Lawful but Awful

Dit jaar wederom een pakkende film binnen het Deloitte thema “Lawful but Awful”. Ook tien jaar na de lancering blijft de film ‘The Corporation’ nog steeds relevant in de discussie over boardroom dynamics, verleidingen rondom winstmaximalisatie, aandeelhouderswaardecreatie en corporate social responsability. De maatschappelijke druk op ondernemingen om hun missie en visie te baseren op sociale en maatschappelijke waarden is de laatste tien jaar toegenomen. Sinds 2007 bestaat de ‘World’s Most Ethical Companies List’, waarbij gekeken wordt naar de rol van de ondernemingen om verandering in de ‘business community’ te realiseren en hun positieve impact te vergroten. Maar heeft de druk ook daadwerkelijk effect gehad? Welke veranderingen of verbeteringen zien we om ons heen in de wijze waarop zaken worden gedaan?

De discussie rondom het thema “Lawful but Awful” blijft wereldwijd rondgaan. Bestuurders van ondernemingen lijken voortdurend de wet te willen gehoorzamen tot het punt waarop dit niet langer kostenefficiënt is. ‘The Corporation’ is uitdagend, prikkelend en informatief. De film toont de eigenschappen van de gezaghebbende ondernemingen. Bedrijfsstructuren worden geanalyseerd en ‘corporate structures’ vergeleken met gedrag van personen. Wat voor overeenkomstige karaktereigenschappen hebben psychopaten en organisatiestructuren? Wat is de balans tussen de afwezigheid van individuele aansprakelijkheid en het als bedrijf hebben van de rechten van een natuurlijk persoon?

De onderneming als sociaal acterend systeem waarbij institutioneel kapitalisme en het fenomeen van ‘winst’ boven ‘persoon’ een rol spelen. Hierdoor is het voor personen vaak lastig om wet- en regelgeving te handhaven, waarbij een dunne lijn ontstaat tussen compliance en onethisch gedrag. Om deze regels te handhaven, bevinden ondernemingen zich soms in een grijs gebied waarbij hun gedrag wel legaal is, maar toch schade aanricht. Tot aan vandaag de dag blijkt dat personen de wet gehoorzamen tot het moment waarop dit kosteneffectief is.

Vervolgens krijgen organisaties, doordat toch de duivelse keuze gemaakt wordt om de wet te overtreden, te maken met non-conformiteit waardoor een remedie in ‘goed’ onderzoek zit: niet alleen het wat maar ook de root cause moet onderzocht worden. Hierin zullen deze organisaties ook te maken krijgen met de grenzen van het betamelijke en informatie die (juridisch) liever niet gewenst is. Deloitte is gedreven om elke keer opnieuw te bekijken of ‘goed’ onderzoek verbeterd kan worden, door de focus te verleggen naar preventie in plaats van herstel zetten we hier elke dag weer op in.

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Meer informatie