Stront aan de Knikker

Veel fraudevormen raken mensen in de portemonnee. Bij mestfraude is de natuur het slachtoffer. In een aantal bossen op de Veluwe is 30 tot 40% van de eiken dood door teveel aan stikstof in de bodem. Vogelsoorten sterven lokaal uit doordat de eierschalen verzwakt zijn door de verzurende effecten van met name mest en water- winputten worden gesloten omdat er teveel nitraat in het water zit.

Wordt daar dan niets aan gedaan ? Jawel hoor, al tientallen jaren voert de overheid mestbeleid en dat heeft afgelopen decennia tot vermindering van de vervuiling geleid, maar ook voor veel weerstand.

In 1995 demonstreerden boeren tegen het aangescherpte mestbeleid om het milieu te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van mest. Indertijd deden zo’n 150 boze varkenshouders een inval in een gebouw van het ministerie van landbouw in Assen. Zij namen dossiers in beslag waarin onder andere de heffingen vermeld staan die boeren moeten betalen in verband met het omstreden mestbeleid. Ook in Den Haag werd er massaal gedemonstreerd.

Nu, 25 jaar later wordt er niet meer gedemonstreerd en is de minister van LNV met boeren in gesprek over de herbezinning van het mestbeleid. Gebrek aan draagvlak voor  regelgeving is er echter nog steeds en fraude met mest is een serieus probleem. Dit beeld leeft ook bij de sector: De Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO) schatte dat in 2016 ca. 40% van de mest in bepaalde delen van Nederland zwart is en onderneemt verschillende initiatieven om de fraude tegen te gaan.

Nederland heeft een nationaal mestoverschot  dat lokaal -vooral in gebieden met veel intensieve bedrijven met weinig grond – tot problemen leidt. Door het mestoverschot in Nederland kost het intensieve veehouders met weinig grond jaarlijks tienduizenden euro’s om mest volgens de regels te verwerken. Dit leidt samen met de lage pakkans tot een sterke financiële fraudeprikkel.

In de illegale handel in mest gaan tientallen miljoenen euro’s om. De fraude wordt niet door een enkeling gepleegd, maar op grote schaal en in samenwerkingsverbanden met meerdere betrokken bedrijven. Verschillende dienstverleners maken fraude mogelijk: denk daarbij mestintermediairs en adviesbureaus, aan een laboratorium dat mestmonsters manipuleert en aan garagebedrijven die meewerken om de fraude te verhullen.

In de documentaire ‘De Nederlandse mesthoop’ bespreken boeren, burgers en wetenschappers vanuit hun eigen perspectief oorzaken en oplossingen voor het mestprobleem.

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Meer informatie