Terrorismefinanciering: de zoektocht naar een speld in de hooiberg

Een blog van Adriaan van Dorp – Managing Director Security & Intelligence Management, ABN AMRO Bank. 

We leven in een tijd waarin terrorisme dichtbij is. Onze buurlanden zijn het afgelopen jaar meerdere keren opgeschrikt door grof terroristisch geweld en in ons eigen land is de substantiële dreiging in de afgelopen periode zichtbaar geworden, onder meer door het verscherpte toezicht rond Schiphol en de verhoogde inzet van beveiliging rondom evenementen. Alhoewel velen zich hier niet van bewust zullen zijn, staat de strijd tegen terrorisme ook hoog op de agenda van ABN AMRO.

Als één van de grootste financiële instellingen van Nederland hebben wij een maatschappelijke rol in het bestrijden en voorkomen van terrorisme. De wijze waarop we dat doen, ligt in het verlengde van onze core business, namelijk door de financiering van terrorisme aan te pakken.

Voor terrorisme is financiering nodig. De voorbereiding van een aanslag, een reis naar Syrië of Irak, het steunen van een organisatie met terroristische doeleinden: er wordt geld verplaatst van A naar B. Alhoewel alternatieve manieren bestaan (denk bijvoorbeeld aan Bitcoins en ondergronds bankieren), blijft het bankwezen een snelle, relatief eenvoudige en daardoor aantrekkelijke manier om financiering voor terrorisme te verplaatsen en te verkrijgen.

Mijn collega’s en ik zetten ons daarom dagelijks in om te voorkomen dat terrorisme gefinancierd wordt via onze diensten en producten. We checken de achtergronden van klanten, trainen onze medewerkers om opmerkelijk gedrag te herkennen, analyseren verschijningsvormen van terrorismefinanciering en, in het geval van een zogenaamde ongebruikelijke transactie, melden deze aan de overheid (de Financial Intelligence Unit, FIU).

De uitdaging waar wij mee te maken hebben, is om uit de duizenden zo niet miljoenen transacties die dagelijks via de bank worden gedaan, de afwijkende transacties te herkennen. Dat lijkt eenvoudig: geautomatiseerd filteren we afwijkende transactiepatronen, de zgn. ongebruikelijke transacties.

Maar de werkelijkheid is een stuk complexer:  de bedragen die gepaard gaan met terrorismefinanciering zijn relatief laag en hebben veelal een legale herkomst. Een uitreis of voorbereiding van een aanslag kan al worden gefinancierd met enkele honderden euro’s. Het is dan ook niet vreemd dat dergelijke activiteiten meer dan eens worden betaald uit “normale” inkomsten zoals salarissen, uitkeringen, giften van familie of de opbrengsten uit een legaal bedrijf. De daadwerkelijke aankopen worden gedaan via “alledaagse” transacties die niet zonder meer te onderscheiden zijn uit de enorme bulk van dagelijkse transacties.

Om een effectieve bijdrage te leveren zijn wij op zoek naar aanknopingspunten om die ene speld in de hooiberg van transacties te vinden. Ik ben ervan overtuigd dat die aanknopingspunten te ontsluiten zijn door over de grenzen van onze sector samen te werken, bijvoorbeeld met inlichtingen- en opsporingsinstanties. Als bank beschikken we simpelweg niet over de kennis van dadergroepen, maar hebben wel de financieel economische expertise om bijvoorbeeld geldstromen te duiden en te volgen.   Door gebruik te maken van elkaars kennis en expertise, elkaar te vertrouwen en echt kennis en informatie met elkaar te delen, binnen de grenzen van het toelaatbare, kunnen we vanuit gezamenlijkheid terrorismefinanciering inzichtelijk maken en daarmee ook vanuit de financiële sector effectief bijdragen aan een veiliger samenleving.

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Meer informatie