige patronen tussen mensen die in het verleden fraude hebben gepleegd. “Met deze patronen – waar de algoritmes van leren – kunnen we het heden en de toekomst voorspellen”, aldus Jesse Luk, “gemeentes sporen zo’n 1 a 2 fraudegevallen op; wij sporen in hetzelfde onderzoek zo’n 4 a 5 fraudegevallen op”.


Opsporing verzocht

Omdat Opsporing Verzocht al meer dan 35 jaar en meer dan 1.200 uitzendingen nog altijd een significante bijdrage levert aan een veilige samenleving. Onderzoekers van de Erasmus Universiteit hebben onderzocht welke bijdrage dit populaire televisieprogramma levert aan de oplossing van delicten. Gebleken is dat maar liefst 38% van de getoonde opsporingsberichten wordt opgelost.


Ruben van Vreeland/Alex Dings, Bitsensor

Omdat voormalig ethish hacker Ruben van Vreeland en studiegenoot Alex Dings de gemiddelde ontdektijd van een security breuk hebben teruggebracht van 9 maanden naar 50 milliseconden. Dat dit een unieke prestatie is, blijkt wel uit de vele prijzen en erkenning die deze jonge ondernemers mochten ontvangen, zoals de NRC-Liveprijs voor cybersecurity startup of the year, de IBM-prijs voor meest belovende Nederlandse startup, top-10-finalist wereldwijd in het IBM smartcamp-programma (in Silicon Valley). In 2017 werden de oprichters door hét ondernemersplatform voor ambitieuze startups Sprout uitgeroepen tot beste jonge ondernemers van het jaar 2017. En het afgelopen jaar zijn ze tot start-up van het jaar gekozen door Computable, hét platform voor ICT professionals.


Holland Strikes Back/ Alert Online
Omdat Holland Strikes Back experts en professionals op het gebied van cybersecurity bij elkaar brengt met als ambitieuze doelstelling: “het klaarstomen van de volgende generatie security experts”.  Holland Strikes Back is een onderdeel van Alert Online, een gezamenlijk initiatief van overheid, bedrijfsleven en wetenschap om de kennis over online veiligheid te vergroten.


Project Hoge Berg 

Omdat in het project Hoge Berg wordt samengewerkt om criminele erfenissen van geliquideerde kopstukken uit de georganiseerde criminaliteit in beeld te krijgen en vervolgens af te pakken van de nabestaanden. Project Hoge Berg is een samenwerkingsverband tussen het Functioneel Parket, het Arrondissementsparket Amsterdam, Politie Amsterdam en de FIOD, waarbij elke samenwerkingspartner expertise vanuit zijn eigen werkveld levert. De kracht van het project zit in het bij elkaar brengen en bundelen van versplinterde informatie en kennis t.a.v. de materie en de subjecten. Steeds wordt in gezamenlijkheid bezien wat de meest effectieve aanpak is van het betreffende onderzoek en welke wijze van afdoening daarbij past bijvoorbeeld fiscaal, bestuurlijk, strafrechtelijk etc. De tactische en financiële opsporing valt perfect samen. Dat versterkt elkaar en leidt tot een innovatieve manier van opsporen.


Bart de Koning

Omdat freelance journalist Bart de Koning na jaren onderzoek zijn bevindingen heeft gepubliceerd in het boek “vriendjespolitiek, fraude en corruptie in Nederland”.  Met dit boek wil hij een leemte opvullen. Aan de hand van tientallen affaires die Nederland de afgelopen decennia hebben geschokt, laat hij de lezer zien dat Nederland minder netjes is dan we zelf vaak denken. “Het doel is om deze affaires te beschrijven, te duiden en daar lessen uit te trekken”, aldus Bart de Koning.


Surepay

Omdat Surepay als corporate startup van de Rabobank de IBAN-naam check aan banken levert. De bank integreert de check in de online betaalomgeving, waarna de betaler een melding krijgt als de naam die hij invult bij de betaling anders is dan de naam die bekend is bij de bank. Zo kun je controleren of je betaalt aan de juiste persoon of het juiste bedrijf. Dit helpt fraude en vergissingen te voorkomen. Bij de Rabobank die als eerste de naam-nummercontrole heeft ingevoerd, is de fraude met internetbankieren aanzienlijk is gedaald.


Nederlandse Vereniging voor Examens (NVE)

Omdat de NVE als doelstelling heeft om de examenpraktijk in Nederland te verbeteren en alle vormen van examenfraude te bestrijden. Frauderen tijdens een examen bestaat al net zo lang als examineren zelf. Binnen de NVE zet de Werkgroep Fraude zich in voor bewustwording en bestrijding van examenfraude. Daarbij gaat het niet alleen over het bekende spiekbriefje, maar ook kan gedacht worden aan georganiseerde examenfraude, itemdiefstal, ID-fraude, diplomafraude en andere vormen van fraude die de betrouwbaarheid van examens aantasten.


Veilig Internetten.nl

Omdat Veiliginternetten.nl een website biedt waar een ieder in jip en janneke taal, uitleg kan vinden om veilig te internetten. Op deze site staan tips om veilig omgaan met je online privacy, hoe je veilig gebruik maakt van wifi, wat je kunt doen en laten op sociale media, en er wordt uitgelegd hoe je kinderen kunt helpen om veilig online te zijn. Veiliginternetten.nl is een gezamenlijk initiatief van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het ministerie van Justitie en Veiligheid / Nationaal Cyber Security Centrum, ECP | Platform voor de Informatie Samenleving en het bedrijfsleven.


Risicomodel en keurmerk cybersecurity/Martine Hoofwijk (CCV)

Omdat het risicomodel en keurmerk cybersecurity een uniek initiatief is van het CCV en bedoeld om de weerbaarheid ondernemers en leveranciers te vergroten. Het risicomodel moet hen helpen om het risico op een cyberincident beter in te schatten en het levert direct advies op maat. Een keurmerk dient om vast te stellen dat de expert, die wordt ingeschakeld om cybercriminaliteit te voorkomen, betrouwbaar is en je erop kunt vertrouwen dat hij de juiste oplossing biedt. Het streven van het CCV is om in 2019 de eerste versie van het risicomodel en de certificeringsregeling te kunnen testen.


Team CrimeBusterBot/Richard Garsthagen

Omdat Team CrimeBusterBot een automatische bot (Github) heeft ontwikkeld die malafide websites opspoort. Bij de ontwikkeling van deze tool is gebruik gemaakt van de beschikbare datasets van het Kadaster, Politie en SIDN (Stichting Internet Domeinregistratie Nederland). In de toepassing vindt en analyseert een automatische bot malafide websites. Het team CrimeBusterBot won met dit idee de Dutch Open Hackathon 2018. De toepassing is niet gericht op consumenten, maar ondersteunt vooral de Politie en SIDN in hun strijd tegen deze vorm van cybercrime.


Sluipend Gif/Jerôme Lam, Ronald van der Wal, Nicolien Kop

Omdat het boek “sluipend gif” een inkijk geeft in de wereld van de ondermijnende criminaliteit en de aanpak hiervan. Jerome Lam, Ronald van der Wal en Nicolien Kop hebben in opdracht van de Nationale Politie uitgebreid onderzoek gedaan naar ondermijnende criminaliteit en de effecten daarvan. Zij concluderen dat de aanpak niet alleen een zaak is van politie en justitie, maar dat een integrale aanpak vereist waarbij de samenwerking met ketenpartners nodig is. Het boek sluit af met een reeks van ‘next practices’, die handvatten bieden voor een integrale aanpak van ondermijnende criminaliteit.


Hackshield/Tim Murck (Flavour)

Omdat Hackshield kinderen spelenderwijs voorbereid op de gevaren van het digitale domein. De serious game ‘Hack Stevie’ maakt met gamification en storytelling kinderen bewust van de risico’s die het delen van gegevens met zich meebrengt. Kinderen delen dagelijks persoonlijke gegevens, maar realiseren zich de gevaren hiervan niet. Het doel van de game is om kinderen te wapenen tegen cybercrime en bewust te maken over online veiligheid. Inmiddels hebben door een pilot-traject in het landelijke mediawijsheidspel de MediaMasters Game meer dan 20.000 kinderen van 11 en 12 jaar de game gespeeld. Meer dan 8.000 kinderen hebben de game uitgespeeld. “Eindelijk een game die kinderen van hun ouders moeten spelen”, zoals de makers zelf zeggen.


Moniek Bekooij (Belastingdienst/Academie), Johan Suijkerbuijk (FIOD), Paul van Eeden (FIOD) Arthur Buitenhek (FIOD) en Jeroen Hermens (ISZW)

Omdat  zij met elkaar de praktijkgerichte cursussen ‘afpakken’ hebben ontwikkeld, t.w. een basis cursus en een verdiepingscursus voor medewerkers van de BOD-en en regelmatig ook voor politiemensen. Onlangs is een bijzondere pilot afgerond van een leerinterventie ‘afpakken’ door middel van een escaperoom. Het ligt in de bedoeling dat medewerkers van de FIOD en andere BOD-en, en mogelijk ook het Fúnctioneel Parket, deze escaperoom gaan ‘spelen’ in samenhang met het onderwerp ‘veiligheid’. De deelnemers van verschillende onderdelen en organisaties gaan eerst met elkaar de escaperoom ‘afpakken’ spelen en volgen daarna een workshop over ‘veiligheid bij doorzoeking’. Het leerrendement is hoog en de mix van deelnemers is bijzonder goed voor de onderlinge verbinding.