Ambtelijke corruptie

Om onze democratische samenleving goed te laten functioneren, is het van belang dat de burgers vertrouwen hebben in het openbaar bestuur. Dit vertrouwen komt in het geding, wanneer een bestuurder of ambtenaar zich schuldig maakt aan corruptie. Volgens Transparency International (TI) betekent corruptie in de kern ‘het oneigenlijk gebruik van macht of bevoegdheid voor eigen gewin, ten nadele van anderen die vertrouwen stellen in het integer handelen van de corrupte persoon’.

Ambtelijke omkoping kent twee kanten: actieve omkoping door de omkoper en passieve omkoping door de bestuurder of ambtenaar die er ontvankelijk voor is. Ambtelijke corruptie kan zich zowel in de publieke als in de private sector voordoen en kan leiden tot concurrentievervalsing en economische schade. Voor de strafbaarheid is het van belang dat er sprake is van een verband tussen de gift (belofte/dienst) enerzijds en een handeling of nalating ervan in de ambtelijke dienstverlening anderzijds. Volgens de wet moet er sprake zijn van een transactie (ruilrelatie) tussen de omkoper en de ambtenaar, waarbij geen van beide partijen aan te merken is als slachtoffer van de omkoping.

Mogen of moeten bepaalde functionarissen zoals topambtenaren, politici of bestuurders in het bedrijfsleven aan hogere standaarden voldoen dan de gemiddelde ambtenaar of burger? En moeten ze harder worden aangepakt als ze in de fout gaan?

Het Fraude Film Festival onderwerpt met dit thema de begrippen integriteit, corruptie en machtsmisbruik aan een nadere beschouwing.

3 & 4 okt
Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Meer informatie