Over het festival

Op donderdag 4 en vrijdag 5 oktober 2018 vindt de vijfde editie plaats van het Fraude Film Festival.

Twee volle dagen met films en documentaires over fraude en de bestrijding ervan. Het festival beoogt het maatschappelijk bewustzijn over fraude te vergroten en een trendbreuk in de bestrijding ervan te forceren.

Hoofdthema van het Fraude Film Festival 2018 is ‘Maatschappelijke ondermijning’. De helft van alle bedrijven wordt getroffen door economische criminaliteit en hoewel het totaal aantal misdrijven in Nederland daalt, neemt het aantal gevallen van fraude en cybercrime toe. Fraude is een vorm van ondermijnende criminaliteit, die de structuur van de maatschappij verzwakt of misbruikt. Dat leidt tot een aantasting van haar fundamenten en/of van de legitimiteit van het stelsel dat haar beschermt. Dit soort criminaliteit wordt vaak gepleegd in criminele samenwerkingsverbanden en gaat niet zelden gepaard met geweld, bedreiging en intimidatie.

Ondermijnende criminaliteit raakt ons allemaal. Maar hoe pakken we dit probleem als samenleving aan? Door overheid, bedrijven en publiek bijeen te brengen en samen te werken!

Tijdens het Fraude Film Festival wordt het hoofdthema maatschappelijke ondermijning belicht via verschillende onderwerpen als ‘witteboordencriminaliteit’, ‘corporate responsibility’, ‘lawful but awful’ en ‘zeehavenproblematiek’. Door het vertonen van inspirerende films en documentaires over deze uiteenlopende onderwerpen, draagt het FFF op informele wijze bij aan de bewustwording en discussie over gevoelige thema’s. In kritische (panel)discussies na afloop van de films, worden de thema’s uitgediept en kunnen deskundigen en publiek de dialoog met elkaar aangaan.

Op donderdag 4 oktober is het evenement uitsluitend toegankelijk voor genodigden. Op vrijdag 5 oktober is iedereen van harte welkom.

3 & 4 okt
Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Meer informatie