Fraude en corruptie in de zorgindustrie

Overal in Europa en de VS staan zorgsystemen onder druk. Patiënten worden mondiger en veeleisender, de kosten lopen op en door complexe wet- en regelgeving voelen artsen en andere werkers in de zorg zich steeds meer beknot in hun werk.

Overheid en zorgverzekeraars versterken hun greep op de zorg om de kosten in toom te houden, terwijl de farmaceutische industrie eenzijdig de prijs bepaalt voor nieuwe, gepatenteerde geneesmiddelen en artsen en ziekenhuisbestuurders bestookt met miljardenverslindende marketingcampagnes.

Dat er in dit krachtenspel ook gefraudeerd wordt staat buiten kijf. Sinds de invoering van het nieuwe zorgstelsel in 2006 is de aandacht voor frauderisico’s toegenomen, niet alleen aan de kant van de zorgvrager, maar ook aan de kant van de zorgaanbieders. Die laatste maken het opsporingsinstanties soms lastig om fraude op te sporen met een beroep op de privacy en de vertrouwelijkheid van patiëntengegevens.

3 & 4 okt
Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Meer informatie