Over het festival

Op donderdag 3 en vrijdag 4 oktober 2019 vindt de zesde editie plaats van het Fraude Film Festival.

Twee volle dagen met films en documentaires over fraude en de bestrijding ervan. Het festival beoogt het maatschappelijk bewustzijn over fraude te vergroten en een trendbreuk in de bestrijding ervan te forceren.

Hoofdthema van het Fraude Film Festival 2019 is Uitbuiting.

Waar sprake is van uitbuiting en corruptie, komen mensenrechten in het gedrang. Corruptie is een vorm van ondermijnende criminaliteit die de structuur van de maatschappij verzwakt en uitbuit. Fraude of financieel-economische criminaliteit is daarbij de motor die de wereld zoals we die kennen wezenlijk verandert naar een maatschappij die soms meer lijkt op het “Wilde Westen”.

Menig instituut van waaruit voorheen de fundamentele mensenrechten konden worden beschermd, lijkt niet langer relevant in een concurrerende en door conflicten geteisterde wereld. Mazen in de wet worden beschouwd als kansen om je voordeel mee te doen. Mensen lijken handelswaar geworden. Sociale, democratische, financiële en economische systemen en de urgentie van de continue nieuwscyclus mogen allemaal worden benut voor duistere doeleinden of financieel gewin. Zwart geld drijft zelfs de politiek van vandaag. Het beïnvloedt ons allemaal.

Hoe kunnen we het tij keren en innovatieve manieren van fraude bestrijden? Door overheidsinstanties, bedrijven en het grote publiek samen te brengen door samen te werken met een gemeenschappelijk doel.

Meer thema’s:

Tijdens het Fraude Film Festival worden thema’s op het gebied van maatschappelijke ondermijning belicht via verschillende onderwerpen als ‘witteboordencriminaliteit’, ‘corporate responsibility’, ‘lawful but awful’ en ‘cyber-crime’. Door het vertonen van inspirerende films en documentaires over deze uiteenlopende onderwerpen, draagt het FFF op informele wijze bij aan de bewustwording en discussie over gevoelige thema’s. In kritische (panel)discussies na afloop van de films, worden de thema’s uitgediept en kunnen deskundigen en publiek de dialoog met elkaar aangaan.

Voor iedereen!

Op donderdag 3 oktober is het evenement uitsluitend toegankelijk voor genodigden. Op vrijdag 4 oktober is iedereen van harte welkom.

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Meer informatie