ANBI Status

Missie en strategie

De Stichting Fraude Film Festival is een non-profitorganisatie die zich inzet voor de organisatie van een filmfestival. Tijdens dit evenement wordt het fenomeen fraude in vele hoedanigheden onder de loep genomen. Fraude is namelijk big business. De verdiensten zijn hoog, de risico’s klein. Door films en documentaires te vertonen wordt dit ‘lastige’ onderwerp onder de aandacht gebracht van een groot publiek.

Alle activiteiten die de Stichting Fraude Film Festival ontplooit komen voort uit de missie: het stimuleren en vergroten van (internationale) bewustwording rondom de impact van fraude.

De Stichting Fraude Film Festival tracht haar doelen onder meer te verwezenlijken door:

  1. de organisatie van een toonaangevend filmfestival dat zowel fraudebestrijders als het grote publiek aanspreekt;
  2. na elke filmvoorstelling interactie te bewerkstelligen tussen publiek en fraude-experts;
  3. te voorzien in achtergrondinformatie over de verschillende thema’s en bijbehorende films;
  4. zoveel mogelijk media-aandacht voor het fenomeen fraude te genereren;
  5. een bedrag te doneren aan een getalenteerd filmmaker met de opdracht een korte film te vervaardigen;
  6. de werving van de funding partners om bovenstaande mogelijk te maken.

Visie

De Stichting Fraude Film Festival ziet zichzelf in de toekomst als een internationaal onafhankelijk platform op het gebied van fraude, waarbinnen het Fraude Film Festival een jaarlijks terugkerend evenement is. Het streven is erop gericht het festival ieder jaar in zowel kwalitatief als kwantitatief (meer partners, groter publiek) opzicht te laten groeien, om aldus de doelstelling van de Stichting dichterbij te brengen.


Doelgroep

De doelgroep van het Fraude Film Festival bestaat enerzijds uit professionals die zich bezighouden met de bestrijding van fraude en corruptie, anderzijds uit het grote publiek (documentaire professionals, documentaire liefhebbers, filmstudenten en scholieren) dat geïnteresseerd is in het onderwerp.


Beloningsbeleid

De bestuurders van de Stichting Fraude Film Festival zetten zich onbezoldigd in.


Jaarrekeningen

Klik hier om de FFF jaarrekening 2016 in pdf te bekijken.

Klik hier om de FFF jaarrekening 2017 in pdf te bekijken.

Klik hier om de FFF jaarrekening 2018 in pdf te bekijken.

Klik hier om de FFF jaarrekening 2019 in pdf te bekijken.