Nieuws

Foto galerij FFF 2018

20/11/2018

Een selectie van de foto’s van het FFF2018. Er volgen later nog meer!

Klik op een foto en blader met uw pijltjestoetsen of links/rechts op de foto.

De foto’s van Fraude Film Festival 2018

15/11/2018

Komende dagen gaan hier alle sfeer-foto’s van 4 en 5 oktober 2018 verschijnen. Houd deze pagina in de gaten!

 


           


 


 

Sfeerimpressie Fraude Film Festival 2018

13/11/2018

Met trots kijken we terug op een enorm succesvolle uitvoering van het Fraude Film Festival 2018. Onze hartelijke dank aan al onze partners en vrijwilligers en alle betrokkenen zonder wie dit niet mogelijk was geweest! Graag tot de volgende editie in 2019; blijf ons volgen!

Geniet (na) met de beelden van de geslaagde lustrum editie:

Winnaar Anti Fraude Award 2018

12/10/2018

AMSTERDAM – Tijdens het Fraude Film Festival dit jaar is de vijfde Anti Fraude Award uitgereikt aan Bart  de Koning. Bart was genomineerd omdat hij na jaren onderzoek zijn bevindingen heeft gepubliceerd in het boek ‘vriendjespolitiek, fraude en corruptie in Nederland’.

Het Expert Comité oordeelde dat deze door idealisme gedreven journalist de BV Nederland op beschouwende en genuanceerde wijze confronteert met het feit dat het qua fraude en corruptie niet veel beter is dan andere landen. Met zijn boek draagt hij bij aan inzicht wat een fraudeur beweegt en waarom ze hun daad bagataliseren nadat hun handelen is ontdekt. Naast Bart de Koning waren ook TicketSwap en Project Hackshield van Flavour genomineerd. TicketSwap is een goed voorbeeld hoe de schimmige handel in tweedehands kaartjes kan worden aagepakt met een innovatief idee en doordachte uitvoering daarvan. Hackshield onderscheidt zich omdat deze game zich richt op het on-line weerbaar maken van vaak nog kwetsbare kinderen.

De Anti Fraude Award is bedoeld als blijk van waardering voor een persoon, een organisatie of een initiatief die of dat zich aantoonbaar heeft onderscheiden en/of anderen inspireert. Zonder twijfel voldeden de drie genomineerden aan deze criteria. aldus het Expert Comité.

Filmrecensie ‘Andere tijden: De mazen van het net (2018)’

03/10/2018


De mazen van het net

In de spannende documentaire ‘De mazen van het net’ overheersen de redelijkheid en de nuance.

Ja, natuurlijk, het was nogal een toestand eind jaren tachtig, die strijd tussen vissers en controleurs waarbij de ME werd ingezet. De beelden van die confrontatie en de spitsvondige manier waarop regels werden ontdoken zijn sensationeel en spectaculair. Maar het spannendst van deze film is eigenlijk hoe de jaren voor nuance zorgen. De vissers die 30 jaar terug gefilmd zijn in het heetst van de strijd, blikken nu genuanceerd terug met intelligente humor.

Dat waren Andere Tijden…En nu terug naar de onze:
Hebben we dan nu geen probleem meer met deze redelijke vissers?

Nog steeds zijn er ernstige incidenten waarbij vissers het werk van visserijinspecteurs onmogelijk maken en inspecteurs zelfs in gevaar brengen in een poging te verhullen dat er illegale netten worden gebruikt. Nog steeds wordt niet geregistreerde vis heimelijk verkocht buiten de officiële kanalen. Het financieel gewin is relatief hoog, de fraude betrekkelijk eenvoudig en de pakkans is laag. En doordat iedereen elkaar kent en van elkaar weet dat ze in zekere mate tussen de mazen van het net vissen, hoef je ook niet alles vast te leggen om buiten de officiële kanalen de ‘zwarte’ vis te verkopen.

Zo wordt een gedeelte van de vangst buiten de administratie gehouden en illegaal verkocht. Opsporingsonderzoeken laten zien dat vissers, afslagen, handelaren en vervoerders, die op verschillende locaties en op verschillende tijdstippen de papieren invulden nauw samenwerkten om te handelen in de illegale vis en de boekhoudhouding kloppend te houden.

Misschien moeten we wat met dat laatste gegeven om een ‘tragedy of the commons’ te voorkomen. Als handelaren, restauranthouders en consumenten alleen eerlijke vis afnemen, verdwijnt de financiële prikkel om te frauderen vanzelf. En wellicht helpt het ook om daar wat meer op te controleren.

“De tragedy of the commons is een situatie waarin het streven naar maximale opbrengst van het individu het gemeenschapsbelang schaadt. De opbrengst gaat daarbij naar het individu, terwijl de kosten (bv ecologische schade) gedragen worden door de gemeenschap. Doordat ieder individu het eigenbelang voor laat gaan boven het algemeen belang kan dit leiden tot overexploitatie van bijvoorbeeld visstanden.”

En dan ook hier een nuance: van een ‘tragedy of the commons’ is vooralsnog geen sprake. Het gaat goed met de meeste visbestanden in de Noordzee volgens de Internationale Raad voor Onderzoek der Zee. En dat komt door regulering van de visserij. En de Nederlandse Vissersbond was deels te tevreden met de vangstquota voor 2018.

Blijkbaar zijn we momenteel al redelijk in staat effectief, lokaal en gemeenschappelijk beheer vorm te geven afgestemd op de specifieke vissoorten waar de Noordzee rijk aan is. Kortom, de regulering en de daarmee gepaarde confrontatie heeft wel degelijk geleid tot herstel van visbestanden.

Voor de komende jaren blijft het waarschijnlijk schipperen tussen economische belangen op korte termijn en gezonde vispopulaties op de lange termijn. Zorgelijk is dat dat de naleving die in de jaren negentig verbeterde de laatste 10 jaar weer is verslechterd; daar is op termijn niemand bij gebaat. Als we echter in staat zijn om gezamenlijk afspraken te maken waarin de ecologische belangen voldoende worden meegenomen, en onszelf en elkaar daar ook echt aan gaan houden, dan zal dat heus nog wel eens tot toestanden leiden, maar kunnen we een ‘tragedy’ voorkomen.


2 oktober 2018
Door Lysbeth van Brederode, werkzaam als coördinerend/specialistisch inspecteur bij de Inlichtingen en Opsporingsdienst van de NVWA.

Deze blog is op persoonlijke titel geschreven ter gelegenheid van de 5e editie van het Fraude Film Festival.

Interview met lab-sessie bedenker en data analist: Jeroen Goudsmit

28/09/2018

De komende weken tot het festival delen we iedere week een interview met één van de betrokkenen of special guests van het festival. Deze week het woord aan Jeroen Goudsmit. Hij bedacht en ontwikkelde de Lab sessie van PwC over het belang van data analyse bij fraudezaken. Wat is de kern van deze Lab sessie? Wat is de belangrijkste les? Waarom koos PwC voor een Lab sessie? Waarom zouden bezoekers deze Lab sessie niet mogen missen? Lees het volledige interview:


“Het heeft geen zin een onderzoek te starten als dat niet het antwoord gaat geven binnen de tijd dat je het nodig hebt.

Jeroen Goudsmit over de A-lab sessie: “Pressure Cooker: ontmasker fraude in één uur”

Jeroen Goudsmit is Manager Forensic Services bij PwC, heeft een doctoraat in de wiskundige logica en is gespecialiseerd in digitale onderzoeksmethodieken. De complexe uitdagingen waarmee grote bedrijven worden geconfronteerd fascineren hem. FFF2018 sprak met Jeroen Goudsmit tijdens het zgn. Fraudecafé van het Institute for Financial Crime, dat net als PwC een gewaardeerde partner is van het FraudeFilmFestival.

 

Jeroen was vorig jaar al bij het FFF betrokken met de film Pre-Crime (2017) en een paneldiscussie over het thema ‘Privacy & Data analyse’. Dit jaar is PwC terug met een interactieve Lab sessie. Als deelnemer beleef je in dit Lab een realistisch onderzoekscenario onder begeleiding van een PwC analist, samen met vier collega-onderzoekers. Je wordt aangespoord om gestructureerd vragen te stellen en relevante bronnen te interpreteren. De uitweg zit verscholen in de beschikbare data. Binnen een uur MOET je met je team het onderzoek afgerond hebben zodat je opdrachtgever een belangrijke beslissing kan nemen.

 

De les van het Lab

Goudsmit: “We wilden dit jaar mensen laten ervaren hoe het is om datagedreven onderzoek te doen. Zonder iets te willen verklappen; het gaat erom dat je niet ongestuurd aan het werk gaat maar dat je hypotheses gaat stellen. Daarbij doe je aannames die je gaat toetsen.” Goudsmit licht toe: “Het is prima om dingen aan te nemen, maar je moet wel weten wat je aan het aannemen bent. De grootste fout die je kunt maken is sturen op een niet-expliciete aanname.” Op de opmerking dat er erg veel hypotheses mogelijk zijn in een bepaald scenario, zegt Goudsmit: “Dat is op zich prima. Maar het heeft geen zin een onderzoek te starten als dat niet het antwoord gaat geven binnen de tijd dat je het nodig hebt. Als je na lange tijd onderzoek heel zeker kunt weten wat er aan de hand is, is dat niets waard, want in deze casus moet je het NU weten”.

 

Leren door doen

Waarom wilden jullie een Lab sessie dat gericht is op het ervaren van een onderzoek?

“Het FFF staat onder andere voor bewustwording van fraude en fraudeopsporing. PwC helpt daar graag bij. Wij wilden met deze Lab sessie bijdragen aan de bewustwording van het nut en belang van data analyses. Dat doen we door de deelnemers te laten ervaren dat de door hen bedachte hypotheses ook getoetst moeten worden. We willen graag dat je als deelnemer voelt hoe het is als je geen tijd hebt om alle scenario’s te toetsen en bijvoorbeeld moet inboeten aan zekerheid. Want iets meemaken is de beste les!” aldus Goudsmit.

 

Zelf doen?

Misschien heeft data analyse jouw interesse, misschien werk je met analisten en wil je ervaren hoe zij denken en werken? Of als je je afvraagt of je meer data analyse nodig hebt in de toekomst, dan krijg je in dit Lab een goed beeld. Als je wilt weten hoe het is om gestructureerd te denken als een data-analist is deze Lab sessie een must.

In samenwerking met een aantal partners organiseert het Fraude Film Festival dit jaar vier interactieve LAB sessies die qua onderwerpen en thema’s aansluiten bij de programmering en thema’s in EYE. De A Lab sessies vinden plaats in het A Lab, een gebouw naast het Eye. Een beschrijving van de verschillende lab sessie vind je hier en de programmering vind je hier.

 

20 september 2018 | Rogier Nebbeling

Interview met documentaire-maakster en klinisch psycholoog: Elsine van Os

De komende weken tot het festival delen we iedere week een interview met één van de betrokkenen of special guests van het festival. Deze week het woord aan documentairemaakster Elsine van Os. Zij maakte een film over de onthullingen van Edward Snowden. Wat wilde ze in een film over Snowden laten zien? Wat is de belangrijkste les? Welk interview maakte de meeste indruk op haar? Hoe kan de kijker analyseren of Snowden een Klokkenluider of een Spion is? Lees hier het volledig interview.


“Als je iets moet snappen, dan is het de Snowden zaak.”

Elsine van Os over: ‘Snowden, Whistleblower or Spy? (2018)

Elsine van Os is klinisch psycholoog en helpt bedrijven en overheden met preventie en detectie van interne dreigingen, zoals bijvoorbeeld data diefstal, sabotage of spionage. Zij maakte in 2018 een documentaire over Edward Snowden en wat hij heeft teweeggebracht.

Van Os geeft aan dat niet Snowden in het middelpunt staat maar dat juist alles om hem heen in kaart wordt gebracht. Er waren drie aspecten die haar motiveerden. “Ten eerste wilden we een holistisch verhaal neerzetten; we bekijken zowel het proces dat Snowden heeft doorlopen, maar ook: hoe hij heeft onthuld, waar gingen de onthullingen over en wat is de impact geweest? Ten tweede; er waren altijd twee eenzijdige partijen; het ‘Snowden-kamp’ versus het ‘overheid -kamp’. In de film hebben we deze twee kanten zo objectief mogelijk tegen elkaar uit gezet. En als derde punt: er is 5 jaar na dato nooit een compleet overzicht gemaakt van álle gebeurtenissen. Vandaag de dag kunnen we met de huidige kennis nog beter duiden wat de onthullingen hebben betekend voor organisaties en de samenleving.

 

“Snowden was vóór de NSA al openlijk anti-overheid”

 

Het proces van een onthuller

Vanuit haar expertise en interesse wilde van Os graag weten wat Snowden ertoe heeft gebracht om een jaar lang, anderhalf miljoen documenten te stelen van overheidsdiensten. Zo heeft zij gekeken naar hoe zijn jeugd er uit zag, uit wat voor nest hij eigenlijk komt, hoe hij in de wereld stond ten opzichte van de overheid, enzovoort.

Ze licht toe: “Een voorbeeld: al vóór dat Snowden in de inlichtingen-gemeenschap werd opgenomen, was hij al openlijk anti-overheid en sprak hij van een “evil government”. Hij was al tegen de NSA en werd vervolgens bij de CIA aangenomen.” In de film wordt ook duidelijk dat Snowden al tijdens zijn dienstverband herrie schopte en overhoop lag met superieuren. Hij merkte dus al snel dat hij niet goed gedijde in een dergelijke omgeving en toch bleef hij er, interessant genoeg, jarenlang werkzaam in diverse functies. U krijgt als kijker dus een redelijk goed beeld van zijn persoonlijkheid. Maar Elsine vervolgt:

“De bijvangst van de blootlegging van dit proces was, en dit is inmiddels de belangrijkste boodschap van de film: Hoe ga je als organisatie om met zo iemand? Wat heeft de inlichtingen-gemeenschap niet gedaan tijdens dit proces? Als je iets moet snappen van (cyber) veiligheid, dan is het de Snowden zaak.”

 

Impact en gevolgen

Uit de film blijkt onder andere dat die onthullingen grote impact hebben gehad op (de veiligheid van) bedrijven en instellingen. Kunt u een tipje van de sluier oplichten van waar deze impact zoal uit bestaat?

“Wel, Snowden de technologische ontwikkeling van bijvoorbeeld encryptie, privacy in communicatie etc. met vele jaren versneld. Aan de andere kant heeft hij de Amerikaanse en westerse inlichtingendiensten enorme schade berokkend door hun programma’s en operaties bloot te leggen.

Van Os betoogt dat Snowden het statussymbool van verandering was. “Er waren al kritische noten over bepaalde programma’s van de Amerikaanse overheid maar nu werd het gezicht van een 29-jarig ‘jongetje’ geplakt op massasurveillance. Door hem is het thema privacy en de rol van de overheid bespreekbaar geworden. De samenleving wil door de overheid beschermd worden tegen bijv. terrorisme en cybercrime, maar nu vindt men dat de overheid daarbij ook onze privacy schendt. Die balans wordt ter discussie gesteld. Dat mensen het idee van “big brother is watching you” hebben gekregen, komt mede door zijn onthullingen. De film toont overigens aan dat van de 200 á 300 onthullingen, er slechts 1 á 2 aantoonbaar massasurveillance-operaties waren. De overige waren reguliere en goedgekeurde inlichtingenoperaties.”

 

Indrukwekkende interviews

Voor de film heeft u dertig mensen geïnterviewd die min of meer met Snowden te maken hebben gehad zoals advocaten, militairen, FBI-agenten, journalisten, onderzoekers. Achttien van deze personen schetsen in de film hun beeld. Welke van deze mensen (of hun verhaal) heeft op u de meeste indruk gemaakt en waarom?

Op intellectueel vlak is dat Barton Gellmann. Dat is een Amerikaanse journalist en bestseller auteur. Vanaf juni 2013 leidde hij The Washington Post’s berichtgeving over de NSA, op basis van de top secret documenten die werden verstrekt door Snowden.

Elsine: “Ik vind hem erg intelligent, zeer goed geïnformeerd en hij heeft bovendien een bijzondere redenatie over deze zaak. Barton heeft zeer omvangrijk onderzoek gedaan naar Snowden. Hij heeft een goed beeld van zijn jeugd, maar ook maakt hij duidelijk op welke wijze Snowden destijds samen met journalisten die documenten in de openbaarheid bracht. Gellmann heeft de documenten ook geëvalueerd en de manier waarop hij de informatie deelt en over deze zaak spreekt, maakte op mij een bijzondere indruk.”

“Als meest indrukwekkend noem ik Lori Stroud; zij is voormalig Cyber Threat Analist bij de NSA en ex-collega van Snowden. Het was voor het eerst dat zij over die periode sprak. Van haar verhaal heeft haar emotie me enorm geraakt en raakt me nog steeds als ik haar in de film zie spreken. In de documentaire vertelt ze over haar persoonlijke leed en geeft ze ons een pijnlijk beeld van hoe ernstig het er aan toeging in het team nadat Snowden vertrokken was. Zelfs de cameraman en de geluidsman stonden met tranen in de ogen na het interview. Lori is ook aanwezig in het panelgesprek na de documentaire en ik ben erg benieuwd hoe met haar gaat voor een live publiek.”

 

Snowden stal 1,5 miljoen documenten in een jaar tijd,
en was opmerkelijk genoeg nooit op kantoor!

 

De kijker als profiler

Ten slotte; u wordt in de media ook wel ‘profiler’ genoemd. De documentaire-titel vraagt hardop: “Snowden, Klokkenluider of Spion?” Hoe kunnen kijkers deze vraag voor zichzelf beantwoorden; welke ‘analyse’ zouden zij kunnen maken tijdens de film?

Elsine lacht als we haar ‘profiler’ noemen en geeft aan: “We hebben ervoor gekozen om de voice-over niet analytisch te laten zijn, de kijker wordt dus niet gestuurd door ons als documentairemakers. Zij krijgen alle verschillende meningen door elkaar voorgeschoteld, zien de gebeurtenissen op een rij en krijgen inzicht in het proces van Snowden. Een sterk punt van de film is dat er juist geen conclusie wordt getrokken, dat is echt aan de kijker.” EN ze vervolgt veelbelovend: “En de vrijheid om er nog altijd niet helemaal uit te zijn, is er natuurlijk ook!”

De documentaire geeft dus meer dan voldoende stof tot discussie en debat. U kunt het gaan zien en meepraten op donderdag 4 oktober van 18:00 tot 19:15 uur. Voorafgegaan door een interview met o.a. Elsine van Os en na de vertoning een Q&A waar o.a. Lori Stroud bij zal zijn. Bent u geen genodigde voor 4 oktober? Elsine gaf aan dat de film zeer waarschijnlijk binnenkort ook in Nederland op tv vertoond gaat worden.

 

25-09-2018 |  Rogier Nebbeling

Genomineerden Anti Fraude Award 2018 bekend

24/09/2018


De nominaties van de Anti Fraude Award 2018 zijn bekend. Het Expert Comité heeft uit  25 kanshebbers drie genomineerden gekozen die kans maken op deze gerenommeerde prijs.

Voorgedragen worden voor de longlist geldt eigenlijk al als een enorme blijk van erkenning en zichtbaarheid. Dit jaar waren dat maar liefst vijfentwintig personen, organisaties en initiatieven. Voor het Expert Comité wederom de moeilijke taak om drie nominaties te kiezen uit dit grote aantal fantastische kandidaten. Het Expert Comité spreekt dan ook veel waardering uit voor al diegenen die zich bezig houden met de bestrijding van fraude. Maar wie treedt er dit jaar in de voetsporen van Opgelicht?! (2014), Transparency International NL (2015), Peter Olsthoorn (2016) en Team High Tech Crime (2017).

Het Expert Comité koos de volgende drie kandidaten die op 4 oktober kans maken op de vijfde Anti Fraude Award:

TicketSwap is gekozen omdat het volgens het Expert Comité een goed voorbeeld is hoe fraude, in dit geval de schimmige handel met tweedehands tickets, kan worden aangepakt met een innovatief idee en een doordachte uitvoering daarvan.

Bart de Koning is genomineerd omdat deze door idealisme gedreven journalist de BV Nederland op beschouwende en genuanceerde wijze confronteert met het feit dat het qua fraude en corruptie niet veel beter is dan in andere landen.

Hackshield/Flavour heeft de nominatie te danken aan het feit dat het Expert Comité ervan overtuigd is dat dit initiatief zich onderscheidt door de gekozen doelgroep (kinderen). Door hen spelenderwijs bewust te maken van de online gevaren, draagt dit project op educatieve wijze bij aan het online-weerbaar maken van de nog vaak kwetsbare kinderen.

De bekendmaking van de winnaar van de Anti Fraude Award vindt plaats op 4 oktober om 20.30 uur tijdens het Fraude Film Festival.

Interview met programmadirecteur Peter van Ingen

30/08/2018

De komende weken tot het festival delen we iedere week een interview met één van de betrokkenen of special guests van het festival. Deze eerste week het woord aan programmadirecteur Peter van Ingen. Sinds de eerste editie is hij verantwoordelijk voor de samenstelling van het programma. Wat is zijn fascinatie met fraude? Hoe stelt hij het programma samen? En wat maakt deze editie zo uniek? Lees het volledige interview:


Maatschappelijke ondermijning: “Er is geen plaats delict, er is geen lijk”

Peter van Ingen over FFF2018

Peter van Ingen is programmadirecteur van het Fraude Film Festival. Sinds de eerste editie is hij verantwoordelijk voor de samenstelling van het programma.

Van Ingen’s fascinatie voor het fenomeen fraude betreft vooral het menselijk gedrag dat bij fraudepleging hoort; waarom en hoe zoeken mensen de grenzen van het oorbare op, of overschrijden die zelfs. “Wat mij intrigeert is de onmetelijke creativiteit van het menselijke brein ook in het geval fraude en corruptie. En daarnaast de wijze waarop fraudeurs zo vaak hun frauduleuze daden goed weten te praten en met hun geweten in het reine weten te komen.”

De selectie

Sinds de oprichting van het Fraude Film Festival in 2013 kiest Peter van Ingen in samenspraak met de partners jaarlijks een aantal actuele onderwerpen en selecteert hij vervolgens met een klein team van o.a. oud-VPRO-collega’s het filmfestival-programma. Daarna zoekt hij geschikte experts uit op het gebied van fraude en corruptie voor de debatten na de filmvertoningen. Van groot belang voor Van Ingen bij het selecteren van films is, dat ze zonder uitzondering, van goede kwaliteit zijn en dat ze nieuwe inzichten verschaffen op het gebied van fraude en corruptie. De films moeten vooral een goed debat en veel discussie oproepen. “Er is mij geen event bekend waar zoveel collega-concurrenten een bijdrage leveren aan een dergelijk onderwerp. Uniek is de vertegenwoordiging van het bedrijfsleven, banken, opsporingsdiensten, advocatenkantoren, de accountancy, als ook de wetenschap. Het toont aan hoezeer bij  deze professionals – onze partners en de deelnemers van het Festival – het grote maatschappelijke belang wordt ingezien van de bestrijding van fraude en corruptie.

In toenemende mate tonen de jaarlijkse edities van het Fraude Film Festival aan hoe film een ideaal medium blijkt voor de uiteenlopende experts op dit terrein. Zowel bij de partners als bij het aanwezige publiek. Tijdens debatten na de filmvertoningen en zeker ook tijdens de gesprekken  in de wandelgangen komen deelnemers tot verdieping van de problematiek en ontstaan veelal nieuwe, vaak verrassende inzichten.

Steeds vaker worden wij gevraagd ook door het jaar heen, om binnen bedrijven via een filmvertoning interne discussies te organiseren over compliance en hoe om te gaan met frauduleus gedrag.”

Ondermijning

FFF2018 is voor het FFF een jubileum-editie: “We bestaan 5 jaar. Het programma dit jaar is niet per se beter of interessanter dan dat van de voorafgaande jaren, wel is het internationaler karakter. Er zijn dit jaar meer buitenlandse deelnemers. Dit jaar is er meer focus op het ondermijnende karakter van fraude en corruptie. Het ondermijnende zit hem in het feit dat fraude  onzichtbaar is. Uit de vele gesprekken die ik voer met de partners van het FFF, blijkt verontrusting: de ondermijning van de rechtstaat is een steeds urgenter probleem. Waar bij een moordzaak sprake is van een lijk en bij drugscriminaliteit van ontdekte wietplantages of drugslaboratoria, is fraude een onzichtbaar fenomeen. Er is geen plaats delict, er ligt geen lijk. Reden waarom de politiek gemakkelijker maatregelen neemt tegen de eerste twee en daarbij fraude en corruptie niet als hoge prioriteit ziet.

In deze 5e editie van het FFF gaan we ondermijning nadrukkelijk voor het voetlicht brengen, want hoewel onzichtbaar op straat, het is enorm ontwrichtend.”

Jonge generatie fraudebestrijders

“Toen wij vijf jaar geleden startten met het Fraude Film Festival, was ik in de veronderstelling dat Nederland niet zo’n frauduleus land was en maar ook dat we achterliepen op het gebied van fraude. Op het FFF blijkt ieder jaar weer dat wij ‘frontrunners’ zijn op het gebied van fraude-opsporing en -bestrijding, ook wat betreft data-analyse en hightech. Daarom zijn  steeds meer buitenlandse gasten erin geïnteresseerd een bijdrage te leveren. Het FFF zet fraudebestrijding en -opsporing in Nederland in een internationale context. Dat doen we door de diverse films die we laten zien en door de interactieve bijeenkomsten in het A-Lab. Vooral de jongere generatie medewerkers van onze partners laten daar zien en beleven wat de laatste ontwikkelingen zijn op het gebied van o.a. data- en gedragsanalyse”

Donderdag 26 juli 2018             Rogier Nebbeling

 

Break-out sessies tijdens FFF 2018

29/08/2018

Tijdens het festival op 4 en 5 oktober worden verschillende break-out sessies georganiseerd door partners van het Fraude Film Festival. Wil jij samen met een selecte groep bezoekers van het festival (20 tot 30 personen) een thema verder uitdiepen? Lees dan verder en meld je aan voor één van de break-out sessies.

4 & 5 okt
Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Meer informatie